ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 30 Ağustos 2008 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 TÜRKÜ
BUĞUSUNDA

ÜNYE EZGİLERİAraştırma : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)

M. Ufuk MİSTEPE "Zile Türküleri" Adlı Kitabıyla Turizm Haftası'nda.

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi - 13.04.2008 Ankara

            Değerli Ünyeliler... Bu araştırmada Ünye ve Ordu yöresinin, yılların içerisinden özümlenerek günümüze kadar dize dize çağıldayarak gelen türküleriyle, yöresel çalgılarını ve türküleri günümüze taşıyan türkü dostlarını tanıtmaya çalışacağım.

        

Araştırmacı - Yazar M. Ufuk MİSTEPE tarafından
TRT Arşivleri'nden derlenen Ünye Türkü ve Şarkıları kitap
haline getirilerek, Hizmet Gazetesi'nin kültür hizmeti olarak okuyucularına dağıtılacak.

Ozan Kulfani, M. Ufuk MİSTEPE'yle sohbet anında, müzikle ilgili çalışmalarını anlatırken.

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi - TMO Ankara 27.08.2008

türkü türkü ünye'm

http://turkudostlari.net/listele.asp
http://www.turkuler.com/nota/tumliste.asp?harf=&id=&s=0

Türkü Adı

Kaynak & Mahlas

Yöre

Akkuş'un Gürgenleri

Hamdi Tanses

Akkuş

Akşam Oldu Yanıyor (Vona)

Muhsin Tercan

Perşembe

Al Tavandan Belleri A. Özkan - İbrahim Kurtul Ordu

Bahçeye Gel Bahçeye

Ahmet Özkan

Ordu

Bir Parıltı Yükselir

Ömer Çam

Ünye

Boztepe'nin Başında

Muhsin Tercan

Ordu

Cenikiden Duttum Darı Ramazan Erbaş Mesudiye

Çambaşına Çıktım Çıram Yanmadı

Ziya Taşova (Özova)

Ordu

Dağdan Duttum Bir Cücük Fadimem Mustafa Genç Gölköy
Dalda Fındık Kalmasın Harut Erman Ordu
Durnam   Ordu

Düz Mahalle İçinde

Muhsin Tercan

Ordu

Ekini Biçe Biçe Ümit Tokcan Mesudiye
Emine'm Pazar mısın? Cengiz Dilaver Mesudiye

Fatsa'nın Yolları

İsmail Soysal

Ünye

Fındık Dalları

Muhsin Tercan

Ordu

Fındık Toplayın Kızlar

Anonim (Yöre Ekibi)

Ordu

Gine Yeşerdi Fındık Dalları

Muhsin Tercan

Ordu

Halil İbrahim   Ordu
Hanım Senin Ne Güzel Gaşların Var Rüştü Tuncalı Mesudiye

Hatiboğlu Nam Verür

Sabahattin Kaçmaz

Aybastı

Hekimoğlu Derler Benim Aslıma

Kadir İnanır

Fatsa

İki Turnam Gelmiş Yolda Yorulmuş

Rüştü Tuncalı

Mesudiye

İmeciler Geliyor

Rıza Özova

Ordu

Kemençemin Başında Rüştü Tuncalı Mesudiye

Kemençemin Telleri

Beytullah Şanlıyurt

Ordu

Kesir Bağları

Ziya Satır

Ünye

Kırmızılım Kırmızılım

Ahmet Özkan

Ordu

Ne Durursun Oralarda

Anonim

Ünye

Ocağa Koydum Kazan

Ramazan Erbaş

Mesudiye

Ordu'nun Dereleri

Kadir Üstündağ

Ordu

Ordu'nun Sokakları   Ordu

Oy Bir Sigara

Ümit Tokcan

Ordu

Oy Gemici

Muhsin Tercan

Ordu

Oy Kemençe Kemençe

Muhsin Tercan

Ordu

Perşembe'nin Düzleri

Muhsin Tercan

Ordu

Sürmeli Naciyem

Anonim

Ünye

Şu Akkuş'un Gürgenleri   Akkuş

Şu Benim Ünye'min Suyu

Ozan Kulfani

Ünye

Tabakamda da Tütün Az Ahmet Sırtbaş Gölköy

Tüfeğini Omzuna Dakanlar

Recai Güdek

Ünye

Uzun Kavak Ne Uzarsın Boyuna

Sarı Recep

Ordu - Giresun

Ünye (Çok Eski Tarihlerin)

Hüseyin Özdil

Ünye

Ünye'den Çıktım da Başım Selamet

Fethi Gençalioğlu

Ünye

Yayla Yaylaya Bakar

Fethi Gençalioğlu

Ünye

Yeni Yolun Bükmesini Dolaşamadım

Ali Rıza Gündoğdu

Ordu

Yıkırgan'ın Armudu

Kani Coşkun

Ordu

Yolun Sonu Görünüyor   Ordu


 

Yöremiz türkülerinden bazılarını dinlemek
ya da PC'nize indirmek (download) istiyorsanız, aşağıdaki linke tıklayınız...

http://home.arcor.de/erenli/turku/turku.htm


 

SÜRMELİ NACİYEM
(Türkü : Anonim)
http://www.sevginehri.net/turkusozu.asp?turku=131


Çivi çaktım söğüde... Sürmeli Naciyem
Masar gelmez öğüde,
Nasıl kurşun attılar... Sürmeli Naciyem
Masar gibi yiğide...

Bağlantı

Ben yanarım yanarım... Sürmeli Naciyem
Masar Bey'e yanarım,
Her sofralar kurdukça... Sürmeli Naciyem
Masar geldi sanırım...

Ata biner eniştem... Sürmeli Naciyem
Zengileri gümüşten,
Eniştemin kokusu... Sürmeli Naciyem
Yedi türlü yemişten...

Bağlantı
.

TÜRKÜNÜN ÖYKÜSÜ

       Gönlünü sevda ateşine kaptırmış, yıllar boyu sevdiği uğruna yanıp tutuşmuş, iyi huylu, çevresinde sevilen, güzeLliği herkesi büyüleyen bir güzeldir Sürmeli Naciye.

       Karadeniz'in en şirin kasabalarından Ünye'de doğar. Büyüyüp serpilir, genç kız olur. Yörenin delikanlılarından peşine düşmeyen kalmaz. Ama gönlüne bir türlü giremezler. Naciye'nin gönlünde Mazhar diye bir genç vardır. Karadeniz'in en iyi ata bineni, silâh kullananıdır Mazhar. Bu yiğit gözünü budaktan sakınmaz, herkese yardım eder, herkes tarafından sevilen biridir.

       Günün birinde içindeki arzular gerçekleşir Naciye'nin; ikisi bir gün göz göze gelirler. Yürekleri ılık bir nehir gibi gürlemeye başlar. Birbirlerine derinden derine sevdalanırlar, evlenmeye karar verirler. Sonunda düğün dernek kurulur. Davullar, zurnalar ve çeşitli etkinliklerle Naciye Mazhar'a gelin gider.

       Naciye'yi isteyip de alamayan Ünye'nin gençleri, Mazhar'ın yöreyi terk etmesini isterler.Eğer gözlerinin önünde olursa öldüreceklerini söylerler. Mazhar Bey onları önemsemez. O, nerde bayram nerde eğlence atının üstünde koşup durur.

       Sonunda daha yeni evli iken bir pusuda öldürüldü. Naciye'de Ünye'yi ondan sonra terk eder. Ankara'ya yerleşir ölene kadar hiç evlenmez. Bu türküde halkın ağzında dolaşır durur.

MİSTEPE, Ayşe TAŞ Bestelerini Orijinalinden, Kitabı İçin PC'sine Aktarırken

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi - 26.05.2008 TMO Gen. Müd. / Ankara

http://turkudostlari.net/arasayfa.asp?soz_sayfa=surmelinaciyem.asp&hikaye_sayfa=surmelinaciyem.asp&yore=Ünye
&kaynak=Anonim&turku_ismi=Sürmeli%20Naciyem&nota_sayfa=surmelinaciyem.jpg&soz_gonderen=Evren
%20Seçkal&nota_gonderen=
Evren%20Seçkal&hikaye_gonderen=Evren%20Seçkal&toplamhit=489&turku_id=1537

Türkünün Adı : Sürmeli Naciyem

Türkünün Yöresi : Ünye

Türkünün Kaynağı : Anonim

Türkü Sözlerini, Hikâyesini,
Notasını Gönderen :
Evren Seçkal

http://turkudostlari.net/notalar/yonlendir.asp?turku_yore=Ünye&turku_kaynak=
Anonim&turku_ismi=Sürmeli%20Naciyem&nota_sayfa=surmelinaciyem.jpg

      

Ünye'miz ve Ordu'nun sahil kesimlerinde ve iç kesimlerine doğru gidildikçe,
karşılama ve horon türü oyunlar oynanmaktadır.
Oyunlara kemençe, davul, zurna ve klârnet eşlik etmektedir.
http://www.geocities.com/karadenizim/ordukultur.htm


http://ordudh.org/tanitim.htm

 

HEKİMOĞLU
(Kaynak Kişi : Kadir İnanır - Yöresi : Fatsa)
(
Derleyen ve Notaya Alan : Ümit Tokcan)
http://members.fortunecity.com/eskiyalar/yoreler.htm#yorel
Kaynak : DGB-Sayılmayız Parmağınan Tükenmeyiz Kırmağınan, 1975

Hekimoğlu derler benim de aslıma...
Aynalı martin yaptırdım narinim kendi nefsime.
Konaklar yaptırdım, döşetemedim...
Ünye de Fatsa bir oldu narinim baş edemedim!

Konaklar yaptırdım mermer direkli...
Hekimoğlu'nu sorarsan narim demir yürekli.
Bahçe armut dibinde kaymak yedin mi?
Hekimoğlu'nu görünce narinim budur dedin mi?

Çiftlice Muhtarı puşttur pezevenk...
Hekimoğlu geliyor narinim uçkur çözerek.
Hekimoğlu derler bir ufak uşak,
Bir omuzundan bir omuzuna narinim yüz arma fişek!

TÜRKÜNÜN ÖYKÜSÜ

Ordu dolaylarında yaşayan Hekimoğlu, yoksul bir ailenin çocuğudur. Üstelik yoksul bir anneden başka kimsesi yok. Çevresinde dürüstlüğü, akıllılığı ve yiğitliği ile tanınan bir gençtir. Yörede egemenlik kurmuş bir Gürcü Beyi vardır. Bu Gürcü Beyi, Ayşa adında güzel ve narin bir kızla sözlüdür. Ne ki, bu kız Gürcü Beyi'ni sevmemekte, Hekimoğlu'na bağlanmıştır. Bu, dostlukla, arkadaşlıkla karışık bir sevgidir. Üstelik Hekimoğlu ile görüşmeye başlamıştır. İşte Bey iki gencin ilişkisinin bu noktaya vardığını duyar duymaz Hekimoğlu'na düşman olur ve O'na savaş açar. Hekimoğlu ile teke tek görüşüp, hesaplaşmayı önerir; bir de yer belirtir. Hekimoğlu gözüpek, mert bir gençtir. Aynalı mavzerini kuşanıp tek başına buluşma yerine gider. Gitmeye gider ama, Bey sözünde durmamış adamları ile gelmiştir.
http://members.lycos.co.uk/zilem/hekimoglu.htm

HEKİMOĞLU DERLER BENİM ASLIMA

http://www.turkuler.com/nota/yore.asp?yoresi=ordu

BAĞLAMA

http://www.turkusokagi.com/baglama.htm

            Bağlama : Ülkemizde kullanımı en yaygın olan telli bir Türk Halk Çalgısı'dır. Yörelere ve ebadına göre bu çalgıya, Bağlama, Divan sazı, Bozuk, Çöğür, Kopuz, Irızva, Cura, Tambura vb. adlar verilmektedir. Bağlama ailesinin en küçük ve en ince ses veren çalgısı Cura'dır. Cura'dan biraz daha büyük ve Cura'ya göre bir oktav kalından ses veren çalgı ise Tambura'dır. Bağlama ailesinin en kalın ses veren çalgısı ise Divan Sazı'dır. Tamburaya göre bir oktav kalından ses verir.

            Bağlama; Tekne, Göğüs ve Sap olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır. Tekne kısmı genelde dut ağacından yapılmaktadır. Ancak dut ağacının dışında ardıç, kestane, ceviz, gürgen gibi ağaçlardan da yapılmaktadır. Göğüs kısmı lâdin ağacından, sap kısmı ise gürgen, ak gürgen veya ardıç ağacından yapılmaktadır.

            Sap kısmının tekneden uzak kısmı üzerinde tellerin bağlandığı Burgu adı verilen parçalar vardır. Bağlamanın akordu bu burgular kullanılarak yapılmaktadır. Sap kısmı üzerinde misina ile bağlanmış perdeler bulunmaktadır. Bağlama Mızrap veya Tezene adı verilen kiraz ağacı kabuğu veya plâstikten yapılan araçla çalındığı gibi bazı yörelerimizde parmakla da çalınmaktadır. Bu çalım tekniğine Şelpe adı verilmektedir.

            Bağlama üzerinde ikişerli veya üçerli gruplar halinde üç grup tel bulunmaktadır. Bu tel grupları değişik biçimlerde akort edilebilmektedir. Örneğin Bağlama Düzeni adı verilen akort biçiminde alt gruptaki teller yazılış itibariyle La, orta gruptaki teller Re, üst gruptaki teller ise Mi seslerini vermektedir. Bu akort biçimi dışında Kara Düzen (Bozuk Düzen), Misket Düzeni, Müstezat, Abdal Düzeni, Rast Düzeni vb. akort biçimleri de vardır.

            Bağlamada Düzenler : Türkler'in en yaygın sazı olan bağlama, Anadolu'nun çeşitli yörelerinde, çok değişik akortlarla, yani düzenlerle çalınmaktadır. Zaten bağlama ailesinde ''düzen'' sözcüğü, tellerin akort edilmesi anlamında kullanılmaktadır. Çok bilinen ve yaygın olan kara düzenin (bozuk düzen) yanı sıra son yıllarda yaygınlaşan ''bağlama düzeni'' en çok bilinen ve kullanılan iki düzendir. Bunların dışında, çeşitli yörelerde, çeşitli adlandırmalarla pek çok düzen vardır.

            Bugüne kadar tespit edilen başlıca on dokuz düzen aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir. Çizelgeden görüleceği gibi, bağlamadaki üç grup (alt - orta - üst) telin değişik seslere çekilmesi ile değişik düzenler ortaya çıkmaktadır. On dokuz düzenin hepsinde alt teller ''La'' sesi kabul edilip, diğer teller buna göre belirtilmektedir.

46 Ünye Türküsü, 6 Ünye Şarkısı ve 42 Ayşe TAŞ Şarkısı'nın Yer Aldığı Kitap

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi - "Ünye Şarkı ve Türküleri" Kitabı / 193 sh.

Düzenlerin
Adı

Alt
Teller

Orta
Teller

Üst
Teller

Karar
Sesleri

ABDAL DÜZENİ

LA

LA

SOL

LA

ACEMAŞİRAN DÜZENİ

LA

LA

FA

FA

BAĞLAMA DÜZENİ

LA

RE

BOZUK (KARA) DÜZEN

LA

RE

SOL

LA

ÇARGÂH DÜZENİ

LA

RE

SOL

EVİÇ DÜZENİ

LA

SOL

HÜSEYNÎ DÜZENİ

LA

LA

LA

HÜZZAM DÜZENİ

LA

LA

FA#

FA#

KAYSERİ DÜZENİ

LA

LA

LA

KÜTAHYA DÜZENİ

LA

RE

RE

RE

MİSKET DÜZENİ

LA

RE

FA#

FA#

MÜSTEZAT DÜZENİ

LA

RE

FA

FA

RAST DÜZENİ

LA

DO

SOL

DO

SABAHÎ DÜZENİ

LA

DO

LA

LA

SEGÂH DÜZENİ

LA

RE

ŞUR DÜZENİ

LA

LA

ÜMMÎ DÜZENİ

LA

LA

RE

LA

YEKSANÎ (IRIZVA) DÜZENİ

LA

RE

LA

LA

ZİRGÜLE DÜZENİ

LA

FA

SOL

SOL

http://www.turkudostlari.net/arasayfa.asp?soz_sayfa=unyedenciktim.asp&hikaye_sayfa=
unyedenciktim.asp&yore=Ünye&kaynak=Hamdi%20Tanses&turku_ismi=Ünye'den%20Çıktım%20
Başım%20Selamet&nota_sayfa=unyedenciktim.jpg&soz_gonderen=Evren%20Seçkal&nota_gonderen
=Evren%20Seçkal&hikaye_gonderen=Evren%20Seçkal&toplamhit=4305&turku_id=4512

Türkünün Adı : Ünye'den Çıktım da Başım Selâmet

Türkünün Yöresi : Ünye

Türkünün Kaynağı : Fethi Gençalioğlu

Türkü Sözlerini, Hikâyesini,
Notasını Gönderen :
Evren Seçkal

Derleyen : Hamdi Tanses


 

ÜNYE'DEN ÇIKTIM DA BAŞIM SELÂMET
(Yöresi : Ünye)
http://www.turkudostlari.net/sozler/u/unyedenciktim.asp?turku_yore=Ünye&turku_kaynak
=Hamdi%20Tanses&turku_ismi=Ünye'den%20Çıktım%20Başım%20Selamet

Ünye'den çıktım başım selâmet,
Ceviz Deresi'nde koptu gıyamet,
Gadın gız gardaşım sana emanet.
Ağla anam ağla, sen bana ağla,
Çifte doktor getir yâremi bağla.

Yedi garış gelir arkamın eni,
Genç yaşımda gabre goydular beni,
Anneciğim bana söylesin nenni.
Ağla anam ağla, sen bana ağla,
Çifte doktor getir yâremi bağla.

Martinim duvarda asılı kaldı,
Elbisem sandukta basılı kaldı,
Gadın gız gardaşım Fatsa'da kaldı.
Ağla anam ağla, sen bana ağla,
Çifte doktor getir yâremi bağla.

TÜRKÜNÜN ÖYKÜSÜ

Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Ünye ilçesinde de Ünye halkını toptan tesiri altında bırakan, üzen ve kaygılandıran birtakım hadiseler meydana gelmektedir. Bu olaylar olduktan sonra halkın bir kısmı kabiliyetleri derecesinde o olaylar üzerine türkü yakmaktadırlar. Zamanında Ünye’de cesur, gözünü budaktan sakınmayan ağanın bir oğlu varmış. Ağanın oğlunun ismi Mustafa olduğu halde, kendisini sevenler tarafından İç Ağası Mustafa ismi ile hitap edilirmiş. Her ağanın olduğu gibi İç Ağası Mustafa'nın da sevenleri ve sevmeyenleri vardır. İç Ağası Mustafa Fatsa'da bulunan Kadın ismindeki kız kardeşine atı ile giderken, Ünye, Fatsa arasındaki Cevizdere mevkiinde düşmanları tarafından pusuya düşürülerek öldürülür. Tanınmış ve yiğitliği ile meşhur iç Ağası Mustafa adına Ünyeliler tarafından yakılan türküdür bu...
http://www.turkudostlari.net/hikayeler/unyedenciktim.asp?turku_yore=Ünye&turku
_ismi=Ünye'den%20Çıktım%20Başım%20Selamet&turku_kaynak=Hamdi%20Tanses

http://www.turkudostlari.net/notalar/yonlendir.asp?turku_yore=Ünye&turku_kaynak
=Hamdi%20Tanses&turku_ismi=Ünye'den%20Çıktım%20Başım%20Selamet&nota_sayfa=unyedenciktim.jpg
ÜNYE'DEN ÇIKTIM DA BAŞIM SELÂMET

             

http://turkudostlari.net/arasayfa.asp?soz_sayfa=birpariltiyukselir.asp&hikaye_sayfa
=%20&yore=Ünye&kaynak=Ömer%20Çam&turku_ismi=Bir%20Parıltı%20Yükselir&nota_sayfa
=%20&soz_gonderen=Evren%20Seçkal&nota_gonderen=-&hikaye_gonderen=-&toplamhit=56&turku_id=7496

Türkünün Adı : Bir Parıltı Yükselir

Türkünün Yöresi : Ünye

Türkünün Kaynağı : Ömer ÇAM

Türkü Sözlerini Gönderen : Evren Seçkal

Derleyen :

Bir Parıltı Yükselir

Bir parıltı yükselir tutuşurken yıldızlar,
Bu serin bahçelerin uyuyan baharında.
Ve gülüşür uzaktan şafak çehreli kızlar,
Süzülürken ışıklar zümrüt dalgalarında.
Ve mavi mavi kuşlar uçurur rüyamızı,
Pembe pembe uçuşlar kucaklar dünyamızı...

Çakır Tepe'nin yamaçlarında menekşe renginde
Yeşil yemyeşil gölgeler görülür çam ağaçlarında,
Damla damla altın peykeler görülür.

Ünye'de Güneş Cennet'in binbir renkli kızıdır,
Gün doğarken güneş sarı batarken kırmızıdır.
Ünye, canım Ünye canım ciğerim Ünye!
Derelerine kaynak olayım Ünye!
Bahçelerinde toprak olayım Ünye!
Ağaçlarında yaprak olayım Ünye!

           

http://turkudostlari.net/arasayfa.asp?soz_sayfa=fatsaninyollari.asp&hikaye_sayfa=
%20&yore=Ünye&kaynak=İsmail%20Soysal&turku_ismi=Fatsanın%20Yolları&nota_sayfa=
%20&soz_gonderen=Nihal%20Atinkaya&nota_gonderen=-&hikaye_gonderen=-&toplamhit=192&turku_id=908

Türkünün Adı : Fatsa'nın Yolları

Türkünün Yöresi : Ünye

Türkünün Kaynağı : İsmail Soysal

Türkü Sözlerini Gönderen : Nihal Atinkaya

Derleyen :

 


Fatsa'nın Yolları

Ne Uzundur Şu Fatsa'nın Yolları,
Arşın Olmuş Mustafa'nın Kolları,
Acep Ne Söyledi Şirin Dilleri?

Mustafam Mustafam Garip Mustafam!
Düşman Ellere Giden Mustafam!!!

Ne Uzundur Şu Fatsa'nın Gezisi,
Böyleyimiş Alnımızın Yazısı,
Mustafa Annesinin Bir Tek Kuzusu.
 

         

http://turkudostlari.net/arasayfa.asp?soz_sayfa=kesirbaglari.asp&hikaye_sayfa
=%20&yore=Ünye&kaynak=Ziya%20Satır&turku_ismi=Kesir%20Bağları&nota_sayfa=%20&soz_gonderen
=Evren%20Seçkal&nota_gonderen=-&hikaye_gonderen=-&toplamhit=38&turku_id=7486

Türkünün Adı: Kesir Bağları

Türkünün Yöresi: Ünye

Türkünün Kaynağı: Ziya Satır

Türkü Sözlerini Gönderen: Evren Seçkal

Kesir Bağları

Kesir bağlarında bir top gülüm var,
Hey Allah'tan gorkmas sana bana ölüm var!
Ölüm deyil şu genşlikde zülüm var,
Gel dur yanuma hallarımı söyleyim,
Halimden bilmiyen ben u yari neyleyim!

Kesir bağlarından gelsin geçilsin,
Gurulsun sofralar, rakı gonyak içilsin,
Herkes sevdiyini alsın çekilsin,
Açma pencereyi esmesin yeller,
Sana yandığımı duymasın eller!

Usul usul bas da gel tattalar oynamasın,
Pencereden gaş da gel cazu annen duymasın!

        

http://turkudostlari.net/arasayfa.asp?soz_sayfa=nedurursunoralarda.asp&hikaye_sayfa
=%20&yore=Ünye&kaynak=Anonim&turku_ismi=Ne%20Durursun%20Oralarda&nota_sayfa
=nedurursunoralarda.jpg&soz_gonderen=Evren%20Seçkal&nota_gonderen
=Evren%20Seçkal&hikaye_gonderen=-&toplamhit=274&turku_id=4573

Türkünün Adı: Ne Durursun Oralarda?

Türkünün Yöresi: Ünye

Türkünün Kaynağı: Anonim

Türkü Sözlerini ve
Notasını Gönderen:
Evren Seçkal

Ne Durursun Oralarda?

Ne durursun oralarda?
Gelsene yanıma!
Melül melül bakmaların,
Yetti de canıma!

Susuz dereler gibi de
Kuruttun beni!
Üç gün ayrı kalmayınan,
Unuttun beni!

Böyle miydi gavlimizde?
Kör olsun gözün!
Allah'ın divanında da
Kararsın yüzün!

Gürgenin tepesinde de
Vuramadım doğanı,
Kendimde gibi bulamadım,
Sözünde de duranı!

http://turkudostlari.net/notalar/yonlendir.asp?turku_yore=Ünye&turku_kaynak=
Anonim&turku_ismi=Ne%20Durursun%20Oralarda&nota_sayfa=nedurursunoralarda.jpg

       

http://turkudostlari.net/arasayfa.asp?soz_sayfa=subenimunyeminsuyuhavasi.asp&hikaye
_sayfa=%20&yore=Ünye&kaynak=Ozan%20Kulfani&turku_ismi=Şu%20Benim%20Ünye'min%20Suyu&nota_sayfa=
%20&soz_gonderen=Evren%20Seçkal&nota_gonderen=-&hikaye_gonderen=-&toplamhit=36&turku_id=7478

Türkünün Adı: Şu Benim Ünye'min Suyu

Türkünün Yöresi: Ünye

Türkünün Kaynağı: Ozan Kulfani

Türkü Sözlerini Gönderen: Evren Seçkal


 

http://turkudostlari.net/sozler/s/subenimunyeminsuyuhavasi.asp?turku_yore
=Ünye&turku_kaynak=Ozan%20Kulfani&turku_ismi=Şu%20Benim%20Ünye'min%20Suyu

Şu Benim Ünye'min Suyu
Şu benim Ünye'min suyu havası,
Bir başkadır dostum valla bir başka!
Mısır ekmeğiyle hamsi tava,
Bir başkadır dostum valla bir başka!

Cevizdere ile Cüri Deresi,
Tozkoparan mağra, hele kalesi!
Hele hele bir de Çakırtepe'si,
Bir başkadır dostum, valla bir başka!

Yunus Emre Şeyh'in burda yatması,
Elması, armudu, üzüm asması;
Burda yaşayıp da kalbin atması,
Bir başkadır dostum, valla bir başka!

Masmavi denizi, martı yuvası,
İskele, Millî Park, Asarkaya'sı,
Tarihî hamamı, Yatır câmisi,
Bir başkadır dostum, valla bir başka!
Gölevi Moteli, Aynikola'sı,
İnciraltı, Ada, Paşabahçe'si,
Uzunkum, Fokfok'u, Yalıkahvesi,
Bir başkadır dostum, valla bir başka!

Tabakhane ile Lahna Deresi,
Çatalpınar suyu ve de Kale'si,
Günpınar'ı Köyü, Kümbet Tepesi,
Bir başkadır dostum, valla bir başka!

Kulfani der bitmez lâf uzatması,
Sahilde gezmesi, balık tutması,
Fındık toplaması, patoz atması,
Bir başkadır dostum, valla bir başka!

         

 


Devam Edecek

 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR