ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 29 Temmuz 2004 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

TEŞEKKÜRLER
SAYIN ÖZ'LER
(GAZETECİLİĞİMİZ)


Makale
: Yüksel ŞEN
(Araştırmacı - Emekli Bankacı - Gazeteci - Şâir ve Yazar)

TEŞEKKÜRLER
SAYIN ÖZ'LER
(GAZETECİLİĞİMİZ)
(Haftalık ÇAĞRI Gazetesi'nin Yıl : 14, Sayı : 578, 02.04.1990 tarihli nüshasında yayımlandı.)


Alparslan ÖZ ve M. Hasan ÖZ Mağazaları Önünde /İst.

            Karadeniz'in incisi, medar-ı iftiharımız ve onur kaynağımız, güzel Ünye'mizin gören gözü, duyan kulağı ve konuşan dili olduğuna inandığım; iyiye, güzele, doğruya ve Hak'ka yönelik ÇAĞRI Gazetesi, 3 yılı aşkın bir zaman süresi içerisinde her hafta muntazaman adresime gelmektedir.

            İstisnasız her hafta, bu değerli eserini bana göndermek nezaketi gösteren, boyutları küçük, fakat münderecatı çok zengin olan gazetemizin 12.03.1990 tarihli 575 sayılı nüshasıyla 14'üncü yayın yılına girdiğini kıvançla okudum; duyduğum mutluluğu anlatmak kolay değil.

Genç Demokratlar Ünye
Yıl : 1, Sayı : 2, Fiyatı 10 Kuruş

24 Mart 1954 Çarşamba

            Düşünün bir kez, mahallî bir gazete ve 14 yıl...

            Gazete sahibi Sayın M. Hasan ÖZ'ün "MART AYI VE 14 YIL" başlıklı yazısında da değindiği gibi, dileğimiz bu gazetenin arzu edilen olanaklara kavuşması ve yayınını Türkiye geneline hitap edecek düzeye getirmesidir.

            Bu kıpırdamaları, gazetemizin sayın okuyucuları her halde yakinen izliyorlardır. İşte Samsun Temsilciliği, işte Ankara Temsilciliği ve yakın bir gelecekte de İstanbul Temsilciliği'nin faaliyete geçirilmesi çalışmaları, bunun açık bir kanıtı.

            Efendim ben, Ünye'de basın hayatının böyle yüksek boyutlara ulaşmasından büyük mutluluk duyan bir kimseyim. 35 yıla varan mütevazi gazetecilik ve yazarlık tutkum içerisinde hep ÜNYE'yi işlemiş, Ünye'nin kalkınması, güzelleşmesi, istenilen boyutlara ulaşması için didinip durmuşum.

            O güzel kentin geçmişini olanaklarım dahilinde araştırmış, edindiğim belgeleri değerlendirerek, 1954 yılından bugüne kadar, ilçemizde yayımlanan muhtelif gazetelerde siz değerli okuyucularımızın bilgilerine sunmuşum. Güzel Ünye'mizin basın hayatını yakından izleyenler bu hususu iyi bilirler.


Muhammed Sıddık ÖZ

            28.08.1965 tarih ve 303 sayılı "ŞİRİN ÜNYE AKKUŞ SESİ" Gazetesi'nde yayımlanan "BİR MEKTUP" başlıklı yazımda da aynen şöyle demiştim : "Bu güzel şehrin basın hayatına hiçbir şeyden yılmadan ve beş senedir azimle hizmet eden "ŞİRİN ÜNYE AKKUŞ SESİ GAZETESİ" bir yılı aşkın bir zamanı müteakip adresime muntazaman gelir.

            Ben onun her satırında ÜNYE'yi yaşar, Ünye'yi teneffüs ederim. Ve sıla hasretimi bir nebzecilik olsun onunla gideririm. Bir de memleket mevzularındaki yazılarımı bu sütunlarda, gazetemizin değerli sahibi Sayın Hayri ALTUNTAŞ'ın (Aziz ruhu şâdolsun) kıymetli alâkaları ile sizlere sununca, kıvanç ve hazzım, tarifi kabil olmayan bir hal alır.

            Her insanın bir zaâfı vardır. Benim de zaâfım, şöyle kütüphanemin karşısına geçip, meslekî çalışmaları müteakip, Ünye üzerine yazılar yazmaktır. Ben bu yazıları yazarken sonsuz haz duyar, neş'enin zirvesine ulaşırım.

            Bunda bir çıkarım da yok. En büyük emelim, çok sevdiğim memleketimin nitelik ve özelliklerini genç kuşaklara yansıtmak, onlara her bakımdan müzahir olmaktır. Malûm, bugün şehrimiz kültür sahasında hatırı sayılır bir terakki kaydetmiş durumdadır.


İşadamı Alparslan ÖZ Mağazasında

            Gençlerimiz okul hayatında bilhassa Tarih, Coğrafya ve Türkçe derslerinde benim işlediğim konulara değinirler ve ders mevzuu yapabilirler. Bu sebeple bu yazılarım onlara bir nebzecik ışık tutar kanısındayım.

            Böyle mütemmim malûmatlar toplamak üzere, herhangi bir kitabı karıştırmak külfetinden kurtulurlar düşüncesindeyim. Belki ileride memleketimizin bütün hususiyetlerini derleyip toplayarak, kitap halinde neşretmek bahtiyarlığına erecek kabiliyetler çıkar zannındayım.

            Ama heyhat, bakıyorum bu sütunlarda memleketimizin özellikleri ile yakından ilgilenen ve şehrimizin niteliklerini bütün cepheleriyle yansıtmaya çalışan birkaç imzadan başka hiçbir isim yok. Oysa ki nüfusu onbeşbini aşkın bu şehirde ne cevherler var. Yarının diplomatları olmaya namzet ne gençler var. Bu değerli gençler değindiğim konularda bir iki kalem denemesi yapsalar, acaba bir şey mi kaybederler? Asla, bilâkis kazanırlar; memlekete kazandırırlar kendilerini.

            Evet genç arkadaşlar, haddim olmayarak bu hususta sizlere sesleniyorum; sıvayın kolları, alın kalemi elinize. Gazetemiz sizlerin kıymetli yazılarını bekliyor. Bir şehir kültürü, o memlekette ne kadar çok aydın olursa, ne kadar çok mahallî yazar ve yol gösteren kişiler bulunursa, o kadar çok gelişir.

            Değerli kardeşlerim, sesimizi etrafa yansıtmak için, duyurmak için bir imkân da mevcut olduğuna göre niçin çekimser davranalım? Gücümüz ve zekâmız çerçevesinde görüşlerimizi yazmak, neşretmek hevesi duyalım. Haydi aziz kardeşlerim. Bu güzel memleketin körpe fidanları, alın kalemi elinize. Gayret sizden, kuvvet YÜCE TANRI'dan...

            Çok değerli ÇAĞRI okuyucuları, aradan yıllar geçti ve benim yukarıda söz konusu ettiğim yazımda arzuladığım hususlar gerçekleşti. Şimdilerde mahallî gazetelerimizde yayımlanan yazılarını büyük bir zevkle okuduğumuz, değişik mesleklerden, isimlerini tek tek sayamayacağım, eli kalem tutan pek çok hemşehrimiz var. Bu genç arkadaşlarımın ÜNYE üzerine yazdığı yazıları gördükçe mutluluğun doruğuna ulaşıyor, kıvanç duyuyorum.

            Hele hele, bu arkadaşlarımın iş icabı Ankara'ya teşriflerinde bendenizi ziyarette bulunmalarından onur duyuyor ve manevî ruh zenginliğinin sonsuz hazzını yaşıyorum. İşte gazetemizin değerli sahibi Sayın M. Hasan ÖZ, işte "ÜNYE'nin DÜNÜ ve BUGÜNÜ" isimli kitabı hazırlama çalışmaları sırasında, notlarımdan ve Ünye üzerine yazdığım kitabımdan yararlanan gazeteci, yazar Sayın İrfan TOSUN ve Ömer KÜÇÜKOĞLU Beyler.

    
Alparslan ÖZ

            İşte, bir iş icabı Başkent'e teşriflerinde bana da uğramak nezaketi gösteren, gazetemizin Samsun temsilcisi, Dünya Ekonomi Gazetesi Samsun Bölge Müdürü, karşılaştığımızda aktivitesine hayran kaldığım, değerli turizmci, gazeteci, yazar Sayın Muhammed Ali Şahin.

            İşte, yazılarını büyük bir zevkle okuduğum ve eskilerin deyimi ile "kaleminden kan damladığı" yargısına vardığım, gazetemizin Ankara temsilcisi Sayın Hasan Ali ÖZ. Dileğimiz, böyle güçlü gazeteci, yazar arkadaşlarımızın çoğalması; güzel Ünye'mizin basın hayatının daha görkemli hale gelmesidir.

         
M. Hasan ÖZ - Eski Ordu Milletvekili

            Sayın ÖZ'ler;

            Ebadı küçük, fakat münderecatı çok büyük gazeteniz ÇAĞRI'ya daha nice uzun yayın yılları dilerken; biz taşradaki Ünyeliler, bu güzel ve başarılı hizmetlerinizden dolayı, sizleri kutluyor ve teşekkürlerimizi bildiriyoruz.

            Şen ve esen kalınız...

                                                                          Yüksel ŞEN


 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR