ÜNYE ALBÜMÜ FOTOĞRAFLARI 18

 

            ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 21 Aralık 2008 tarihinde güncellenmiştir.)

                             
Yayınlanmasını istediğiniz Ünye'nin fotoğraflarını e - mail adresime gönderebilirsiniz.

Yalıkahvesi'ne Doğru Uzanan RIHTIM ve Rum Mimarîsini Yansıtan Evler

Avukat Murat BULAT Fotoğraf Arşivi

= Ünye Fotoğrafları

= Aile Fotoğrafları

= Ünye Kartpostalları

 
Ünye Belediyesi Medeniyetler Kavşağı Broşürü /2005

Vazo Üzerinde Sergilenen Saksı Altlığı

İmal Eden : Çömlekçi Başustası Daşçı İsiyn - 19.01.2008 / Ankara
Terzi Seniha ve Eşi Çömlekçi Hüseyin MİSTEPE

Keçiören - Gazino Durağı No. 24/7 - Ankara 19.01.2008

Servet-i Fünûn Dergisi Kapağında Ünye ve Tabakhane Deresi Köprüsü (1902)

SERVETIFUNOUN Journal Illustré Turc Paraissant Le Jeudi Constantinople 14 me Année Directeur - Propriétaire Ahmed İhsan

Mezarın Kitabesi : Eczacı Cinoğlu
Ahmet Rasim Bey Burada Yatıyor 1858 - 1934

Fotoğraf : Ressam Üzeyir KOYUN

Sait Haznedar'ın Evi, Lâmia - Abdullah Hazinedarların Evi, Askerlik Şubesi Binası,
Şükrü Yanlıoğlu'nun Evi, Atıf ve Ahmet Bayraktarların Evi, Ferhan Şensoy'un Dedesinin Evi, Kuyumcu Mahmut Çelikkol'un Evi,
Belediye Reisi Rahmi Öztürk'ün Evi, Ayakkabıcı Hulusi Âşıkların Evi.

Fotoğraf : Üzeyir Koyun - Eren Tokgöz Arşivi

Bu güzide sayfaların oluşturulmasında
Ünye'nin ilk profesyonel fotoğrafçısı Ahmet Hüseyin ŞEN ile
Yusuf ALVER, Eren TOKGÖZ,
Yüksel ŞEN, Nazlı ŞENALP, Aynur Zeren TAN,
Üzeyir KOYUN, Mustafa ÇALIK, Dr. Mürselin GÜNEY,  Ahmet - Gülay BİRBEN, Hasan ÖZSOY,
Hacı H. SUYABATMAZ, Selçuk SÜRGİT, Salih BAŞARAN,
 
Hizmet TV, Şirin Ünye Gazetesi, Ahmet KABAYEL, Ahmet D. VARİLCİ, İbrahim GÜRKAN,
Yerel Tarih Grubu
ve Ünye Belediyesi arşivlerinden istifade edilmiştir.
Müteşekkirim...

Çömlekçi Dereağzı Mevkii ve Burunucu Mahallesi'nin Sahil Şeridi

Ünye Belediyesi Medeniyetler Kavşağı Broşürü /2005

Şimdiki Fiskobirlik Mevkii

Ünye'nin 40 Parçalık İlk Kartpostal Koleksiyonundan (Gündoğdu Mağazası - 5 krş)
Ahmet - Gülay BİRBEN Fotoğraf Arşivi / Fotoğraf : Ahmet Hüseyin ŞEN

Keşaplı Sokak'ta Bir Taşlıkta Havuz ve Fıskıyesi - Tokatlılar'ın Arsasında Dış Sarnıç Mimarîsi

Gönderen : Ahmet Derya VARİLCİ


Nusretiye Câmîi'nde Râkım hattı ile İsm-i Nebî ve Lafzatullah

Hattat İsmail Zühdî Efendi'nin Kardeşi Hattat

Mustafa Râkım Efendi'nin Fatih - Karagümrük'teki Türbesi
İnönü İlköğretim Okulu Yeni Binasında

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE 13.05.2005 Cuma 08:30
Ünye nature walk - Fotoğraf : Dick Osseman

http://www.pbase.com/dosseman/unye_turkey
Çınarsuyu Tatil Köyü Orman Tesisleri Restoranı

.
  Ünye Gazeteleri Panosu

.

Ünye Kalesi

Ünye Belediyesi Medeniyetler Kavşağı Broşürü /2005

Hattat Mustafa Râkım'ın Çektiği Tuğra

Topkapı Sarayı Bâb-ı Hümâyun üzerindedir.
.İstanbul, Bahçeköy Kirazlıbent kitâbesi üzerinde

bulunan ve Mustafa Râkım imzalı Sultan II. Mahmud tuğrası

Hattat Mustafa Râkım'ın Eyüp Mihrişah Sultan Tütrbesi

İçin Hazırladığı Hilyenin Tâc Kısmı

Yalıkahvesi Kumsalı

Fotoğraf : Eren TOKGÖZ - İnşaat Mühendisi

Çeşme Alnı ve Kabartmaları

Ünye
Çeşme Alnı ve Kabartmaları

Ünye
Türkiye Emlâk Kredi Bankası

İnşa Halinde
Çamlık Mevkiinde Fener

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE

Meçhul Asker İlk Mektebi - Sol Fotoğraf : Sağ üst pencereli odada
Hesap Memuru Zehra ARTUR, Altındaki odada Müdür Muavinleri, Yanındaki Odada
 Hademe Şaban Emmi,  Sol alt bölüm Tuvaletler ve Üstteki diğer pencereler Sınıflara ait.

Gönderen : Burhan GÜVENKAYA

Ayanikola Kilisesi Temelleri Gözüken Aynikola Adacığı

 
Paşalar (Saray) Hamamı - Çamurlu Mahallesi, Saray Caddesi

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 13.05.2005 Cuma 08:42
Aynikola Adacığı

 
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Balıkçılar

 
Otel Ankara

 
 


Ünye Belediyesi Medeniyetler Kavşağı Broşürü /2005

Mustafa Râkım'ın Celî Sülüsle Yazdığı,

İsmail Zühdî Mezar Taşı Kitâbesi Baş Taşı.
Mustafa Râkım'ın Ağabeyi Hattat

İsmail Zühdî'nin Kabrinin Genel Görünümü
Mustafa Râkım'ın İstiflediği Sultan II. Mahmud Tuğrası

Topkapı Sarayı Müzesi Bab-ı Selâm Üzeri
Râkım'ın Üslûplaştırdığı İmzasının

H. 1224 Tarihli İlk Basit Örneği


Nebiha Suyabatmaz Fotoğraf Arşivi

Ünye III. Kurultayı Kitabı Ön Yüzü

22-23 Temmuz 2004/Ünye
Ünye III. Kurultayı Kitabı Arka Yüzü

22-23 Temmuz 2004/Ünye
HATTAT MUSTAFA RÂKIM EFENDİ

Râkım'ın Cihangir Câmîi'nde Bulunan celî sülüs zerendûd levhası
"Şüphesiz namaz, inananlara belirli vakitlerde farz kılınmıştır." (Nisâ 4/103)
Dr. Süleyman BERK

I. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul/2003, 182 sh.
Kirazlıbent kitâbesinde Râkım'ın H. 1233
tarihli Sultan II. Mahmud tuğrası;

Ta'lîk kitâbe Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi'ye aittir.

Paşabahçe Konakları, Askerlik Şubesi, Tan Sineması, Kalebozuğu Sokak Evleriyle Ünye Koyu.

http://www.ordulu.8k.com/ordufotograf_03.htm

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ünye İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ve Karşısında Güvenevler Sitesi
    
Ünye Belediyesi Tanıtım CD'sinden Alınmıştır.


Mustafa Râkım Tarafından Çizilen Papağan Taslağı ve İçindeki Yazı

 Çeşme Tarihî Kimliğinden Çok Uzaklaşmış Durumda

Fot. : Üzeyir Koyun - Eren Tokgöz - Hazinedaroğlu Sarayı

Çeşme Alnı ve Kabartmaları

  
Gündoğumunda Balıkçılar, Ünye İskelesi ve Yaban Ördekleri

Fotoğraf : Ali Rıza GULTEKIN gultekin_unye@yahoo.com


Yalıkahvesi Mevkii - Bakış Matbaası ArşiviÜnye Belediyesi Fotoğraf Arşivi


Ünye Belediyesi Fotoğraf Arşivi
Ünye Çamlık Motel ve Restoranı

Ünye Belediyesi Fotoğraf Arşivi
Fatsa İstikametinden Ünye Sahili

Ünye Belediyesi Fotoğraf Arşivi
İskeleler ve Kumsalıyla Ünye Koyu

Ünye Belediyesi Fotoğraf Arşivi


Ünye Belediyesi Fotoğraf Arşivi


Nebiha Suyabatmaz Fotoğraf Arşivi

Asarkaya'dan Ünye Koyu, Çimento Fabrikası, Toz Koparan Kaya Mezarı ve Cevizdere Havzası.

Gönderen : Ahmet Derya VARİLCİ


Ünye Belediyesi Fotoğraf Arşivi


Ünye Belediyesi Medeniyetler Kavşağı Broşürü /2005

Adil ve Haydar DİLEK Ustalar'ın Çömlek Fırını.
Keşaplı Sokağa paralel Dere Ağzı mevkiinde Mistepe'ye komşudur.

Ünye Yerel Tarih Grubu Fotoğraf Arşivi

1. Ada Bakkaliyesi Bahri Çiçek'in Çömlek Atölyesi, 2. Küçük Fırın,
3. Büyük Fırın, 4. Parmaksız İsiyn Usta Evi, 5. Tillâ Çay Bahçesi, 6. Sarıkaya, 7. Üç Çeşmelere İnen Merdiven, 8. Bekir Usta Yalısı.

Ünye Yerel Tarih Grubu Fotoğraf Arşivi

Ünye Kalesi Eteklerinde Güzelkale Çeşmesi ve Kitabesi

Gönderen : Ahmet Derya VARİLCİ

Fransız Asıllı Türk Vatandaşı Bayan'ın Yaptırdığı Puset POLVAN İlköğretim Okulu

Hizmet Gazetesi Fotoğraf Arşivi - 26 Ekim 2005

Kaledere İlköğretim Okulu/Kaledere Mahallesi

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE 11.05.2005 Çrş. 12:36

Türbe Mezarlığı'ndan Ünye Sahil Şeridi

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE 12.05.2005 Prş. 11:29


Nebiha Suyabatmaz Fotoğraf Arşivi

Meçhul Asker İlkokulu Sarnıç Çeşmesi Mimarîsi
 
Sağdaki Fotoğraf : Ahmet Derya VARİLCİ

Lülecizade Rıfat Efendi ve Sıddık Tekirdağlı'nın Otel ve Kahvehanesi, Cinbaş Necati'nin
Evi, Tatar Mahmut'un Evi, Liman Dairesi, Hükûmet Binası, Halk Fırkası Binası.


Ünye'nin 40 Parçalık İlk Kartpostal Koleksiyonundan (Gündoğdu Mağazası - 5 krş)
Ahmet - Gülay BİRBEN Fotoğraf Arşivi / Fotoğraf : Ahmet Hüseyin ŞEN


Ünye Belediyesi Medeniyetler Kavşağı Broşürü /2005


Ünye Belediyesi Medeniyetler Kavşağı Broşürü /2005

     
Sayfa Devamını İzlemek İçin Tıklayınız

Yayınlanmasını istediğiniz Ünye'nin özel fotoğraflarını
e - mail adresime gönderebilirsiniz.

 

YAZDIR