ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 21 Şubat 2004 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

ÜNYELİ'YİM
DİYENLERE

Yazan : Ahmet YENİN
(Gazeteci - Araştırmacı - Yazar)


Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 30.07.2007 Ünye

ÜNYELİ'YİM DİYENLERE
(Aylık Ünye Ticaret ve Sanayi Gazetesi'nin Yıl : 3, Sayı : 29, Temmuz/1997 nüshasında yayımlanmıştır.)

            Karadeniz denince akla ilk gelen, giyimi, kuşamı ve şivesiyle Lâzlar'dır. Orada yaşayan herkes Lâz olarak nitelendirilir. Bu duyumu Orta ve Doğu Karadenizliler bölge dışına çıktıklarında sürekli yaşamaktadırlar.

            Bunu, Karadenizli olmaktan üzüntü duyduğumuz için söylemiyoruz. Orada inkâr edilemeyecek bir gerçek olduğu için söylemeyi uygun buluyoruz.

            Nedir o gerçek?

Gazeteci Ahmet YENİN Ofisinde Bir Haberde Redaksiyonel Düzeltmeler Yaparken.

Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE - 30.07.2007 Ünye

            Başta Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun olmak üzere saydığımız bu illerde yaşayan insanların % 99'u ne Lâz şivesiyle konuşur ne de çalar ve söyler. Durum böyle olunca folklorun doğuşundan günümüze gelişine kadar geçirdiği evrelerde sahnelenen oyunu ve kullanılan giysileriyle Ünye'mizi ve de yöremizi açık seçik bir biçimde temsil ettiği söylenemez.

İ.İ.B.F. Artvin Folklör Ekibi

            Öyle ise gelin hep birlikte Ünye ve Ünyeli'yi en iyi şekilde sembolize eden, en iyi şekilde anlatan folklor giysisi ile yöremize ait folklorik oyunları bulup, ortaya çıkaralım. Bu konuda Ünye'nin bugünlere gelişinde emeği geçmiş olan Ünyeli büyüklerimize ve Ünye'nin sevk ve idaresinde görev almış devlet adamlarımıza bir vesile ile ulaşarak, bizi bizden çok daha iyi anlatan yöresel folklor kıyafetine ve de Güneş görmemiş oyunlarımıza kavuşalım.

 

  

            İlk aşamada olmayacak bir iş gibi gözüken bu kapsamlı çalışmaya, başta İlçemiz Kaymakamı olmak üzere, Belediye Başkanı'mızdan ve de Ünye'mizde girmedik yer bırakmamış olan ilim irfan sahibi Ünyeli şair ve yazarlarımızla, iş adamlarımızdan destek alarak başlayabiliriz.

            Böylece yapılmak istenen bu kapsamlı çalışma sayesinde hem Ünye'mizi daha yakından tanımış hem de Ünye'yi ve Ünyeli'yi yöresel giysi ve konuşmalarıyla bugünkünden çok daha iyi sembolize edeceğine inandığımız folklor kıyafetine kavuşturmuş olacağız.


OMÜ Ünye İ.İ.B. Artvin Ekibi/2000

            Ünye ve Ünyeli adına büyük anlam ifade eden bu yeni ve kapsamlı çalışma için Ünye'yi, ülkeyi ve insanları seven, insan ve insanlığa sonsuz manevî değer veren tüm Ünyeliler'i araştırma yapmaya davet ediyorum.


         

            Bu çalışma Trabzon ya da Rize'de yaşam sürdüren insanlara ya da şivesiyle, kıyafetlerine karşı yapılması gereken bir çalışma değildir. Hiçbir kimseyi de farklı düşüncelere sevk etmesini istemiyorum.


Ünye Festivali/Ünye Lisesi Folklor Ekibi/1970

            Çünkü her yörenin kendine has yaşam şekli ve biçimi vardır. Geç de olsa bu tür çalışmayı bizler Ünye ve Ünyeli olarak başlatıp, bir de başarılı olursak diğer yörelerimize de örnek bir davranış sergilemiş oluruz.

 

 
FOLKLORİK KÜLTÜRÜMÜZ
M. Ufuk MİSTEPE
 
Her yörenin doğa koşulları ile coğrafî konumu o yöre halkının
gizemli dünyasının figürlerini folklorik özelliklerinde ve bilhassa halk oyunları, giysileri, kilim ve halıları, töre ve âdetleri, düğün ve eğlence günleri,
gelenekleri ve halk türkülerinde abartmasız yansıtır. Bölgemizin şartları da
oyun karakterlerinin sergilenmesine ve düğünlerde tüm renkâlem canlılığını
ortaya koymasına imkân hazırlamaktadır. Ünye'mizin halk oyunları
bir uzman gözü ve deneyimiyle tam olarak etüd edilemediği için
oyunların karakter yapısı hakkında tam bir bilgiye sahip değiliz.
 
g0220090.WMF (52664 bytes) g0220092.WMF (63820 bytes)
 
Ünye'mizde bilinen halk oyunları şunlardır :
 
a) Kırbaç Horonu (Hudayda)
b) Kürtali Oyunu
c) Gürcü Horonu
ç) Metelik Oyunu

               

Çalgı olarak zurna ve bağlama yaygındır.
Zurna genellikle erik ağacından, kısmen de armut ve kayın ağacı odunundan;
Bağlama ise genellikle gürgen, erik, kestane ve dut ağacı odunundan yapılmaktadır.

Selman ACAR ve M. Ufuk MİSTEPE
Ünye Lisesi/Kars Folklor Ekibi - 1972

12.JPG (201189 bytes)    14.JPG (202008 bytes)
M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi

Türk Milleti'nin tarihsel süreçteki sevincini, duygularını, gizemli iç dünyasını,
acılarını, doğasını, yaşam biçimini, coğrafyasını, ahlâk ve töresini giysilerinde yansıttığı folklorik zenginliğini yakından izleyebilmek gibi sosyal bir sevinci yaşamış olmanın verdiği hazla
Ünye Lisesi IV - A sınıfında Kimya dersi öğretmenimiz
Selman ACAR eğitiminde

Artvin, Elâzığ ve Gaziantep folklorunu teneffüs etmek imkânını buldum.

Elâzığ Folklor Ekibi/Fatih Eğitim Enstitüsü-Trabzon/1973 (Barbaşı Ünyeli Ahmet Erkan BİRBEN)

 

            Lise yıllarında almış olduğum folklorik eğitime ait birikimimi
Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü'nün kuruluş yıldönümünde yapılan kutlamalarda sergilemek üzere
Elâzığ Folklor Ekibi'ni kurarak değerlendirdim.

 

Gaziantep Folklor Ekibi/Ünye Lisesi - 1971


Hasan Bıçakçı - Refik - M. Ufuk Mistepe
 

Ünye'de bulunduğum gençlik yıllarımda (1965 - 1972) folklor eğitimi aldığım hocalarım
maalesef yöresel halk oyunlarımızı bilmediklerinden Ünye Folklor Ekibi olarak
farklı yörelere ait (Gaziantep, Kars, Elâzığ, Trabzon ve Sivas) oyunları
sergilemek zorunda kalmıştık. Aradan geçen yıllar içerisinde
bu eksikliği kapatma yönünde çalışmalar yapılması ve netice alınacağı umudundayım!

 

Kars-Gaziantep-Elâzığ Folklor Ekipleri/Ünye Lisesi - 1972

 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR