ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 04 Mart 2009 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

ZİLE'YE
HİZMET VEREN
ARAŞTIRMACI VE ÜNLÜLER

 

Derleme : Merve ÇOBAN - Turhan GÖZÜBÜYÜK
(ZMYO 2007 Yılı Tedrisatı Öğrencileri)
Danışman :
M. Ufuk MİSTEPE


Atakule Nikâh Salonu / Ankara - 16.08.2008 Pazar

ZİLE'YE
HİZMET VEREN
ARAŞTIRMACI VE ÜNLÜLER


Merve ÇOBAN

Kişiler,
Soyadlarına Göre Sıralanmışlardır.

 

  Soyadı ve Adı :

 

 

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  Abdurrahman Hilmi Efendi

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  AKSOY, Bekir

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

  Zile - 05.01.1948 /

  Medenî Hali :   Evli.
  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :
  Tokat Öğretmen Okulu (Tokat) - 1967
  Yaygın Eğt. Teknik Eğt. Böl. Elektrik ve Elektronik Eğt. - 1972/1976
  Anadolu Üniversitesi Eğitim Önlisans Bölümü Mezuniyeti - 1986
  Mesleği ve Unvanı :   Emekli Öğretmen - Udî, Elektronikçi.
  Eserleri :   Zile'de 1977 yılından itibaren uzun yıllar okullarda ve Halk Eğitim Merkezi'nde musikî eğitimi ve çalışmalarında bulundu, çeşitli enstrüman kursları verdi, Gençlik Merkezi'nde bilgisayar, elektrik -  elektronik kursları çalışmalarında bulundu ve Zile ile ilgili araştırma makaleleri var.

  ÖZGEÇMİŞİ : Zile'de doğdu. İlkokulu İstiklal İlkokulu'nda, ortaokulu bir yıl Kale Ortaokulu'nda ve okulun aşağıdaki şimdiki lise binasına taşınmasıyla iki yıl da Zile Ortaokulu'nda okudu. Çocukluğu Zile'de geçti. Öğretmen Okulu'nu bitirdikten, Afyon Sandıklı ve Sivas  Yıldızeli'nde öğretmenlik yaptıktan  sonra 1971 yılında Zile'nin önce Çapak ve üç ay sonra da Bildiş (Özyurt) Köyü'ne tayin oldu. 1979 yılından sonra Zile'nin İstasyon ve Sakarya İlkokulları'nda çalıştı. Daha sonra vâlilik oluruyla beş yıl Gençlik Merkezi'nde çalıştı. 1993 yılına kadar Zile'nin Cumhuriyet, Yavuzselim, Naci Giray ve İstiklal Özen İlkokulları'nda çalıştıktan sonra Ankara Kuvay-ı Milliye ve Gülveren Okulları'nda çalıştı. 1994 yılında emekli oldu. Bu tarihten sonra yaz aylarında Zile'de ve diğer zamanlar Ankara'daki çeşitli korolarda korist - solist ve udî olarak görev alarak musikî çalışmalarına devam etti. 2006 yılından sonra Zile ilgili çeşitli konuları yazmaya, araştırmaya hız verdi. Çalışmaları makale ve anı halinde http://unyezile.com sitesinde yayınlanmaya devam etmektedir.

 

  Soyadı ve Adı :

  AKYUNAK, Nihat

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

  Zile - 1922 / İzmir 1986

  Medenî Hali :   Evli, 2 çocuklu (Ümit, Mücahit).
  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :
 
 
 
 
  Mesleği ve Unvanı :   Ressam - İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi İlk Genel Sekreteri
  Eserleri :  
  ÖZGEÇMİŞİ : 1922 yılında Zile'de doğmuştur. İlk ve orta tahsilini Zile'de tamamladıktan sonra Lise ve yüksek öğrenimi İstanbul'da sürdürmüştür. 1947 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek  Resim Bölümü'nü bitirdi. 33 yıl memuriyet, yöneticilik, hocalık, yazarlık yaptı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar ve Türkiye Ressamlar Cemiyeti kurucu üyelerindendir. Resim öğretmenliği görevlerinde de bulunan AKYUNAK desen çalışmalarına da önem vermiştir. 1970 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Genel Sekreterliği'ne Akademi'nin ilk Genel Sekreter'i olarak Bakanlıkça atanmıştır. Devlet Sergileri başta olmak üzere kişisel, yurtiçi karma, yurtdışı ulusal ve uluslararası resim sergilerine katılmıştır. Birçok müzede, resmî ve özel koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır. Eşi Nezahat Hanım'dan Ümit ve Mücahit adlı iki oğlu olmuştur. Kardeşi merhume Melahat Demirkol şaire, diğer kardeşi merhum Âşıkoğlu Necati Akyunak da hem ressam hem de şairdir. 1986 yılında İzmir'deki kişisel resim sergisinin açılış töreni esnasında beyin kanaması sonucu vefat etmiştir.

 

  Soyadı ve Adı :

  ALTINDAL, Bekir

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ : Kar ve boranın Kepez'i sardığı bir günde açtı Dünya'ya gözünü. Halil İbrahim ve Zekiye'den olma ALTINDAL'ın çocukluğu iki dal arasında salıncakta geçer. 1961 yılında Zile Atatürk İlkokulu'na başladı. Ortaokul ve Lise'yi Zile Lisesi binasında tedris etti ve 1972'de mezun oldu. 1973 yılında Tapulama Kursu'nu derece ile bitirdi. İkinci memleketi olarak belledi yiğidin harman olduğu yer Yozgat'ı. 1978 yılında AİTİA Kamu Yönetimi'ni bitirdi. 23.09.1979'da evlendi. 1981'de Tapu Kadastro Müfettiş Muavinliği'ni kazandı. 1989 - 90 yıllarında ODAİE'nde Kamu Yönetimi Uzmanlığı dalında master yaptı. Zile Kültürü'ne yaptığı katkılarını; muhtelif gazete ve dergilerde yayımlanan şiirleri, makaleleri, kongre, kurultay  ve etkinliklerde sunduğu Bildirileri, görsel medyadaki tanıtımcılığı şeklinde özetleyebiliriz. Zile sevdasını ve araştırmalarını yakında yayımlanacak olan kitabıyla ölümsüzleştirecek olan araştırmacımız evli ve 2 erkek çocuk babasıdır. Büyük Edip ve Tarihî Romancı Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun deyimiyle "..İnşaallah kıymetini bilirler; yorulmaz bir Zile araştırmacısı..." övgüsünü kazanmış bir gönül eri. Halen İstanbul'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bağlı Başmüfettiş olarak görevine devam etmektedir.

 

  Soyadı ve Adı :

  ATALAR, Prof. Dr. Mehmet Münir

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

  Zile - 1949

  Medenî Hali :

  Evli,

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

  (Zile)
  (Zile)
  Cumhuriyet Lisesi (Ankara) - 1968
  A.Ü. İlâhiyat Fakültesi (Ankara) - 1971

  Mesleği ve Unvanı :

  Profesör - GOP Tarih Bölümü Başkanı

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ : Tarih profesörü olan Münir ATALAR, 1949 Zile doğumlu olup, lisansını 1971'de Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde tamamlamıştır. İlk ve ortaokulu memleketinde bitirdi. 1968`de Ankara Cumhuriyet Lisesi`nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi. 1971`de bu fakülteden mezun oldu. 1971-1977 yılları arasında, Diyanet İşleri Başkanlığı`nda eğitim uzmanı olarak çalıştı. Aynı üniversitede; 1977'de asistan, 1983'te Osmanlı Tarihi'nde doktorasını yapmış, 1986'da Yrd. Doçent, 02 Ekim 1989'da Medeniyet Tarihi ve Kültürleri Anabilim Dalı'nda Doçent olmuştur. 1989-90 ve 1990-91 öğretim yıllarında, Gaziantep Üniversitesi Şanlıurfa İlahiyat Fakültesi`nde öğretim üyeliği ve Dekan yardımcılığı yaptı. 1992-1993 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü`nde öğretim üyeliği yaptı, yüksek lisans dersleri verdi, tez danışmanlıklarında bulundu. Ekim 1995'te Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı`na Profesör olarak atanmıştır. Halen aynı üniversitede Tarih Bölümü Başkanı'dır. Fransızca, Arapça ve Farsça bilir.

 

  Soyadı ve Adı :

  BAYRAMOĞLU, Gülsenem

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  BOZDAĞ, İbrahim

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

  Zile - 15.10.1960 /

  Medenî Hali :

  Evli

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

  Sakarya İlkokulu (Zile) - 1972
  Alparslan Ortaokulu (Zile) - 1975
  Ticaret Meslek Lisesi (Tokat)
 

  Mesleği ve Unvanı :

  Sporcu - Millî Güreşci ve Antrenör

  Eserleri :

  Veteranlar 85 kg Türkiye Şampiyonu

  ÖZGEÇMİŞİ : Zile Çay Mahallesi 1960 doğumluyum. 1975 yılından itibaren güreşe başladım. Gençlerde, büyüklerde Türkiye Şampiyonu oldum. 1981 - 1982 yıllarında uluslararası turnuvada 2. defa gümüş madalya kazandım. 11 defa millî oldum. Türkiye şampiyonu güreşçiler yetiştirdim. 1986 yılından itibaren antrenörlük yapmaktayım. Aynı yıllar Zilespor'da oynadım. Zile Belediyespor'un hem antrenörlüğünü hem de takım kaptanlığını yaptım. Belediye Futbol Takımı'nı 3. lig terfi maçlarına kadar yükselttim. 2007 yılı ve 2008 yılları arası veteranlar 85 kg'da Türkiye Şampiyonu oldum. 2007 yılı Veteranlar Dünya Şampiyonası'na katıldım. 2008 yılında Moskova'da 85 kg'da veteranlarda dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceğim (23 Eylül 2008'de yapılacaktır, şu anda Moskova'da). Ayrıca 2007'de İstanbul'da yapılan dünya şampiyonasında 5. olmuştur. Zile'deki spor tesislerinde bulunan halı sahayı 2006 Temmuz ayında yaptırarak, Zile'ye bir tesis kazandırmıştır. Halı saha halâ çalışmaktadır.

 

  Soyadı ve Adı :

  BÖKE, Gündüz

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  BÜYÜKİSPİR, Burhan Cahid

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  ÇOKER, Şahan

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  DİNÇER, Cemalettin

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  DİNÇER, Şerafettin

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  DİVRİKLİOĞLU, Ahmet

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

  Zile - 1950 /

  Medenî Hali :

  Evli.

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

  İstiklal İlkokulu (Zile) - 1962
  Zi
le Ortaokulu (Zile) - 1965
  Zile Lisesi (Zile) - 1968

  Mesleği ve Unvanı :

  Aktar -Baharatçı / Esnaf - Öğretmen

  Eserleri :

  Kınalı Ali ile ilgili araştırmalar ve Zile'ye kazandırılması, yerel gazetelerde yayımlanan 4.000'in üzerinde Zile ve çeşitli konulardaki şiir, bölge dergilerinde çeşitli araştırma yazıları, yerel TV'de Zile ile ilgili program düzenlemeleri (Canlı Tarih Programı), Zile'nin sivil toplum örgütlerinde faal görevler.

  ÖZGEÇMİŞİ : 1950 yılında Zile'nin Camiikebir Mahallesi'nde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Zile'de yaptıktan sonra Kadışehri İlçe'sinin bir köyünde birkaç yıl öğretmenlik yaptıktan sonra, baba mesleğini devam ettirmek için kendi isteğiyle esnaflık mesleğine döndü. Halen baba mesleği olan gıda ve baharat ticareti ile meşgul olmaktadır. Yıllardır Zile'deki birçok sivil toplum kuruluşlarında sosyal görevler aldı, halâ da devam etmektedir. Yurt genelinde çeşitli yerlerde düzenlenen şiir okuma şölenlerine katılmıştır. Yetmiş iki kıtadan oluşan Zileli Kınalı Ali Destanı'nı yazmıştır. Zile Belediyesi'nin sponsorluğunda ve Kültür Bakanlığı'nda tasarımı ve çekimi yapılan 5.000 civarında Kınalı Ali CD'sinin yurt geneline dağıtımını yapmıştır. Ayrıca sözlerini kendisinin yazdığı, Tekin Kireçci'nin bestelediği ve Oğlu Ali İhsan Divriklioğlu'nun notaya aldığı Kınalı Ali Türküsü'nü Kültür Bakanlığı Halk Türküleri repertuarına kazandırmıştır. Zile ile ilgili birçok çalışmalara imzasını atan Ahmet Divriklioğlu halen İLESAM ve Tokat Şâirler ve Yazarlar Derneği üyesidir. Ayrıca Kültür Bakanlığı indirim kartına da sahiptir.

 

  Soyadı ve Adı :

  DİZDAROĞLU, Hikmet

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  DOĞANAY, Sadık

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  DÖNMEZ, Rahmi

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  ERBİL, Prof. Dr. Ahmet

 

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

  Zile Reşadiye Köyü - 1955

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ : 1955 yılında Reşadiye Köyü'nde doğmuştur. İlkokulu köyde okuyarak, Pamukpınar İlköğretmen Okulu'na, oradan da Yüksek Öğretmen Okulu'na devam etmiştir. Öğrenimini devam ettirmek üzere A.B.D.'ye gitmiştir. Halen NASA'ya bağlı Yıldız Savaşları Projesi'nde bilim adamı olarak çalışmaktadır. Türkiye'de en genç yaşta profesör unvanını alanlardan birisidir.

 

  Soyadı ve Adı :

  ERDİN, Mehmet Âli

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  ERTEPINAR, Coşkun

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  ERYILMAZ, Necmettin

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  GİRGEÇ, Nurhan Buhan

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

  Zile - 1969 /

  Medenî Hali :

  Evli, üç çocuklu.

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

  İstiklâl İlkokulu (Zile)
  Alparslan Ortaokulu (Zile)
  Kız Meslek Lisesi (Zile)
  A.Ü. Dil ve Tarih Coğ. Fak. Türk Dili ve Edb. Böl.

  Mesleği ve Unvanı :

  Edebiyat Öğretmeni - Uzman Öğretmen

  Eserleri :

  'Zile Panayırı Üzerine Halkbilimsel Bir İnceleme', 'Zile Kültür Derneği ve
  Çağıltı Dergisi', 'Şeyh Ahmet Çamlığı ve Türk Kültüründe Yasak Ağaç
  İnancı', 'Mustafa Necati Sepetçioğlu Uçmağa Vardı'.

  ÖZGEÇMİŞİ : 1969 yılında Zile'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Zile İstiklal İlkokulu, Zile Alparslan Ortaokulu, Zile Kız Meslek Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. 1991 yılından itibaren Millî Eğitim Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı liselerde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yaptı. Halen Ankara Mamak Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde Uzman Öğretmen olarak görev yapıyor. Bir süre Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü'nde Yayın İnceleme ve İhtisas Kurulları'nda ve çeşitli komisyonlarda dil uzmanı olarak görevlendirildi. Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü'nde "Zile Panayırı Üzerine Halkbilimsel Bir İnceleme" konulu yüksek lisans tez çalışması yaptı. Evli ve üç çocuk annesi.

 

  Soyadı ve Adı :

  GÜLBASAR, Hüseyin

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  GÜLTEKİN, Şahin

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  GÜNEREN, Doç. Dr. Ethem

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

  Zile - 17.08.1963 /

  Medenî Hali :

  Evli, 2 çocuklu.

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

  Cumhuriyet İlkokulu (Tokat) - 1974
 
  Anadolu Lisesi (Bursa) - 1981
  İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi - 1987

  Mesleği ve Unvanı :

  Hekim - Plâstik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

  Eserleri :

  Uslu Kentli adında basılmış amatör şiir kitabı, 1991.

  ÖZGEÇMİŞİ : 17.08.1963'te Zile'de doğdu. Babası Mahmut, annesi Fatmatüz Zehra. 1974'te Tokat Cumhuriyet İlkokulu'ndan, 1981'de Bursa Anadolu Lisesi'nden, 1987'de İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Tbb. Atğm; 1988 - 90 Side J. Kamp K.lığı Manavgat'ta askerliğini yaptı. İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'nde 1998'de Plâstik ve Rekonstrüktif Cerrahî Uzmanlık Dalı'nda ihtisas yaptı. İngilizce KPDS Notu 77. Nuriye GÜRİPEK Hanım'la evli ve Ahmet / Mahmut adlarında iki erkek çocuğu var. Çalışma hayatı; Pratisyen Hekim, mecburî hizmet, Karakent Sağlık Ocağı - Burdur, 1987 - 1988; Askerlik, Tabib Atğmn, Side J. Kamp K.lığı Çolaklı Manavgat Antalya, 1989 - 1990; Pratisyen Hekim, Çolaklı Sağlık Ocağı Manavgat Antalya, 1990 - 1991; Plâstik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahî uzmanlık sınavı 28 Mayıs 1998, İstanbul; Uzman Hekim, Düzce Devlet Hastanesi Bolu, Haziran-Temmuz 1998; Öğretim Görevlisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plâstik ve Rekonstrüktif Cerrahî Anabilim Dalı, Ağustos 1998 – Kasım 1999; Öğretim Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plâstik ve Rekonstrüktif Cerrahî Anabilim Dalı, Kasım 1999'dan bugüne sürmektedir. Doçentlik 15 Kasım 2005 biçiminde özetlenebilir. Etkinlikleri ise; Türk Tabibler Birliği üyeliği, 1988 (İstanbul, Samsun - Sinop Tabib Odaları); Uslu Kentli adında basılmış amatör şiir kitabı, 1991; Uzak Doğu seyahati Aralık 1990 - Ocak 1991 ve Antalya Müzesi'nde Hindistan konulu fotoğraf sergisi, 14 Mart 1991; TEMA Vakfı üyeliği ve eğitmenliği, 1993; ACPA (American Cleft Palate Association) üyeliği, 1998; Türk Estetik, Plâstik ve Rekonstrüktif Cerrahî Derneği üyeliği, 1999; Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği üyeliği, 2000; Türk Estetik Cerrahî Derneği üyeliği, 2000; European Club for Pediatric Burns üyeliği, 2001;  EBOPRAS (Avrupa Board) Yeterlilik Belgesi 2004'tür.

 

  Soyadı ve Adı :

  HACIBALOĞLU, Prof. Dr. Muammer

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  HOŞCAN, Hüseyin

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

  Zile - Mayıs 1932

  Medenî Hali :

  Evli - Üç çocuklu (Şu an bekâr).

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

  Altınyurt İlkokulu (Zile) - 1939
  Kale Ortaokulu (Zile) - 1942

  Mesleği ve Unvanı :

  Matbaacı ve Gazeteci

  Eserleri :

  Zile Postası Gazetesi - OVERDİ Matbaası - Demokrat Şafak Gazetesi

  ÖZGEÇMİŞİ : Ümmügülsüm ve Mustafa Hoşcan çiftinin dördüncü çocuğu olarak 1932 yılı Mayıs ayında dünyaya geldi. İlkokulu İstiklâl ve Altınyurt İlkokulları'nda, ortaokulu ise Kale Ortaokulu'nda tamamladı. Ailevî nedenlerle tahsilini burada kesip askere alınan kardeşinin yürüttüğü manifatura mağazasına baktı. Kardeşinin terhisinden sonra bir süre terzilik yaptı. 1953'te askere alındı. Bandırma 6. Uçaksavar Alayı'nda yaptığı vatanî görevini tamamlayıp 1955 yılında terhis oldu. Askerlik sonrası bakkaliye ticareti yaptı. İki yıllık bu uğraşıdan sonra 1957 yılında Burhan Cahit BÜYÜKİSPİR, Hidayet AÇİŞ ve Hüseyin HOŞCAN ortaklığı ile OVERDİ isimli Zile'de ilk matbaayı kurdu Daha önce Zile'de Tokatlıların açtığı bir matbaa vardı). Bilâhare 03.03.1957 tarihinde DEMOKRAT ŞAFAK Gazetesi'ni çıkardı. 1958 yılında ortaklardan Hidayet AÇİŞ ayrıldı, hissesini Hüseyin HOŞCAN aldı.  BÜYÜKİSPİR'in ortaklığı ise 1960 yılına kadar devam etti. 1960 askerî müdahalesinde gazete bir süre yayımına ara verdi. Bu arada BÜYÜKİSPİR de ayrıldı. Bunun hissesini de devralan HOŞCAN gazetenin adını ZİLE POSTASI olarak değiştirip yayımına 29.10.2001 tarihine kadar devam etti. HOŞCAN, bu süreç içerisinde uzun süre TRT ve Milliyet Gazetesi Muhabirliği yaptı. Zile Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı, Kültür Derneği ve Turizm Derneği ile Zile Şehir Kulübü Yöneticiliği görevlerinde bulundu. Merhum Hayriye HOŞCAN ile 56 yıllık evlilik beraberliğinden Ahmet, Mehmet Ali ve Yasemin adlarında üç evlâdı ile altı torunu vardır. Okumaya meraklı olan HOŞCAN evvelki sene G.O.P. Üniversitesi'ne 455 adet kitap bağışı yaptı. Halen kitaplığında bir o kadar daha kitabı vardır.

 

  Soyadı ve Adı :

  KARAKAŞ, Dursun

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  KAYRAN, Lütfi Rahmi

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  KILIÇ, Ârif

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

  Zile - 1899

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ : 1899 yılında Zile'de doğmuştur. 14 yaşında ayağından sakatlanan ve uzun süre yatakta yatmak zorunda kalan Arif Kılıç yattığı süre içinde zamanının tamamını kitap okuyarak geçirmiştir. 1926 yılında Amasya İmam Hatip Lisesi'ni birincilikle bitirdikten sonra aynı yıl Zile Kütüphanesi'ne memur olarak atanmıştır. Kütüphanede çok kitap okuyarak kendini yetiştirmiş ve mevcut kütüphanenin kitap yönünden zenginleştirilmesi için çalışmalar yapmıştır. Zile tarihi ile ilgili araştırmalar yapmıştır. 1933'ten 1943 yılına kadar imamlık yapan, 1943 yılında tekrar kütüphane memurluğuna dönen, 1953 yılında müftü olan ve Zile'de uzun yıllar müftülük yapan Arif Kılıç 1972 yılında emekli olmuş, aynı yıl içinde vefat etmiştir.

 

  Soyadı ve Adı :

  KIŞLALI, Prof. Dr. Ahmet Taner

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

  Zile - 1939

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ : Ahmet Taner Kışlalı, 1939'da Zile'nin Minare-i Kebir Mahallesi'nde doğdu. Banka Memuru Hüseyin Hüsnü ve Öğretmen Lütfiye Hanım'ın oglu, gazeteci - yazar Mehmet Ali Kışlalı' nın küçük kardeşidir. Kilis Kemaliye İlkokulu'ndan (1951) sonra, Kilis Ortaokulu'nu ve Kabataş Erkek Lisesi'ni (1957) bitirdi. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı 21.09.1999 sabahı evinin önünde uğradığı bombalı bir suikast sonucu yaşamını yitirdi. 12 Eylül'den sonra üniversiteye döndü. Siyaset Bilimi dersleri verdi. 1988'de profesör oldu. Ayrıca AÜ İletişim Fakültesi'nden emekli olduktan sonra da ders vermeyi sürdürdü. Pek çok ünlü gazeteci ve televizyoncunun yetişmesinde önemli katkıda bulundu. Terörün, ''güçsüzlerin başvurduğu bir yöntem'' olduğu inancını dersleri ve yazılarında vurgulayan Kışlalı, 1971'de ''TRT Bilimsel Basari Ödülü'' nü   aldı. 9 Eylül 1995'te geçirdiği trafik kazasında ilk eşi Nilgün Kışlalı öldü, kendisi ağır yaralı kurtuldu. İlk eşinden Dolunay ve Altınay adında iki kız çocuğu olan Kışlalı'nın, ikinci esi Nilüfer Kışlalı 'dan da Nilhan Nur adında 1 aylık bir kız çocuğu vardı. Kışlalı Fransızca biliyordu.

 

  Soyadı ve Adı :

  KİREÇCİ, Tekin

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  KOÇÇOBAN, Cahit

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

  Zile - 1946

  Medenî Hali :  
  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :
 
 
 
 
  Mesleği ve Unvanı :  
  Eserleri :  

  ÖZGEÇMİŞİ : 1946 yılında Zile'de doğan Cahit Koççoban ilk ve ortaokulu Zile'de, liseyi Tokat'ta okumuştur. İstanbul Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (Bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi) Yapı Endüstrisi ve Tasarımı mezunu olan Koççoban resim, heykel çalışmaları, iç mimarî ve çevre düzenlemeleri ile tanınır. 1972 yılında İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nu bitirdi. Özellikle duvar değerlendirmeleri ve meydan için sanat elemanlarıyla tanınmaktadır. Selçuk Müzesi organizasyon girişimi çalışmaları, Nasrettin Hoca duvar rölyefleri ve 80 civarında Atatürk büst ve heykelleri çalışmaları arasındadır. Kültür Bakanlığı'na bağlı İzmir Eski Eserler Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü'nde görevini sürdürdü. 1973 yılından emekliliğine dek Kültür Bakanlığı'nda çalıştı, 2002 yılında İzmir Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü'nden kendi isteğiyle emekli oldu.

 

  Soyadı ve Adı :

  KOÇYİĞİT, Prof. Dr. Emine

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  KÜLEBİ, Cahit

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

  Zile Çeltek Köyü - 1917
  Medenî Hali :  
  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :
 
 
 
 
  Mesleği ve Unvanı :  
  Eserleri :  
  ÖZGEÇMİŞİ : 1917 yılında Zile'nin Çeltek Köyü'nde dünyaya gelen Cahit Külebi İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'nu bitirmiş ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli kademelerinde görev yapmıştır. Süt, Rüzgâr, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda, Adamın Biri, Yeşeren Otlar isimli kitaplarını "Şiirler" adı altında tek bir kitapta toplamıştır.

 

  Soyadı ve Adı :

  MERAL, Semra

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  MERAL, Yusuf

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  MİSTEPE, Mahmut Ufuk

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :   Ünye - 03.03.1956
  Medenî Hali :   Evli (1978), iki çocuklu (1979 / 1983)
  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :
  İnönü İlkokulu (Ünye) - 1967
  II. Ortaokul (Fevzi Çakmak) (Zile) - 1970
  Ünye Lisesi (Ünye) - 1973
  KTÜ Orman Fak. Endüstri Müh. Bölümü (Trabzon)
  Mesleği ve Unvanı :   Orman Endüstri Yüksek Mühendisi / APK Uzmanı
  Eserleri :   1) Nota ve Sözleriyle Zile Türküleri, 2) ÜNZİLE Şiirleri, 3) Ünye Şarkı ve
  Türküleri, 4) Âşıkoğlu Şiirleri, 5)
http://unyezile.com adlı Türkiye'nin en
  büyük yöresel Kültür Sitesi, 6) Yonga Levha Teknolojisi, 7) Orman Ürünleri
  Sanayii Bibliyografyası, 8) ORÜS'ün Tarihçesi, 9) Meslekî Makaleler.

  ÖZGEÇMİŞİ : 03.03.1956 Cumartesi günü Ünye’de, Ermeniler’den satın alınan kârgir, iki katlı, Keşaplı Sokak’ta fındık bahçesi içerisindeki Rum mimarîsi bir evde Dünya’ya geldi. Meçhulasker İlkokulu’na kayıt yaptırdıysa da öğrenimimi İnönü İlkokulu’nda tamamladı. Ortaokulu Gemerek (1967/68), Ünye (1968/69) ve Zile’de (1969/70) ikincilikle bitirdi. Ünye Lisesi’nden 1973 yılında üçüncülükle mezun oldu. KTÜ Orman Fak. Endüstri Müh. Bölümü’nden 1978 yılında ikincilikle diploma alarak, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi unvanıyla iş yaşamına atıldı. 02.10.1978’de ORÜS Akkuş Devlet Kereste Fabrikası’nda Fabrika Mühendisi olarak göreve başladı. Tuzla Piyade Okulu’nda dört ay kısa dönem Piyade Er olarak askerliğini yaptıktan sonra 1980 yılında ORÜS Vezirköprü Müessese Müdürlüğü’nde Plânlama Müdürü olarak yeniden göreve başladı. 1990 yılında ORÜS Bolu Müessese Müdürlüğü’ne, 1994 yılında da ORÜS Bolu Genel Müdürlüğü’ne Araştırma Plânlama Şube Müdürü olarak atandı. Özelleştirme faaliyetleri ve 12 Kasım 1999 depremi ardından 04.02.2000 yılında zorunlu olarak TMO Genel Müdürlüğü’ne APK Uzmanı olarak yatay geçiş yaptı ve halen bu göreve devam etmektedir. 1991 yılından itibaren 17 yıl “Yaşanabilir Bir Ünye ve Zile” (ÜNZİLE) Projesi üzerinde yoğun emek sarf etti. Her iki yörenin kültürel alt yapısını hemşehrilerinin destekleriyle bir web sitesinde Kültür Havuzu’na dönüştürdü. (http://unyezile.com) Yayımlanmış 35 makale yanında yayımlanmamış birçok makale ile meslekî dört kitap ve “ÜNZİLE Düşleri” adlı bir şiir kitabı ile “Zile ve Ünye Türküleri” kitaplarını yazdı. Araştırmacılığı, kitap okumak, koleksiyonculuk yapmak ve enstrüman çalmayı hobileri arasında sayabiliriz. Eşi F. Saliha AKYUNAK Zileli; bir oğlu (1979) bir de kızı (1983) var. MEB Yabancı Diller Eğitim Merkezi’nden edindiği (1986) B Kuru Fransızca Sertifikası’na sahip.

 

  Soyadı ve Adı :

  MUMCU, Tuğrul

 

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  NADİR, Ziyaettin

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  OVAT, Dursun

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  ÖZBİLGİN, Mustafa Yücel

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  ÖZÇAĞLAR, Prof. Dr. Ali

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  ÖZDEMİR, Bedri

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

  Sivas - 1957

  Medenî Hali :

  Bekâr

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

  Hüseyin Gazi İlkokulu (Zile)
  Kale Ortaokulu (Zile)
  Endüstri Meslek Lisesi (Zile) 

  Mesleği ve Unvanı :

  Emekli Saz Sanatçısı

  Eserleri :

  Zile'ye ait birçok türkünün derlemesine katkı sağladı.

  ÖZGEÇMİŞİ : Sivas'ta doğdu. İlk, orta, lise tahsiline devam ederken enstrüman çalmayı öğrendi. Babasının memuriyeti sebebiyle yaşadığı Zile'den, sazını omuzlayıp Ankara'ya gitti. Müziğe karşı aşırı ilgisi onu Ankara'da da bırakmadı ve amatör müzisyenlikten profesyonel müzisyenliğe ilk adımı attı. Ankara Radyosu saz sanatçıları rahmetli Osman DURAN ve Mustafa ÖZGÜL'den dersler aldı. Saz ve Tar Sanatçısı olarak uzun yıllar Ankara'da çalıştı. Zamanın ünlü sanatçılarına eşlik etti. Seyit AL, Mehmet BOZDOĞAN, Tuğrul ŞAN, Kenan TEMiZ, Hüsamettin SUBAŞI, Aliye AKKILIÇ, Hacer BULUŞ, Selahattin ERORHAN ve ismini sayamadığımız diğer sanatçılar... Müzik otoritesi ve saz sanatçısı İhsan Öztürk'ün saz ekibinde TRT TV1'de yayınlanan "Bizden Size" isimli programlarda görev aldı. Daha sonra İstanbul'da çalışmaya başlayan Bedri Özdemir, geçirdiği kısmî felç nedeniyle sazını çalamaz oldu. Şimdilerde aldığı tedavi ve eski müzisyen arkadaşlarının ikna ve motive etmeleriyle bağlama çalmaya yeniden başladı. Marmaris'te yaşayan hemşehrimiz, çeşitli derneklerde ve belediye bünyesinde bağlama dersi, koro çalışmaları ve Türk Halk Müziği dersleri veriyor.

 

  Soyadı ve Adı :

  ÖZGÖK, Prof. Dr. İ. Yaşar

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  ÖZTELLİ, Hüseyin Cahit

 

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  PAÇ, Prof. Dr. Mustafa

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  PAÇ, Tümgeneral Ömer

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  SENEMOĞLU, Prof. Dr. Nuray

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

  Zile - 1932 / İstanbul 08.07.2006

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ : 1932 yılında Zile'de Sepetçioğlu Sokağı'nda doğmuştur. Şair ve ressam merhum Âşıkoğlu Mustafa Necati AKYUNAK'ın da çocukluk arkadaşıdır. İlk ve orta tahsilini çeşitli vilâyetlerde tamamlayan Sepetçioğlu, İstanbul Üniversitesi Türkoloji ve Sanat Tarihi bölümünü bitirmiştir. Hikâye, roman, destan ve tiyatro türlerinde birçok eseri olan Sepetçioğlu Millî Eğitim Bakanlığı'nın açtığı piyes yarışmasında derece almış "Büyük Otmarlar" eseri Avrupa Üniversiteler Arası Tiyatro Festivali'nde en iyi eser seçilmiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır. Mehmet'in Beklediği, Sevgisizler, Yaratılış ve Türeyiş, Dede Korkut, Çağlayanlı Vadi, Anahtar, Kapı,  Menevşeler Ölmemeli. Dünkü ve Bugünkü Türkiye Dizisi Türk çocuklarına tarih sevgisi aşılamak açısında eşsiz bir tarihi roman dizisidir. 08 Temmuz 2006'da İstanbul'da vefat etmiştir.

 

  Soyadı ve Adı :

  SEVİNÇ, Hasan

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ : 1936 yılında Zile'nin Yıldıztepe kasabasında doğmuştur. Güreşe ilk defa 1957 senesinde Turhal Şeker Fabrikası Güreş takımına 52 kg'da girerek başlayan güreşçimiz, 1958 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları arasında tertiplenen turnuvaya katılmış ve Alpullu Şeker Fabrikasında 52 kg'da ŞAMPİYON olmuştur. 1) 1959 yılında Konya Şiirleri kutlamalarında yapılan müsabakada ünlü güreşçileri yenip, 57 kg'da Türkiye birincisi olan Hasan SEVİNÇ, Dünya Şampiyonu Mehmet Kartal ı, Balkan Şampiyonu Bayram Uysal ı da yenerek isim yapmıştır. 2) 1961 yılında Adana da tertiplenen güreş müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu. 3) 1964 senesinde Millî Mayoyu giyip Romanya'nın KÖSTENCE şehrinde tertiplenen Balkan Şampiyonasına katılmış ve bu turnuvada Balkan Şampiyonasına katılmış ve Bu turnuvada Balkan Şampiyonu olarak yurdumuza altın madalya getirmiştir. 4) 1965'de Bulgaristan'ın Yanbol şehrinde düzenlenen Balkan Şampiyonasına katılmış yine da müsabaka da BALKAN ŞAMPİYONASI olmuştur. 5) 1966 yılında Ankara'da tertiplenen Avrupa Şampiyonasına katılarak Avrupa 3.'sü olmuştur. 6) 1966 yılında Amerika'nın TELEDA şehrinde Dünya 2.'si olmuştur.

 

  Soyadı ve Adı :

  SEZEN, Mehmet

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  ŞEHİDOĞLU, Süreyya Hami

 

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  ŞENDOĞDU, Hasan

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

  Zile - 03.03.1961

  Medenî Hali :

  Evli, üç çocuklu.

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

  Ankara Körler Okulu (ilk ve Orta) - 1978
  Zile Lisesi (Zile) - 1981
  AÖF Kamu Yönetimi - 1988
 

  Mesleği ve Unvanı :

  Emekli Memur - Müzisyen

  Eserleri :

  Zile'deki tüm okulların müzik ve seslendirme faaliyetlerini yürüttü. Tiyatro efektleri düzenleme ve kayıtları, defile müzikleri, müzik okullarına öğrenci hazırlama, gitar, ud, kanun, keman, klavye, mandolin, flüt kursları açtı.

  ÖZGEÇMİŞİ : 1961'de Zile'de doğan Hasan ŞENDOĞDU ilk ve ortaokulu Ankara Körler Okulu'nda 1978'de, Zile Lisesi'ni 1981 yılında, Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi'ni 1988'de tamamladı. Halen emekli memur. 1980 yılından itibaren Zile'deki tüm okulların müzik ve seslendirme faaliyetlerini yürüttü. Tiyatro efektleri düzenleme ve kayıtları, defile müzikleri, müzik okullarına öğrenci hazırlama, gitar, ud, kanun, keman, klavye, mandolin, flüt kursları açtı. Birkaç yıl elektronik işleriyle serbestçe uğraştıktan sonra, 1984 yılında Zile Halk Eğitim Merkezi'ne memur olarak atandı. Çalıştığı Halk Eğitimi Merkezi'nin elektrik ve elektronik işlerini yaptı ve yıllarca kurs verdi. Aynı yerden 2004 yılında emekli oldu. Evli, üç erkek çocuğu var. En büyük oğlu 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği'nden mezun oldu. Halen Zile Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği Başkanlığı'nı yürütmekteyim.

 

  Soyadı ve Adı :

  ŞEYHOĞLU, A. Rahmi

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  TARHAN, Fikret

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

  Zile - 1932

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ : Zile'nin bağrından kopan büyük bir parça koca Zileli 1932 yılında Zile'de doğmuştur. Sivas İlk öğretmen ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümünü 1956 yılında bitirdikten sonra, aynı yıl Devlet Resim ve Heykel Sergisine katılmıştı. Bir ara M.E.B. Orta Öğretim İşleri Genel Müdürlüğü Tayin İşleri Şube Müdürlüğüne atanan hocamız daha sonra buradan Marmaris Lisesine müdür olarak atandı. Desenlerinde, motiflerinde kartlarında adım adım Zile'yi gördüğümüz saygı değer hocamızın, 1971 yılında TRT'nin düzenlediği Sanat Yarışmasında BAŞARI ÖDÜLÜ'nü aldığını görüyoruz.

 

  Soyadı ve Adı :

  TOPBAŞ, Prof. Dr. Mümtaz Turgut

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

  Zile - 1939

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ : 1939 yılında Zile'de doğan Topbaş ilk ve orta öğrenimini Zile'de tamamladıktan sonra 1957 yılında Sivas Öğretmen Okulu'ndan, 1963 yılında da Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olmuştur.  Şanlıurfa Ziraat Fakültesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin kuruluşlarında görev almıştır. Aynı fakültelerde öğretim üyeliğinde ve yöneticilik görevlerinde de bulunmuştur. Üç yıla yakın A.B.D.'nde ve kısa sürelerle birçok ülkelerde çeşitli araştırma ve incelemelerde bulunan Topbaş, 1991 yılı Milletvekili Genel Seçimleri'nde Tokat'tan milletvekili adayı olmuştur. Halen Yüksek Öğretim Kurulu'nda Denetleme Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

 

  Soyadı ve Adı :

  TRAK, İlhan

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  TUĞLUOĞLU, Prof. Dr. Ali

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  TÜRKER, Yrd. Doç. Dr. Kemal

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

  1949

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ : 1949 yılında doğdu. 1968 yılında Tokat İlköğretmen Okulu'ndan mezun oldu. 6 yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. 1976 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli okullarda Resim Öğretmenliği yaptı. 1985 yılında Tokat Ziraat Fakültesi'ne öğretim görevlisi olarak atandı. 1990 yılında doktorasını tamamladı. Birçok karma sergilere katılan ve kişisel sergiler açan Kemal Türker, yağlıboya tekniğinin yanında bilhassa suluboya çalışmaları ile tanınır. Halen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Eğitim Fak. Resim - İş Eğitimi ABD Bşk.'nda Yrd. Doç. Dr. olarak görevini sürdürmektedir.

 

  Soyadı ve Adı :

  URAL, Hayrettin

 

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  USLU, Mustafa

 

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  YARDIMCI, Yrd. Doç. Dr. Mehmet

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

  Zile - 1945

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ : 1945'de Zile'de doğmuştur. Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü 1970 yılında bitirerek sırasıyla Malatya Sürgü Ortaokulu Öğretmenliği Zile Yalınyazı Ortaokulu Müdürlüğü Turhal Ticaret Lisesi Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Turhal ve Artova Lisesi öğretmenliklerinden sonra kentimiz Ticaret Lisesinde Edebiyat öğretmeni olarak görev yapmıştır. Halen İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü'nde Yrd. Doç. Dr. olarak Öğretim Görevlisi'dir.

 

  Soyadı ve Adı :

  YEŞİLTAN, Av. Asım Turgut

 

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  YILMAZ, Nebi

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  YILMAZ, Dr. Orhan

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 

  Soyadı ve Adı :

  ZENGİN, Mustafa

  Doğum ve Ölüm Yeri / Tarihi :

 

  Medenî Hali :

 

  Mezun Olduğu
  Okullar ve Mezuniyet Yılları :

 
 
 
 

  Mesleği ve Unvanı :

 

  Eserleri :

 

  ÖZGEÇMİŞİ :

 


Devam Edecek

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

YAZDIR