(Bu sayfa en son 05 Haziran 2012 tarihinde güncellenmiştir.)

= Ünye Fotoğrafları

= Aile Fotoğrafları

= Ünye Kartpostalları

 İşte Kaybolan Kültür Mirasımızın Bir Belgesi

Bu sayfada görmek istediğiniz Ünye kartpostallarını
aşağıdaki e - mail adresime gönderiniz.

                             

Bu güzide sayfaların oluşturulmasında
Ünye'nin ilk profesyonel fotoğrafçısı Ahmet Hüseyin ŞEN ile
Yusuf ALVER, Eren TOKGÖZ,
Yüksel ŞEN, Nazlı ŞENALP, Aynur Zeren TAN,
Üzeyir KOYUN, Mustafa ÇALIK, Dr. Mürselin GÜNEY,  Ahmet - Gülay BİRBEN, Hasan ÖZSOY,
Hacı H. SUYABATMAZ, Selçuk SÜRGİT, Salih BAŞARAN,
 
Hizmet TV, Şirin Ünye Gazetesi, Ahmet KABAYEL, Ahmet D. VARİLCİ, İbrahim GÜRKAN,
Yerel Tarih Grubu
ve Ünye Belediyesi arşivlerinden istifade edilmiştir.
Müteşekkirim...

Solda : Meçhulasker İlkmektebi, Ortada : Su Sarnıcı ve Refaiddin Şahin'in Evi, Sağda : Rum Kilisesi
Fot. : Foto Ahmet Hüseyin (ŞEN) - Gön. : Aynur TAN, Refaiddin ŞAHİN, Yüksel ŞEN.

Ayakta Sağdan : 1. Suli, 2. Şerif ÖZTÜRK, 5. Kemancı Saip, 6. İbrahim ŞENGÜL,
7. Arzuhalci Şefiğin Oğlu Tevfik, 9. ÖMER ÇAM, 11. Çamoğlu Ömer'in Oğlu. (1930/ÜNYE)

Aya Nikola Kilisesi (Ünye'nin 40 Adetlik İlk Kartpostal Koleksiyonundan)

Ahmet - Gülay BİRBEN Kartpostal Arşivinden Alınmıştır - Fotoğraf : Ahmet Hüseyin ŞEN

Cücür Kitapevi - Mehmet Cücür, Cumhuriyet Meydanı No. 2

Aydın Kartpostal A.Ş. Printed in Turkey Sirkeci/İstanbul
Cücür Kitapevi - Mehmet Cücür, Cumhuriyet Meydanı No. 2

Aydın Kartpostal A.Ş. Printed in Turkey Sirkeci/İstanbul

Fotoğrafı Çeken : Şuayip Uzman'ın oğlu Pilot Ömer Uzman (1957)

Konut Tespitleri : Yüksel ŞEN, Refaiddin ŞAHİN, Fikri TERZİOĞLU, İsmail Hakkı KUYUMCU - 1. Haydar ŞAHİNBAŞ evi, - 2. Arap Talat'ın Evi - (Postacı İsmail emmi ve çocukları, Ali, Rüşdü vardı. Rüşdü PTT'den emekli oldu. Evin diğer yarısında da halaları Muazzez Abla, kocası Cevdet Gemici, kızları, Zehra, Zerrin otururlardı.), 3. Süleyman Sabit'lerin evi - (Zabitin Memet'ler, oğlu Yaşar Yılmaz, Selahattin ve kızları, Rabia, Asiye otururlardı.), 4. Aziz ve Necla Külerbaşı'ların evi, 5) Mediha Abla ve yıllarca yatalak yaşayan babası Hüseyin Amca yaşarlardı. 6. Sıhhiyeci Bekir Efendi'nin evi, 7. Ağa İsmail Kısacıkoğlu'nun evi, Rüştü ER evi, 8. Refik ve Şefik Günaydın'ların evi, İnci Ablalar, 9. Terzi Nadide Hanım'ın evi, Dursun Hoca, torunu Hasan YİĞİT (O. İrfan IŞIK'ın damadı), 10) Emir Abu dediğimiz yaşlı bir hanım otururdu, sonraları Kemali Co dediğimiz arkadaşımız ve ablaları Pakize, Nadide otururdu (Pakize abla, Halit Tandoğdu'nun eşidir). 11. Necati Çıngıloğulları'nın evi (Uzun Ömerler, Halit, Yılmaz, Cevat, Hasan Tandoğdu ve kızkardeşleri otuurdu.), 12) Orman memuru ve kızı Yıldız otururdu (Yıldız, Şahiste'nin Yalçın Altun'un nişanlısı). 12 - 16 arasında Avukat Zihni'nin evi vardı, önünde hayrat bir çeşme bulunurdu, 13. Saatçi Emin Yanık Hoca'nın evi, Orhan YİĞİT'in dedesi Süleyman DOKSOY'un evi, Zabıtların Yaşar YILMAZ (Sarraf) evi, 14. Cemil Kanıcıoğlu'nun evi, Kapıcı Hamdi evi, 15. Necati Çıngıroğlu'nun evi, Mithat KISACIKOĞLU evi, 16. Dava Vekili Zihni Sarpdağ'ın evi - Nevzat Yiğit otururdu. (Bu evlere yoldan uzun basamaklarla inilirdi.), 17. Tevrat'ın evi - (Dursun Hoca'nın evi, Terzi Dursun Yiğit, Ziya, Zekeriya, Güner Abla, Ümmühan, Emine ve Hasan Yiğit ve Nevzat'lar otururdu (Hasan Yiğit, İrfan Işık'ın damadı), 18) Edip Atay, kızkardeşi, Muzaffer Hanım Teyze, oğulları Cemal ve Ali Kemal (Şoför) otururdu, Edip Atay'ın kizi ve oğlu Ertaç mahalle arkadaşımızdı.. 18 numaralı evin yanındaki ev  ise Berber Mustafa Çakıcı'ya aittir, hanımı Metiye Teyze, kızları Şefika, Fatma ve Esen otururlardı. 19. Tevrat Tunalı'ya aittir. Bu eve inmek için Kısacık'ların yanından denize doğru inilirdi. 20. Ali ŞAFAK Kalaycı evi, 21. Zembekli Ahmet SANCAR'ın Evi, İsmail Hakkı Kuyumcu'nun anneannesi Noveydeli Vesile Hanım evi, 22. Şuayip UZMANlar'ın evi (Sadi Sümer anne ve babasıyla otururdu.), Ormancı Hüseyin ŞAFAK evi, 23. Boralar (Batumlu Mehmet) evi, 24. Kalaycı Ali Şafak'ın evi, 25. , 26. Ali Önder Hoca'nın evi, Tarakçılar yani Babacanlar evi, 27. Çarıkçı Hasan Efendi'nin evi, Tahmazoğlu Arif Ağa evi, 28. Ömer Reis'in evi (Çömlekçi Faruk Yıldız'ın ailesi oturdu), 29. Hafız Teyze'nin oğulları Nüfus Müdürü Galip Keşaplı ve İshak'ın evi, 29a. Terzi Mehmet Özsoy ve Asiye Teyze'nin evi, 30. Dramalılar'ın evi, Salih - Fatma TOLUN, Yüksel ve Mustafa evi, 31. Kuşçalı Mahmut Yılmaz'ın evi, 32. Lâstikçi Dursun YILMAZ ve Manav Zekeriya'ların Evi, 33. Kuyumcuoğlu Mahmut evi, Meletli Ayşe Hanım'ın Evi (Kocası Taşçı Ustası - Rafet SOYTÜRK'ün Dedesi), 34. Avukat Mahmut Şahinbaş'ın evi, 35. Molla Ahmet GÜLEN Efendi'nin evi (Serdar EROĞLU'nun dedesi), 36. Yaşar, Ahmet, Salim AYYILDIZ evi, 37. Oğuz GÜVEN'in Dedesi Hacıeminoğlu Ahmet Güven Evi (Cahit, Behlül, Ali ve İlhan Güven). 38. Zembekli Yakup Mutlu Hoca'nın evi (Aydın Aydemir ve ailesi otururdu.), 39. Kuyumcuoğlu Abdullah KUYUMCU evi, Tüccardan Arap Sami Efendi'nin evi, 40. Kancı Ümmühan Teyze evi, (Fahriye) PTT Faruk CİVELEK evi, Türkân ve Turgut Altıok kardeşlerin ve diğer yarısı Faruk Civelekler'in evi, 41. Kuyumcuoğlu Mahmut ve Hamdi Kuyumcu'nun ve diğer yarısı Amcası Avni Şahin'in evi, 42. Ali Ağalar Ahmet ve Refaiddin Şahin'lerin evi, Kuşcalı Mehmet YILMAZ evi, 43. Taşçı - Çömlekçi Hüseyin ve Terzi Seniha Mistepe'nin oğlu M. Ufuk MİSTEPE'lerin evi, 44. Terzi Leon ve Paylon, Gazaros, Mari, Mardiros Baygın'ların evi, 45. Denizbükü Hatibi ve Muhtarı Sarıkayalar'ın evi, 46. Tapucu Fahri, Sabri Efendiler'in Evi (Öğretmen Mahmut SEZER, Uğurtay'ın Amcası), 47. Becoğlu Cemal ve Mahmut Güven'lerin evi, 48. Beres Nene'nin kızı Adire Hanım'ın ve Habakasların evi, 49. Meçhul Asker İlk Mektebi, 50. Şoför Sıtkı Karabıyık ve Ayşe Teyze'nin evi, 51. Özel Ünye Lisesi (Ünye Ortaokulu Yapım İnşaatı), 52. Fotoğrafçı Ahmet Hüseyin ve Dokumacı & Fotoğrafçı Hatice Mahmure Şen'in oğlu Yüksel ŞEN'lerin evi, 52 numaralı evde iki aile otururdu. Hasan Basri SÜMAN, Gülhis Abla, Adnan Abi, Feride (okuldaki adı Yurtsever'di) orada hattâ Yücel Abi vardı. Tarzan gibi bağırırdı, biz ona Tarzan Abi derdik.  53. Dokumacı Agavni (Avniye) Oluk'un evi, 54. Marangoz Sait ve İsmail Demirkol, Binnaz Teyze'nin evi (Sami - Rami) - Arap Mustafa'nın evi, 54a. Oto Tamircisi Temel Çınar ve Emine Teyze'nin evi, 55. Yusuf Bayraktar'ın evi, 56. Nalcı Hacı Ali ve Basri Akın'ların evi, 57. Yüksel ALICI TEK'ten emekli, Demirci Süleyman'ın evi, 58. Hüseyin TAN Dervişoğlu evi, Sucu Yükseller'in evi, 59. Dervişoğulları'ndan Hasan ve Osman TAN'ın evi, 60. Osman TAN Dervişoğlu ve Abdullah Tan'ın evleri, 61. Hoho Ebe Anşa Hanım'ın (Ayşe Teyze) ve FİSKOBİRLİK Dursun Dayı evi, 62. Hasan KOLÇAK Bey'in oğlu Hava Astsubay Ünsal Kolçak'ın evi, Hasan Bey'in eşi Lütfiye Teyze'nin ve rahmetli Turşu'nun evi, 63. Şahinbaşlar ve Tüccardan Arap Sami Efendi'nin (eski Ünye kabadayısı) evi, 64. Kızılay emeklisi Mehmet CİVELEK evi, Berberin Talipler'in evi, 65. Simsar Ali Dayı ve Fanilacı Şahesteler'in ve Yalçın Altun'un evi (Akrep Atilâ'nın Annesi), 66. Güssüm Abu (Ev Dervişoğullarının) evi, 67. İsmail Usta (oğlu Ahmet KİRMAN) evi, 68. Hacer Teyze (M. Turgut KİRMAN) evi, 69. Uzun Veysel Gür'ün (Arif GÜR) evi, 69 ile 75 numaralı evlerin arasında duvarı belli olan evde de Şevket Koçak, hanımı, oğlu Temel ve kızı Zennure otururdu. Temel Abi sonraları polis memuru olmuştu (Artist Temel). 70. Arap Hanife'nin Oğlu Öğretmen Ahmet Sami Külünk'ün (Recep Aytekin KÜLÜNK) evi, 71. Sever'ler - Carıyek Mehmet evi, Göçmen Salih Efendi'nin evi, 72. , 73. , 74. Topal Mevlüt'ün evidir, torunu PTT'den emekli Mehmet Şentepe evi yeniden yaptı (Mevlüt ŞENTEPE oturdu) Not : İsmail Hakkı KUYUMCU - 74 no.'lu evin altında Sivaslı bir teyze vardı. Yandan kapısı vardı. Sivas'a gidip gelince bize pestil getirirdi.. dürülmüş gene. Bizler de börek gibi açar açar yerdik. Uzun Emine Abla da oturdu. 75. Çinçala Salim ve Yaşar Kardeşlerin evi, 76. Sobacı Recai Yılmaz'ın evi, 77. Berber Hikmet Terzioğlu (Fikri, Fikret, Nejla)'nın evi, 78. Arabacı Muhacir Salim Efendi'nin Evi - Terzilik ve balıkçılık yapan Terzioğlu Süleyman Şenalp'in evidir, hanımı Makbule Teyze (Pehlivan Recep'in kız kardeşidir), kızları Gülgünay, Solmaz, Suna ve oğulları Hamit Şentepe oturur, Gülgünay çimentodan emekli, Altın Kirman'la evlidir, 79. Necati Vidinli'lerin evi, 80. Boyacı Sabri'nin evi, 81. Magirüs Osman (Komando) evi, 82) Ortaokulda hademe olan Şaban Dayı'ya aittir, hanımı Pembe Teyze'dir. 83. Güsüminge'nin evi, sonraları Mustafa ve Yusuf Ocak kardeşler, oğulları, Kazım, Tahsin, kızları  Emriye otururlar. 84. Abdullah Tonyalı'nın Babası Arap Hasan'ın evi, 85. Göçmen Salim Ağa'nın evi, - Mevlüde Teyze, kızları, Kebire, Mediha, damatları Hasan (şoför) ve  İpek otururdu. Diğer damadı ayakkabı tamircisi Temel Başaran'dır.  86. Sabri Tonyalı'ya aittir (Boyacı Sabri). Balıkçı Salim Ağa'nın evi, oğulları Emin, Ahmet ve Selim Abi'ler otururdu. 87. Hallaç Süleyman Arıyurt (Pamuk Dede), oğlu Turgut, kızları Mediha Abla otururdu. Selami Kibir'in ve Yorgancı Süleyman'ın dedesidir. 88. Hallaç Süleyman ARIYURT Efendi'nin Evi - Ayşe Bibi Bacı'ya aittir, torunu Süleyman arkadaşımızdı. Evin önünde büyük bir dut ağacı vardı. Bibi Teyze bize Gürcüce söylenirdi.


Yüksel Şen Kartpostal Arşivi


Ünye Doğasında Yetişen Şifalı Kırlangıç Otu (Chelidonium majus L.) Temre Otu (Temrevüye İyi Gelir.)

Sait Haznedar'ın Evi, Lâmia - Abdullah Hazinedarların Evi, Askerlik Şubesi Binası,
Şükrü Yanlıoğlu'nun Evi, Atıf ve Ahmet Bayraktarların Evi, Ferhan Şensoy'un Dedesinin Evi, Kuyumcu Mahmut Çelikkol'un Evi,
Belediye Reisi Rahmi Öztürk'ün Evi, Ayakkabıcı Hulusi Âşıkların Evi.

Fotoğraf : Üzeyir Koyun - Eren Tokgöz Arşivi

En Eski Ünye Kartpostallarının Arka Yüzü
Foto Ahmet Hüseyin - Correspondance / Adresse

(Ahmet - Gülay BİRBEN Fotoğraf Arşivi)

Kentten Üç Ayrı Görünüm 52/15 ÜNYE - TURKEY

Fotoğraf : Dağıtım ve Pazarlama Özler Kitap Kırtasiye ve Matbaacılık / Ercan Kartpostalları - Cağaloğlu/İstanbul

Deniz Feneri ve Feneraltı Kayalıkları Suni Havuzları

Foto : Ahmet Hüseyin ŞEN (Ünye'nin ilk kartpostallarından)
(Ahmet - Gülay BİRBEN Fotoğraf Arşivi)

Genel Dağ. Eşref Öztoprak ÖZANT Kartları İskele Cad. Samsun

Ünye - Muhtelif Görünüşler / Ankara Cad. Sirkeci - İstanbul
Dağıtım - Paz. Cücür Kitapevi / Cumhuriyet Meydanı No. 2

Aydın Color Cağaloğlu Yokuşu No. 5 Sirkeci İstanbul


Yüksel Şen Kartpostal Arşivi

Foto : Osmanağazade Mustafa Nurettin - Eski İskele'de Vapura Binecek Yolcular ve Çaparlar


Gönderen : İbrahim GÜRKAN

 

Ünye'den Dört Muhtelif Manzara

Yüksel Şen Kartpostal Arşivi
Yeşil Ünye Koyundan Bir Görünüm

Yüksel Şen Kartpostal Arşivi

Köprübaşı Mevkiinde Debbağhane (Tabakhane) Kuruluş Yılları

Ünye'nin 40 Parçalık İlk Kartpostal Koleksiyonundan (Gündoğdu Mağazası - 5 krş)
Ahmet - Gülay BİRBEN Fotoğraf Arşivi / Fotoğraf : Ahmet Hüseyin ŞEN

Ünye'nin Fatsa İstikameti Manzarası

Yüksel Şen Kartpostal Arşivi
Ünye'den Üç Ayrı Görünüm

Yüksel Şen Kartpostal Arşivi

Hükûmet Binası (Üstü Kaymakamlık, altı Maliye İdaresi), Liman Dairesi, Garavuşluoğulları
Hüseyin ve Tayyar Garavuşluoğlu'nun Evi, Tatar Mahmut'un Binasının Uzantısı, Acem Hasan'ın
Binası (Altında Foto Ahmet Şen'in Dükkânı), Feyziye Mektebi (Anafarta İlkokulu)


Ünye'nin 40 Parçalık İlk Kartpostal Koleksiyonundan (Gündoğdu Mağazası - 5 krş)
Ahmet - Gülay BİRBEN Fotoğraf Arşivi / Fotoğraf : Ahmet Hüseyin ŞEN

Ünye Koyu'ndan Bir Manzara

Yüksel Şen Kartpostal Arşivi

Fatsa İstikametinden Ünye Girişi

Yüksel Şen Kartpostal Arşivi

Hanboğazı Meydanı ve Solda Çeşme

Ünye'nin 40 Parçalık İlk Kartpostal Koleksiyonundan (Gündoğdu Mağazası - 5 krş)
Ahmet - Gülay BİRBEN Fotoğraf Arşivi / Fotoğraf : Ahmet Hüseyin ŞEN


Yüksel Şen Kartpostal Arşivi

Cücür Kitapevi - Mehmet Cücür, Cumhuriyet Meydanı No. 2

Aydın Kartpostal A.Ş. Printed in Turkey Sirkeci/İstanbul
Şehirden Bir Görünüş - Some View from the City

AND Kartpostal ve Yayınları - Ankara Cad. Sirkeci/İstanbul

Eski İskele ve Kumsalda Çaparlar
Lülecizade Rıfat Efendi ve Sıddık Tekirdağlı'nın Otel ve Altında Kahvehanesi

Ünye'nin 40 Parçalık İlk Kartpostal Koleksiyonundan (Gündoğdu Mağazası - 5 krş)
Ahmet - Gülay BİRBEN Fotoğraf Arşivi / Fotoğraf : Ahmet Hüseyin ŞEN


Yüksel ŞEN Kartpostal Arşivi - Hitit Color Kartpostal Sanayi Tic. ve Paz. Ltd. Şti./İst.

8 Parçalı Ünye'nin En Uzun Panoramik Fotoğrafı - 1953 Foto Hüseyin ÖNDERSEV

Yüksel ŞEN Fotoğraf Arşivi - Parça I - II

8 Parçalı Ünye'nin En Uzun Panoramik Fotoğrafı - 1953 Foto Hüseyin ÖNDERSEV

Yüksel ŞEN Fotoğraf Arşivi - Parça III

8 Parçalı Ünye'nin En Uzun Panoramik Fotoğrafı - 1953 Foto Hüseyin ÖNDERSEV

Yüksel ŞEN Fotoğraf Arşivi - Parça IV

8 Parçalı Ünye'nin En Uzun Panoramik Fotoğrafı - 1953 Foto Hüseyin ÖNDERSEV

Yüksel ŞEN Fotoğraf Arşivi - Parça V

8 Parçalı Ünye'nin En Uzun Panoramik Fotoğrafı - 1953 Foto Hüseyin ÖNDERSEV

Yüksel ŞEN Fotoğraf Arşivi - Parça VI

8 Parçalı Ünye'nin En Uzun Panoramik Fotoğrafı - 1953 Foto Hüseyin ÖNDERSEV

Yüksel ŞEN Fotoğraf Arşivi - Parça VII - VIII


Fotoğraf : Üzeyir Koyun - Eren Tokgöz Arşivi

Dağıtım - Paz. Cücür Kitapevi / Cumhuriyet Meydanı No. 2

Aydın Color Cağaloğlu Yokuşu No. 5 Sirkeci İstanbul

Ünye Manzaralı Zarf Koleksiyonu No. 1

Cücür Kitapevi - Mehmet Cücür, Cumhuriyet Meydanı No. 2
Ünye Manzaralı Zarf Koleksiyonu No. 2

Cücür Kitapevi - Mehmet Cücür, Cumhuriyet Meydanı No. 2

Kelleroğlu Bahattin Bey'in Mağazası, Demirköprü Banyo Mahalli,
Tersaneler Mıntakası, Hızar Atölyeleri, Ahmet Bayraktarlar'ın İşhanı Sırtı, Tacülbat Bey'in Pasajı.

Ünye'nin 40 Parçalık İlk Kartpostal Koleksiyonundan (Gündoğdu Mağazası - 5 krş)
Ahmet - Gülay BİRBEN Fotoğraf Arşivi / Fotoğraf : Ahmet Hüseyin ŞEN

Gece Armonisinde Ünye Sahili (Terme İstikametinden)

Ünye Belediyesi Kültür Yayınları No. 2 - Fotoğraf : Eren Tokgöz/Aynur Zeren Tan

Lülecizade Rıfat Efendi ve Sıddık Tekirdağlı'nın Otel ve Kahvehanesi, Cinbaş Necati'nin
Evi, Tatar Mahmut'un Evi, Liman Dairesi, Hükûmet Binası, Halk Fırkası Binası.


Ünye'nin 40 Parçalık İlk Kartpostal Koleksiyonundan (Gündoğdu Mağazası - 5 krş)
Ahmet - Gülay BİRBEN Fotoğraf Arşivi / Fotoğraf : Ahmet Hüseyin ŞEN

Şimdiki FİSKOBİRLİK Mevkii

Ünye'nin 40 Parçalık İlk Kartpostal Koleksiyonundan (Gündoğdu Mağazası - 5 krş)
Ahmet - Gülay BİRBEN Fotoğraf Arşivi / Fotoğraf : Ahmet Hüseyin ŞEN

     
Sayfa Devamını İzlemek İçin Tıklayınız

Yayınlanmasını istediğiniz Ünye'nin kartpostallarını
e - mail adresime gönderebilirsiniz.

unzile@unyezile.com

YAZDIR