ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 10 Şubat 2006 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

.KEMAL TÜRKER
ZİLE KÜLTÜRÜNÜ
RESMEDEN ÂBİDE

Röportaj : M. Ufuk MİSTEPE

Ressam : Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKER
(G.O.P. Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim - İş Eğitimi ABD Bşk.)
kturker@gop.edu.tr

 

            Mistepe - Sayın TÜRKER sanatçı kişiliğini çocukluğundan günümüze taşırken olgunlaşma evrelerindeki renksel çizgilerini bizlere yaşam öyküsünde özetlemek ister mi?

Ressam Kemal Türker Ailesiyle - Ağustos 2005

            Türker - Çalışmalarım suluboya ve yağlıboya tekniğindeki çalışmalardan oluşmaktadır. Yağlıboyada, figüratif tarzımı pentürle zenginleştirerek izleyiciye sunuyorum.

Kemal TÜRKER'den Doğa Esintili İki Ayrı Sergiden Yağlı ve Suluboya Tablolar
    
Sağda : 26.05.2006 - 03.06.2006/Altındağ Belediyesi Bşk. Binası Sanat Galerisi Karma Sergi/Ankara

            Mistepe - Muhterem Hocam, Zileli Ressamlar'ı, tanımamız açısından, bir san'atkâr bakışıyla özeleştirisini yapmak ister miydiniz?

            Türker - Özeleştiriye girmek istemiyorum. Yalnız, Tokat Kültür Araştırma Dergisi'nin Ekim 2001, Yıl : 9, 16. sayısında onlarla ilgili bilgi verdiğimi belirtmek istiyorum. ( http://members.lycos.co.uk/unyezile/sanatci.htm )

    
Kemal TÜRKER - Solda : Natürmort (Suluboya), Sağda : Tokat Mimarîsi (Suluboya)

            Mistepe - Zile Kültürü'nde san'atı ve özellikle Resim San'atı'nı kullanabilmenin sizce ne gibi meziyetleri olabilir ve bunu Zile'nin tanıtımı açısından nasıl değerlendirebiliriz?

            Türker - Zile tüm güzellikleriyle, doğası ve kültürüyle resim san'atında ifade edilebilecek potansiyele sahiptir. Zile'nin tanıtımında san'atın kullanılması yerinde olur düşüncesindeyim. Zile'nin güzelliklerini bu yolla başkalarına farkettirmek mümkün olabilecektir.


Ressam : Kemal TÜRKER

            Mistepe - Zile ile ilgili anekdotlarınız mutlaka vardır. Bizlere bazı anlatılması gereken nostaljik anılarınızı ifade etmenizi istirham ediyorum.

            Türker - Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Zile'si için söylenecek çok şey var. Bir cümleyle özetlemek çok zor. Okuyanları sıkmak istemiyorum.

            Mistepe - Zile'mizin kalkınmışlığı ve gelişmişliği adına Zileliler'e anlatmak istedikleriniz nelerdir Sayın Hocam?

            Türker - Yorum yapmaktan ziyâde, bu konunun tartışılabilir olduğunu vurgulamak isterim.

Kemal TÜRKER, M. Ufuk MİSTEPE, M. Âli ERDİN, K.T., Ali Şevki EREK, Aynur AYDINLI, Köksal PABUÇCU, - ? - M. Cengiz DÖNMEZ
   
26.05.2006/Altındağ Belediyesi Bşk. Binası Sanat Galerisi Karma Sergi/Ankara

            Mistepe - Çocuk Kemal, Ressam Kemal, Hoca Kemal ve Baba Kemal'i kısaca hemşehrilerinize anlatmak ister miydiniz?

            Türker - Çocukluğumda resim ve müzik san'atına olan düşkünlüğüm, bana bunlardan birini meslek olarak seçtirdi. Eğitimin her kademesinde eğitimci olarak görev yaptım. Baba olarak da iki oğlum olduğunu belirtmek isterim.

Kemal Türker'in Bir Suluboya Çalışması - Zile Öğretmen Evi Karşısı

26.05.2006/Altındağ Belediyesi Bşk. Binası Sanat Galerisi Karma Sergi/Ankara

            Mistepe - Zileli genç ressamlara vermek istediğiniz öğütleriniz var mı?

            Türker - Sevdikleri san'at dalında ilgileri uzun soluklu olanlar her zaman kazanır diyorum.

Türker Ailesi - Ocak 2005

            Mistepe - San'atçı Kemal TÜRKER'in "acaba şunları da yapsaydım keşke" dediği neler vardı acaba düşsel dünyasında?

            Türker - Keşkeler hiç bitmez. Bence en uygunu ileride yapılacak olanları plânlamaktır.

            Mistepe - Söyleşimize fırça ve kalem izlerinizden katmış olduğunuz renk cümbüşündeki tatlı esintilerden dolayı müteşekkir olduğumu belirtirim...


Ressam : Kemal TÜRKER

KEMAL TÜRKER
Derleme : M. Âli ERDİN
- Zileliler Yardımlaşma Derneği Haber - Kültür - Sanat - İletişim Bülteni -
Yıl : 2, Sayı : 2, Nisan 2004, Sh. 26'da yayımlandı.

            1949 yılında Zile'de doğdu. İlk ve ortaokulu Zile'de bitirdi. 1967 yılında Tokat İlköğretmen Okulu'ndan mezun oldu. Altı yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. 1976 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim - İş Bölümü'nden mezun oldu. Gazi Eğitim Enstitüsü son sınıfta iken, araştırma konusu olarak "Zile Kalesi"ni seçti.

            Hazırladığı tez, Zile Kalesi için önemli bir başvuru kaynağı olarak Gazi Üniversitesi Kütüphanesi'nde saklanmaktadır. Bu tezin arka kapağında Kemal Türker şunları söylemektedir.

            "Zile Kalesi, memleketim olan güzel Zile'nin önemli tarihî eserlerinden yalnız biridir. Zile Kalesi hakkında bugüne kadar yapılmış geniş araştırmalara dayanarak hazırladığım bu kitap bana; tarihî değerlerimize saygının onları yalnız korumakla değil, onları tanımakla, gelecek nesillere tanıtmakla yerine getirileceği inancını kazandırdı. - Kemal Türker, Ankara, 1976 -"

İsyancıların Zile Kalesi'ni Muhasarası/06-07.06.1920

Ressam : Kemal TÜRKER

            Kemal Türker, Sivas Pamukpınar Öğretmen Lisesi'nde ve Tokat'ın orta dereceli okullarında dokuz yıl resim öğretmenliği yaptı. 1985 yılında okutman olarak Tokat Ziraat Fakültesi'nde göreve başladı. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Resim - İş Bölümü'nde lisans tamamladı. 1990 yılında Konya Selçuk Üniversitesi'nden doktoraya eşdeğer "sanatta yeterlik" aldı. 1994 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde yardımcı doçent oldu. 2001 yılından bu yana Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı'dır.

            Resimle ilgili çalışmalarını daha çok suluboyada yoğunlaştıran, tablolarında genellikle doğasıyla, yeşiliyle, günlük yaşantısı, - gelenek ve görenekleriyle - Tokat yöresini anlatan Kemal Türker, sulu boyaları ile tanındı. Tokat ili ve bazı ilçelerinde, Amasya ve Ankara'da sayısı on'u aşkın kişisel ve karma sergilerde yağlı boya, sulu boya resimlerinin yanı sıra, sanatsal resim, tekstil, tasarım ve fotoğraf çalışmalarını sergilemiş, Türk İnfeksiyon Vakfı adına (150 kişilik doktorlar grubuna) Tokat Büyük Otel Konferans Salonu'nda "Tokat Yazmacılığı"na ilişkin konferans vermiştir.

            Kemal Türker, öğretmen sanatçı olarak, bütün çalışmalarında Tokat ve çevresini konu edinmiş, bu uğurda yıllarını vermiş, resimde, müzikde ve edebiyatta başarılı çalışmalarıyla büyük katkılar eklemiştir. Ayrıca, Tokat Meslek Yüksek Okulu Tekstil - Baskı Programı'nda 1987'den beri girdiği sanat ağırlıklı dersler arasında yer alan "Kalıpçılık" dersi bünyesinde "Ağaç Baskı" atölyesini kurmuştur. Tokat Yazmaları ve Ağaç Baskı konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmuş, Tokat Yazmaları'nı anlatan çok sayıda makalesi ile bazı araştırmaları "Tokat Kültür" ve Türkiye İş Bankası "Kültür ve Sanat" Dergisi'nin sayılarında yayımlanmıştır.


Ressam Kemal Türker'in Bir Tablosu

MAKALELERİ, ARAŞTIRMA VE İNCELEME YAZILARI

            1 - "Zile ve Kalesi"- HALAY (Aylık Kültür Dergisi - ANKARA) Mayıs :1984, S. : 41.
            2 - "Zile İsyanı ve Miralay Hilmi Bey" TOKAT KÜLTÜR DERGİSİ - Mart : 1991, S. : 1.
            3 - "
Bir Anadolu Ressamı; Zileli Nakkaş Emin ve Kalemkârî Süslemeleri"
TOKAT KÜLTÜR DERGİSİ - Haziran : 1991, S. : 2, Sayfa : 21 - 23.
            4 - "Yabancı Gözüyle Amasya Kültür ve Sanat Festivali" AMASYA
YEŞİLIRMAK GAZETESİ - 18 Haziran 1991,  S. :
            5 – "Resim Sergileri, Sanat Olayları ve Tokat" TOKAT MEYDAN DERGİSİ -  Y. : 1991.
            6 – "Tokat Yazmalarında Renk ve Desen Araştırması - l" TOKAT KÜLTÜR DERGİSİ - Y. : 1992, Mart - Haziran, S. : 5 - 6.
            7 – "Tokat Yazmalarında Renk ve Desen Araştırması- II" TOKAT KÜLTÜR DERGİSİ - 1992 Eylül 1993, S. : 7 - 8.
            8 – "600 Yıllık El Sanatımız : Tokat Yazmaları" YOZGAT NEHİR GAZETESİ - Sanat Sayfası, Ekim 1993, S. 5.
            9 - "Türk Ahşap Sanatı" NEHİR DERGİSİ (Aylık Kültür Dergisi - İstanbul) -  Y. : 1994, S. : 6 - 7, (Şubat - Mart Sayısı).

Kemal Türker'in Doğa Esintili Bir Suluboya Çalışması

26.05.2006/Altındağ Belediyesi Bşk. Binası Sanat Galerisi Karma Sergi/Ankara

          10 - "Türk Hat Sanatı" NEHİR DERGİSİ (Aylık Kültür Dergisi - İstanbul) Y. : 1994, S. : 8 - 9 (Nisan - Mayıs Sayısı).
         
11 - "Bir Alman Subayının 1918'de Çektiği Eski Tokat Fotoğrafları" TOKAT MEYDAN DERGİSİ - S. : 47, s. : 14.
          12 - "Tokat Yazmaları" İŞ BANKASI KÜLTÜR DERGİSİ - TOKAT SAYISI, S. : 24,  S. : 33 - 36.
          13 - "Tokat Yazmalarında Renk ve Desen Araştırması - III" TOKAT KÜLTÜR DERGİSİ -  Ağustos 1996, S. : 9.
          14 - "Bandırma Vapurunda Bir Tokatlı" TOKAT KÜLTÜR DERGİSİ - S. : 10, 1996
          15 - "Tokat Cezaevinde Ağaç Baskı, Yazmacılık Çalışmaları" TOKAT KÜLTÜR ARAŞTIRMA DERGİSİ - S. 11, Nisan 1997.


Ressam Yrd. Doç. Dr. Kemal TÜRKER - Sürü (Yağlıboya)

          16 - "Tokat Seramikleri" TOKAT KÜLTÜR ARAŞTIRMA DERGİSİ - S.12, Aralık 1997.
          17 - "Atatürk'ün Tokat'a Gelişleri" TOKAT KÜLTÜR ARAŞTIRMA DERGİSİ - S. 13,  Aralık 1998.
          18 - "Tokat Yöresel Giysilerinden Birisi ve Bir Köy Düğünü" T.C. İŞ BANKASI KÜLTÜR ve SANAT - ANKARA, S. : 34, Y. : 1997.
          19 - "Gözalıcı Motifleriyle Tokat Kağıt İçi Yazmalar" T.C. İŞ BANKASI KÜLTÜR ve SANAT - ANKARA, S. : 36, Y. : 1997.
          20 - "Yazma Artık Bir Elbise" T.C. İŞ BANKASI KÜLTÜR ve SANAT - ANKARA, S. : 38, Y. : 1998.
          21 - "Tokat Yazmacılar Hanı" VAKIF ve KÜLTÜR DERGİSİ - ANKARA, S. : 4 - 1999.

Şeyahmet'ten Ulukavak'a, Azarya'dan İsmail Dede'ye Gidilecek Çok Yeri Olan
Zile'mizde Grupların Eğlenceli Piknikleri Eksik Olmazdı. İşte Meydanlık Bağları'nda


Hüseyin Çavdar, Kemalettin Aydın, Nuri Karasoy, Şakir, Şükrü Gökçek, Necati Türkyılmaz,
Ercanlı, Cevat Ataolur, Kemal Türker, Sezai Ercanlı, Süleyman Çavdar, Suphi Kılıç.

          22 - "Yazık Oldu Yazmacılar Hanına" TOKAT KÜLTÜR - 1999, S. : 14.
          23 - "Nefise Hanım'ın Atatürk ile İlgili Anıları" Tokat Kültür - 15 Kasım 2000.
          24 - "Tokatlı Resim, Heykel ve Fotoğraf Sanatçıları" Tokat Kültür - 16 Ekim 2001.
          25 - "Ev Tekstil Ürünlerinde Yazma" EV TEKSTİLİ Dergisi - Kasım 2001, İstanbul.
          26 – "Tokat Yöresi Boyalı Çeyiz Sandıkları" EV TEKSTİL DERGİSİ - İSTANBUL, Sayı :  33, Mayıs 2002.
          27 - "Göktürk Âbidelerinin ve Orhun Mezar Külliyelerinden Çıkan Eserlerin Sanat Yönüyle Değerlendirilmesi" TÜRKSOY DERGİSİ - ANKARA, Sayı : 8, Ocak 2003.
          28 – "Tokat Yöresi El Dokumaları" EV TEKSTİL DERGİSİ - İSTANBUL, Sayı : 38, Mayıs 2003.
          29 - "Atatürk'ün Tokat'a İlk Gelişinin 83. Yılında, 26 Haziran'ın Yeni Bir Yaklaşımla Yorumlanması" - 2002 Haziran, SÖYLEM Gazetesi.
          30 - "Miralay Hilmi Bey'in Albümünden" - Tokat Kültür Araştırma Dergisi, Yıl : 2005, Sayı : 19.


Ressam Kemal Türker'in Bir Tablosu

 

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR