ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 20 Nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.)

 

YABANCI METİNLERDE
 VE HARİTALARDA

ÜNYE ADLARI
OİNAİON - OUNİEH - ÜNİЁ

 

Araştırma : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)

Sevgili Ünyeliler,
Derleme çalışmamda, yabancıların kendi lisanlarında günümüze aktardıkları
Ünye'mizin eski adlarına ait farklı anlam ve farklı yerleşim yerleri
verileri ile haritalarını sizlere aktaracağım. Detay bilgilere ulaşmak isteyen
araştırmacılar ilgili linklere tıklamak suretiyle
Sinop -Tokat - Trabzon üçgeni
arasındaki diğer yerleşim birimlerine ait tarihî isimlere de kısmen ulaşabilirler.

Tüm Ünye sevgisiyle dolu araştırmacılara faydalı olması temennisiyle...

XIX. Yüzyıl Trabzon Vilâyeti - Ounieh ve Ordou

Fonetik olarak farklı yazılıştaki adlar telâffuz edildiğinde, Oney değil de Ünye
şeklinde okunuyor olma ihtimali yüksektir ve tabi kulağa da hoş gelmektedir.
Türk alfabesi değişmedikçe ve bu vatan esarete de düşmedikçe ÜNYE ismi
daha birçok asırlar bu memleketin adını şerefle taşıyacaktır.

            Ünye'nin adı, antik kaynaklarda Oenoe olarak geçiyor. Şehir, antik kaynaklarda Oenaeun, Conea, Unieh, Unie, Unıa, Onie, Oinia, Oeneo, İneos, İnaus, Oinoe ve İneo ismiyle geçiyor. Bazı kaynaklarda ise kentin varlığı belirtilmeksizin Oinios Suyu olarak yer alıyor.


http://www.unyehaberpostasi.com/#twoj_fragment1-3

            Literatüre geçen ve artık kemikleşen bilgilere göre Ünye'nin eski adı Oinoe'den türetilmiştir. Prof. Dr. Bilge UMAR, "Türkiye'de Tarihsel Adlar" adlı çalışmasında Ünye isminin, İlk Çağ'daki adının Arrianos'un, Karadeniz kıyılarını anlatan yapıtında Oinoe şeklinde anıldığını belirtmektedir.

            Doç. Dr. Necati Demir, bölgenin en az 5000 yıldır Türk yurdu olduğu, başka milletlerin ise sadece zaman zaman bazı yörelerine sahip olmalarından hareketle, Ünye isminin Türkçe kaynaklı olduğunu savunmuştur. Ünye'nin eski isimlerinden Honie, Onie, Omnie ve Homorie isimlerinin Hun Türkleri'nin mirası olduğunu tarihî kaynaklarıyla ve karşılaştırmalı örneklerle ifade eden uzun bir makale kaleme alarak, Ünye isminin menşeine alternatif bir bakış açısı getirmiştir. (Bkz. Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN, Ünye Kent Araştırmaları Serisi : 2, Ekim 2005, 384 sh.)

            Yunanistan’da, Herodot’un haritasında görüleceği üzere ÜNYE adı Œnoë / Inóï olarak zikredilmekteydi. Bu tespit, bildiğimiz en eski ÜNYE adlarından birinin yer aldığı belgenin Herodot Tarihi’nde bulunduğunun bir kanıtını oluşturur. (Bkz. Antik Çağ'da Ünye - M. Ufuk MİSTEPE / Ünye Vizyon Gazetesi)

Ünye'nin tarihte bilinen en eski adları olup, Herodot Tarihi adlı kitapta ilk kez kullanılmıştır.

HERODOTUS – THE HISTORY OF HERODOTUS / A New English Version, ed. with copious,
George RAWLINSON, Henry Creswicke RAWLINSON, John Gardner WILKINSON, Cilt : 3, 437. sh., New York, 1860.

ÜNYE'NİN ADLARI

Araştırma : M. Ufuk MİSTEPE - Kaynak : http://unyezile.com/yabanci.htm
Οινόη (İnoy olarak telâffuz edilir) Rumca'da kullanılan en resmî ve doğru yazılımdır. "Οίναιον" (telâffuz İneon) Ünye adının eski bir kullanımı. Ούνια (Unya) Rumca değil, ama Türkçe adın Rumca telâffuzu. "Οινόης" Οινόη adının -in hali. Karadeniz Rumcası'nda (Οίνος) İnos denilir. (Fonetik Destek : Paris Papageorgiou) - (160 Farklı Ünye Adı)

Farklı
Ünye Adları
Rumca
Yazılışı
Rumca
Telâffuzunun
Türkçesi
Kullanıldığı ve Yayın Tarihleri Belge ya da Kaynak
Ænée     1824 Nouveau Dictionnaire Géographique Universel. Par J. Mac Carthy. A Paris. 1824, sh. 1551.
Ænoe     1846 Histoire et Iconographie des Moeurs, Usages et Costumes de Tous Les Peuples du Monde. ASIE, Bruxelles, 1846.
Ænöe
 
    1842 HAMILTON, William John, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, in Two Volumes, Vol. I, London 1842, Chapter XVI - XVII.

Alybē
Αλυβη

ΑΛΥΒΗ

ALİVİ

M.Ö. 850

Homeros – İlyada Destanı

Ania
 
       
Annia
Αννια
ΑΝΝΙΑ ANİA 1747 Bowen, Emanuel
http://www.davidrumsey.com/maps5992.html
Auniah
Αυνια
ΑΥΝΙΑ AVNİA 1831 A Treatise on the Comparative Geography of Western Asia, Accompanied With an Atlas of Maps. By The Late Major James Rennell. Volume I, 1831, London.
Caena
 
    II. ve IV. Yüzyıl
Tabula Peutingeriana
Haritası
II. ilâ IV. Yüzyıl'a tarihlenen ve büyük ihtimalle arazi ölçümcüsü Castorius'a ait olan bir Roma güzergâh haritası 6,82 metre uzunluğunda ve 34 cm genişliğinde bir parşömen şeridi. Bu haritada tüm Roma İmparatorluğu, İran, Hindistan, 3.500 yer ismi ve yollar kaydedilmiş. ''Tabula Peutingeriana'' isimli bu harita Antikçağ'dan günümüze ulaşan tek güzergâh haritası olması nedeniyle çok önemli. Şu anda Viyana'da Avusturya Millî Kütüphanesi'nde bulunuyor. http://rideturkey.com/blogs/_explorer/archive/2009/12/01/80442.aspx
Cena
Κενα
ΚΕΝΑ ΚΕΝΑ

1652
1686

La Rue, Philippe de. http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top
Cantelli, Giacomo; http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top

Cœna
Κένα
KENA KENA   Hamilton, W. J., Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia,
Hildesheim, N-York, Olms, 1984.
Coena
Κοινα
ΚΕΝΑ ΚΕΝΑ 1836 - 1840 William John Hamilton - Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, Newyork, 1984.
Cœnon Chorion
Κοινόν χωρίον
ΚΟΙΝΟΝ ΧΩΡΙΟΝ KİNON HORİON   Hamilton, W. J., Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia,
Hildesheim, N-York, Olms, 1984.
Conea
Κονεα
ΚΟΝΕΑ ΚΟΝΕΑ   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
Ünye'nin Sesi Dergisi - Yıl : 1, Sayı : 2, Mayıs 1996, sh. 17.
Enoe
Ενοε
ΕΝΟΕ ΕΝΟΕ 1830 Society for the Diffusion of Useful Knowledge (Great Britain)
http://www.davidrumsey.com/maps4537.html
Énoé
Ενοε
ΕΝΟΕ ΕΝΟΕ M.Ö. 670 M. AJASSON de Grandsagne – Histoire Naturelle de PLINE, Paris, C.L.F. Panckoucke, Bibliotheque Latine – Française, Collection des Classiques Latins, Tome IV., MDCCCXXIX.
Enoë
Ενοε
ΕΝΟΕ ΕΝΟΕ 1862 Garnier, F. A.,
http://www.davidrumsey.com/maps1290.html
Enoeum
Ενοιον
ΕΝOION ENİON 1832 J.A. CRAMER - A Geographical and Historical Descriton of Asia Minnor
Eunich     1844

 

Arrowsmith, John http://www.davidrumsey.com/maps896.html
Martin, R. M. - Tallis, J.&F.
http://www.lib.unimelb.edu.au/collections/maps/walker/

Eunieh
Ούνιε
OYNIE UNİE 1846

Ağustos 1847

Mitchell, Samuel Augustus http://www.davidrumsey.com/maps1483.html
'Anchiennes Cronicques d'Engleterre' Tome Troisième, p. 156.
Jules Laurens Resimleri - http://www.inha.fr/bibliotheque/expo04/laurens.html
Euniéh
Ούνιε
OYNIE UNİE 1805 Jaubert, A.P. (1821) : Voyage en Arménie et en Perse fait dans les années 1805 et 1806, Paris.
Halibia
Αλιβια
ΑΛΙΒΙΑ HALİVİA 1280 - 1297 Faruk SÜMER, "Oğuzlar" adlı araştırmasında, Trabzon devlet saray müverrihi olan Paneratos'u kaynak göstererek Ünye için Halibia tâbirini kullanmaktadır. SÜMER, Faruk - Çepniler, İstanbul, 1992, sh. 13. (1280 - 1297) Türklerin Ünye yöresini (Halibia) feth ettikleri ve Trabzon'a büyük bir akın düzenledikleri bildiriliyor.
Hinio
Ινιο
ΙΝΙΟ İNİO 1391 - 1452 Osmânisches Reich und Nachbarlander 1391 bis 1452 Von Th. Menke - Mafsstab 1:5000000; Journey and Embassy to Samarkand / Black Sea Voyage.
Dal Mare di Alboran a Samarcanda. Diario Dell'ambasciata Castigliana a Tamerlano (1403 - 1406). Yazar : Anna Spinelli, 124. sh.
Homnio
Όμνι
OMNIO OMNİO Orta Çağ Öncesi Etudes sur Le Commerce au Moyen Age / Histoire du Commerce de La Mer Noire et des Colonies Génoises de La Krimée par F. Elie de La PRIMAUDAIE, Paris, Comptoir des Imprimeurs - UNIS, 15, Quai Malaquais, 1848.
Homo
Όμο
OMO OMO Hata ile Honio yerine Homo yazılmış olma ihtimali vardır. Dal Mare di Alboran a Samarcanda. Diario Dell'ambasciata Castigliana a Tamerlano (1403 - 1406). Yazar : Anna Spinelli, 124. sh.
The Byzantine Monuments and Topography of The Pontos - Anthony BRYER & David WINFIELD, Volume I, sh. 101.
Homorie
Ομοριε
ΟΜΟΡΙΕ OMORİE   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
Homorio
 
      The Byzantine Monuments and Topography of The Pontos - Anthony BRYER & David WINFIELD, Volume I, sh. 101.
Honie
Ονιε
ΟΝΙΕ ONİE   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
Honio
Ονιο
ΟΝΙΟ ΟΝİΟ Orta Çağ Haritaları 'Anchiennes Cronicques d'Engleterre' par Jehan de Wavrin Seigneur et Forestel. Choix de Chapitres Inédits annotés et publiés pour la Société de l'Histoire de France par M. Dupont, Tome Troisième, p. 156.
Etudes sur Le Commerce au Moyen Age / Histoire du Commerce de La Mer Noire et des Colonies Génoises de La Krimée par F. Elie de La PRIMAUDAIE, Paris, Comptoir des Imprimeurs - UNIS, 15, Quai Malaquais, 1848.
The Byzantine Monuments and Topography of The Pontos - Anthony BRYER & David WINFIELD, Volume I, sh. 101.
Hunia
Ούνια
OYNIA UNIA 1730 VILLOTTE, P. : Voyage d'un Missionnaire de la Compagnie de Jésus en Turquie, en Perse, en Arménie, en Arabie et en Barbarie, Paris, 280. sh.
Inion
 
      Richard G. Hovannisian - Armenian Pontus: The Trebizond - Black Sea Communuties, 2009, p. 207 - 419.
Iuniya
 
    1341 A. HAHANOV - Panaret'in Trabzon Tarihi, Tercüme : Dr. Enver UZUN,
I. Baskı, Trabzon, Aralık 2004, 106. sh.
İnaos
Ιναος
ΙΝΑΟΣ İNAOS 1652 - 1659 Antakya Patriği Seyahatnamesi - Kitabü'r - rıhle.
İnaus
Ιναυς
ΙΝΑΥΣ İNAVS   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
İnavus
Ιναυος
ΙΝΑΥΟΣ İNAVOS 1652 - 1659 Antakya Patriği Seyahatnamesi - Kitabü'r - rıhle.
İneo
Ινεο
ΙΝΕΟ İNEO   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
İneos
Ινεος
ΙΝΕΟ İNEO   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
İnes
 
      Küçük Ermeni Ansiklopedisi, IV. Cilt, Yerevan, 2003.
Inóï
Οινόη
OINOH İNOİ M.Ö. 449 – M.Ö. 448 HERODOTUS – THE HISTORY OF HERODOTUS / A New English Version, ed. with copious, George RAWLINSON, Henry Creswicke RAWLINSON, John Gardner WILKINSON, Cilt : 3, 437. sh., New York, 1860.
Inoi - İnoi
Ινοϊ
ΙΝΟΙ İNOİ   http://www.turk-yunan.gen.tr/turkce/sorular_yanitlar/the_pontus.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Oinoi
Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung der Christen im Osmanischen Reich 1912 - 1922 - Tessa Hofmann (Hg.)
İnoïo
Ινοϊο
ΙΝΟΪΟ İNOİO Ağustos 1920 By. D. ECONOMIDES - THE PONTUS adlı eseri.
İnos
Ινος
ΙΝΟΣ İNOS   Ünye'nin Rumca adı (Gönderen : Paris Papageorgiou 13.02.2010).
İnoy yani Οινόη Οινόη ΟΙΝΟΗ İNOİ   Ünye'nin Rumca adı (Gönderen : Paris Papageorgiou 13.02.2010).
Lania
 
       
Lanio
 
       
Oaneum
Οάνεον
OANEON OANEON 1975 Mahmut GOLOĞLU - Fetihten Kurtuluşa Kadar Trabzon Tarihi,
XXXXIV. sayfa, Kalite Matbaası, Ankara, 1975, 307 sh.
Oena
Οινα
ΟΙΝΑ İNA   http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/hofmann/hof3/s0421b.html
Œna
Οινα
ΟΙΝΑ İNA   Scripture Geography - Yazar : John R. Miles, sh. 353.
http://books.google.com/books?id=KkYHAAAAQAAJ&pg=PA354&dq=fatsa
&lr=&as_brr=1&hl=tr&cd=36#v=onepage&q=fatsa&f=false
Œnae
Οίναι
OINAI İNE   Hamilton, W. J., Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia,
Hildesheim, N-York, Olms, 1984.
Œnæum
Οιναιον
ΟΙΝΑΙΟΝ İNEON 1827 J.A. CRAMER, D.D. - GEOGRAPHICAL AND HISTORICAL DESCRIPTION OF ASIA MINOR; WITH A MAP.
Oenaeum
Οιναιον
ΟΙΝΑΙΟΝ İNEON   Ünye'nin Sesi Dergisi - Yıl : 1, Sayı : 2, Mayıs 1996, sh. 17.
Yazar : Michael F. Hendy - Studies in the Byzantine Monetary Economy,  C.300-1450.
Oenæum
Οιναιον
ΟΙΝΑΙΟΝ İNEON   http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/hofmann/hof3/s0421b.html
Oenaeun
Οιναιον
ΟΙΝΑΙΟΝ İNEON   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
Oenaion
Οιναιον
ΟΙΝΑΙΟΝ İNEON 1183 - 1185 Auguste Bailly - Bizans Tarihi/Tercüman 1001 Temel Eser,
No. 47, Cilt 2, sh. 348 - 349.
Oende
Οίνδη
OINΔΗ İNDİ   Dal Mare di Alboran a Samarcanda. Diario Dell'ambasciata Castigliana a Tamerlano (1403 - 1406). Yazar : Anna Spinelli, 124. sh.
Oenei
Οινει
ΟΙΝΕΙ İNEİ M.Ö. 670 SECUNDI, Caii Plinii – Historiæ Naturalis, Libri XXXVII, Excudebat Firminus Didot, Pars Secunda Continens Geographiam - Volumen Secundum - MDCCCXXVIII.
Oeneo
Οινεο
ΟΙΝΕΟ İNEO   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
Oeneon
Οινεον
ΟΙΝΕΟΝ İNEON   Taceddin Oğulları - Mevlûd OĞUZ, Orta Zaman Tarihi, Doktora Öğrencisi, DTCF Dergisi, C. VI, Sayı 5, Kasım - Aralık 1948.
Oenes
Οινες
ΟΙΝΕΣ İNES    
Oeneum
 
       
Œnius
 
      An Introduction to The Study of Ancient Geography by Peter Edmund LAURENT, 1830, London, p. 215.
Œnoe
Οινοη
ΟΙΝΟΗ İNOİ 1764

1819

Anville, Jean Baptiste Bourguignon d, 1697-1782
http://www.davidrumsey.com/maps6599.html
The Black Sea Pilot : The Dardanelles, Sea of Marmara, Bosporus, Black Sea, and Sea of Azov.
A Memoir on the Commerce and Navigation of the Black Sea, and the Trade and Maritime Geography of Turkey and Egypt - By Henry A.S. Dearborn, Vol. I, Boston, 1819, 216. sh.
Œnoë
Οινοη
ΟΙΝΟΗ İNOİ 1843 The Biographical Dictionary of The Society for The Diffusion of Useful Knowledge, Volume II, Part II, 1843, London - Committee.
Œnôe
Οινόη
ΟΙΝΟΗ İNOİ 1842 Hamilton, W. J., Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia,
Hildesheim, N-York, Olms, 1984.
Œnöe
Οινόη
ΟΙΝΟΗ İNOİ 1842 HAMILTON, William John, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, in Two Volumes, Vol. I, London 1842, Chapter XVI - XVII.
Oenoe
Οινοη
ΟΙΝΟΗ İNOİ 1570 Ortelius, Abraham; 1570 -  http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top
http://plato-dialogues.org/tools/loc/oenoe.htm
http://www.museumsofmacedonia.gr/Folklore/Pontiako_Katerinhs.html

http://www.ezoptravel.com/ezopnew/turkey/blacksea/unye.htm
http://www.turk-yunan.gen.tr/turkce/sorular_yanitlar/the_pontus.html
Dal Mare di Alboran a Samarcanda. Diario Dell'ambasciata Castigliana a Tamerlano (1403 - 1406). Yazar : Anna Spinelli, 124. sh.
Oenœ
Οινόη
ΟΙΝΟΗ İNOİ 1842 Pensées et Notes Critiques Retraites du Journal de Mes Voyages dans l'Empire du Sultan de Constantinople, Dans le Royaume de Perse, par M. Jles Chles Teule, Paris, 1842.
Oénoé
Οινοη
ΟΙΝΟΗ İNOİ 1866 Asie Mineure, Description Physique Chapitre IV, 197. P. DE TCHIHATCHEFF, 1866.
Oenoé
Οινοη
ΟΙΝΟΗ İNOİ 1889 Vital Cuinnet - La Turqua d'Asia, Paris, 1892.
Oenoë
Οινοη
ΟΙΝΟΗ İNOİ 1862

1845

Charles Texier - Asie Mineure, Géographique, Historique et Archéologique, Paris 1862, sh. 619.
Dr. Jakob Philipp Fallmerayer - Doğu’dan Fragmanlar / 1845 (Fragmente aus dem Orient) Stuttgart und Zübingen, sh. 253.
Oenoe ats. Cena
Οινοη ats. Κενα
    1676 Sanson, Guillaume;
http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top
Œnoos
Οινοος
ΟΙΝΟΟΣ İNOOS 1871 The Patriarch and the Tsar ... - Yazar : William Palmer, Yayınlayan : Trübner and co., 1871, Orijinalin Kaynağı : Oxford Üniversitesi.
Oenos
Οινος
ΟΙΝΟΣ İNOS 1816 Ünye'nin Sesi Dergisi - Yıl : 1, Sayı : 2, Mayıs 1996, sh. 17.
Encyclopaedia Perthensis; or Universal Dictionary of the Arts, Sciences, Literature, &sc. Intended to Supersede The Use of Other Books of Reference, Volume XVI, Edinburgh 1816.
Oenus
Οίνος
ΟΙΝΟΣ İNOS 1832 The New Sailing Directory for the Strait of Gibraltar and the Western Division of the Mediterranean Sea : Comprehending The Coasts of Spain, France, and Italy, from Cape Trafalgar to Cape Spartivento; The Balearic Isles, Corsica, Sardinia, Sicily, and the Maltese Islands; with The African Coast, By John Purdy, Hydrographer, London, 1832.
Œnus
Οίνος
ΟΙΝΟΣ İNOS 1741 Compendium of Ancient Geography, by Monsieur d'Anville, Part II, London, M.DCC.XCI.
Οινόη
Οινοη
ΟΙΝΟΗ İNOİ   Oinoi or Inoi (Greek: Οινόη)
http://en.wikipedia.org/wiki/Oinoi
Oinain
 
      Eastern Turkey: An Architectural & Archaeological Survey, Volume II, page 115.
Oinaion
Οιναιον
ΟΙΝΑΙΟΝ İNEON 1118 - 1176 The Byzantine Monuments and Topography of The Pontos - Anthony BRYER & David WINFIELD, Volume I, sh. 383.
http://www.orthodoxchristianity.net/texts/TrebizondCh2.html
http://www.fortunecity.com/underworld/straif/69/engtrapez.htm
http://www.karalahana.com/english/blacksea/history.htm Ioannes Kinnamos Historia'sı.
http://www.geocities.com/TimesSquare/Labyrinth/2398/bginfo/geo/pontos.html
T.A. SINCLAIR - Eastern Turkey : an Architectural and Archaeological Survey, Vol. IV, sh. 466, Pindar Press, 1990 - 528 sayfa.
Oinaios
 
      Œuvres Complètes de Démosthène et d'Eschine.
Traduites en François, Avec des Remarques sur les Harangues & Plaidoyers de ces deux Orateurs : Tome Sixième, Paris, 1820.
Oinäum
Οιναιον
ΟΙΝΑΙΟΝ İNEON 1845 Dr. Jakob Philipp Fallmerayer - Doğu’dan Fragmanlar / 1845 (Fragmente aus dem Orient) Stuttgart und Zübingen, sh. 253.
Oine
Οίνη
OINH İNİ 1990 T.A. SINCLAIR - Eastern Turkey : an Architectural and Archaeological Survey, Vol. IV, sh. 466, Pindar Press, 1990 - 528 sayfa.
Oinée
Οίνη
OINH İNİ   Chronique, Jean KINNAMOS, 1972, 248 p., OINEE (Johannes Cinnamus, p. 246).
Oineum
Οινεον
ΟΙΝΕΟΝ İNEON 1840 Jakop Philipp Fallmerayer - Fragmenteaus dem Orient (Çev. Hüseyin Salihoğlu), Ankara, 2002.
Oinia
Οινια
ΟΙΝΙΑ İNİA   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
Oinoe
Οινοη
ΟΙΝΟΗ İNOİ 1183
İlkçağdaki Adı.
John Freely - Türkiye Uygarlıklar Rehberi 2,
YKY No. 1748, İst. 2002, sh. 114.
Prof. Dr. Bilge UMAR - Karadeniz Kappadokia'sı (Pontos), Sh. 89.
Oinoē
Οινοη
ΟΙΝΟΗ İNOİ   Arrianus'un Karadeniz Seyahati - Arriani Periplus Ponti Euxini, Çev. ve Yorum : Murat ARSLAN, Odin Yayıncılık, sh. 30, 31, 119, 122.
Oinoè
Οινοη
ΟΙΝΟΗ İNOİ   Œuvres Complètes de Démosthène et d'Eschine.
Traduites en François, Avec des Remarques sur les Harangues & Plaidoyers de ces deux Orateurs : Tome Sixième, Paris, 1820.
Oinoé
Οινοη
ΟΙΝΟΗ İNOİ   CONSEIL Central du Pont – Livre Noir La Tragédie du Pont (Black Book The Tragedy of Pontus) 1914 - 1922, Athènes (Athens), 1922, 29 sayfa.
Oinóê
Οινοη
ΟΙΝΟΗ İNOİ II. Yüzyıl Türkiye Yerleşim Birimleri Envanteri - Sevan NİŞANYAN, Index - Anatolicus / Ünye Bahsi. En erken II. Yüzyıl'da Arrianus'un Periplus'unda zikredilmiştir.
Oinoh
Οινω?
ΟΙΝΟ İNO   http://www.pontos.gr/pontosgr_photos/uenye/index4.html
Oinoi
Οινοϊ
ΟΙΝΟΙ İNİ   http://en.wikipedia.org/wiki/Oinoi
Oinoie
Οινοιη
ΟΙΝΟΙΗ İNİİ İlkçağdaki Adı. ANA BRITANNICA Genel Kültür Ansiklopedisi – Encyclopaedia Britannica, Inc., Hürriyet Ofset Matbaacılık ve Gazetecilik A.Ş., Cilt : 31, İst., 1994, sh. 73.
Oinopolis
 
      A. HAHANOV - Panaret'in Trabzon Tarihi, Tercüme : Dr. Enver UZUN,
I. Baskı, Trabzon, Aralık 2004, 106. sh.
Oinos
Οινος
ΟΙΝΟΣ İNOS   Ünye'nin Sesi Dergisi - Yıl : 1, Sayı : 2, Mayıs 1996, sh. 17.
Οινοη
Οινοη
      The Byzantine Monuments and Topography of The Pontos - Anthony BRYER & David WINFIELD, Volume I, sh. 101.
Omnie
Ομνιε
ΟΜΝΙΕ OMNİE   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
Omnio
Όμνιο
OMNIO OMNİO   Dal Mare di Alboran a Samarcanda. Diario Dell'ambasciata Castigliana a Tamerlano (1403 - 1406). Yazar : Anna Spinelli, 124. sh.
The Byzantine Monuments and Topography of The Pontos - Anthony BRYER & David WINFIELD, Volume I, sh. 101.
Omtrio
Ομτριο
ΟΜΤΡΙΟ OMTRİO 1616 Bertius, Petrus;1616 - http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top
One
Ονη
ΟΝΗ ONİ   Müellifi : M. BAHATTİN - Resimli Ünye Rehberi, Resimli Ay Matbaası, 1930, İstanbul, 80 sh.
Onea
Ονεα
ΟΝΕΑ ΟΝΕΑ    
Onei
Ονει
ΟΝΕΙ ΟΝΕİ M.Ö. 670 SECUNDI, Caii Plinii – Historiæ Naturalis, Libri XXXVII, Excudebat Firminus Didot, Pars Secunda Continens Geographiam - Volumen Secundum - MDCCCXXVIII.
Oneo
Ονεο
ΟΝΕΟ ΟΝΕΟ M.Ö. 670 Sıtkı ÇEBİ - Ordu Tarihi ve 50. Yılda Ordu Şehri / Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, 1973, 128. sh. - SECUNDI, Caii Plinii – Historiæ Naturalis, Libri XXXVII, Excudebat Firminus Didot, Pars Secunda Continens Geographiam - Volumen Secundum - MDCCCXXVIII.
Oneum
Ονεον
ΟΝΕΟΝ ΟΝΕΟΝ M.Ö. 670 SECUNDI, Caii Plinii – Historiæ Naturalis, Libri XXXVII, Excudebat Firminus Didot, Pars Secunda Continens Geographiam - Volumen Secundum - MDCCCXXVIII.
Oney
Ονει
ΟΝΕİ ΟΝΕİ   Müellifi : M. BAHATTİN - Resimli Ünye Rehberi, Resimli Ay Matbaası, 1930, İstanbul, 80 sh.
Onia
 
      The Byzantine Monuments and Topography of The Pontos - Anthony BRYER & David WINFIELD, Volume I, sh. 41.
Onie
Ονιε
ΟΝΙE ΟΝİE   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
Onié
Ονιε
ΟΝΙE ΟΝİE   Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, Yazar : École française d'Athènes, École française de Rome, A Travers L'Asie Mineure. Yayınlayan: E. de Boccard, 1980
Onija
 
    XIV. Yüzyıl M. Emin Uğur ÖZ, 1988'de İspanya / Barselona'da Deniz Müzesi'nde bir XIV. Yüzyıl Deniz Ticaret Yolları Haritası'nda Ünye adının ONİJA olarak yazıldığını gördüğünü ve ONİYA şeklinde telâffuz edildiğini beyan etmekte (13.07.2010).
Oninio
Ονινιο
ΟΝΙΝΙΟ ΟΝΙΝΙΟ 1570 Forlani, Paolo; 1570 - http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top
Onio
Ονιο
ΟΝΙΟ ΟΝΙΟ 1391 - 1452 Osmânisches Reich und Nachbarlander 1391 bis 1452 Von Th. Menke - Mafsstab 1:5000000
The Byzantine Monuments and Topography of The Pontos - Anthony BRYER & David WINFIELD, Volume I, sh. 101 - 383.
Onitrio
Ονιτριο
ΟΝΙΤΡΙΟ ONITRİO 1570 Ortelius, Abraham; 1570 - http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top
Onitrus
Ονιτρος
ΟΝΙΤΡΟΣ ONİTROS 1716 Moll Herman http://www.lib.unimelb.edu.au/collections/maps/walker/
Onoe
Ονόη
ONOH ONOİ   Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung der Christen im Osmanischen Reich 1912 - 1922 - Tessa Hofmann (Hg.)
Onuye
 
      The Byzantine Monuments and Topography of The Pontos - Anthony BRYER & David WINFIELD, Volume I, sh. 19.
Ounia
Ουνια
ΟΥΝΙΑ UNİA Ağustos 1920 By. D. ECONOMIDES - THE PONTUS adlı eseri. Servet-i Fûnun Dergisi.
CONSEIL Central du Pont – Livre Noir La Tragédie du Pont (Black Book The Tragedy of Pontus) 1914 - 1922, Athènes (Athens), 1922, 29 sayfa.
Ounich
 
    1819 A Memoir on the Commerce and Navigation of the Black Sea, and the Trade and Maritime Geography of Turkey and Egypt - By Henry A.S. Dearborn, Vol. I, Boston, 1819, 216. sh.
Ounié
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE 1791
1862
Bonne, Rigobert 1727-1794 http://www.davidrumsey.com/maps888.html
Garnier, F. A., 1803-1863
http://www.davidrumsey.com/maps1298.html
Ouniê
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE 1697 - 1782 Anville, Jean Baptiste Bourguignon d.
Ouniéh
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE 1846 Histoire et Iconographie des Moeurs, Usages et Costumes de Tous Les Peuples du Monde. ASIE, Bruxelles, 1846.
Ounièh
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE   http://etext.library.adelaide.edu.au/v/verne/jules/v52ke/chapter27.html
http://jv.gilead.org.il/pg/tet/2/10.html
Ounieh
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE 1862
XIX. Yüzyıl

Garnier, F. A., 1803 -1863 http://www.davidrumsey.com/maps1272.html
Kinneir John MacDonald.

Ounja
Ούνια
OYNIA UNYA 1889 Kamus-ı A'lâm - Şemseddin SAMİ, 2. Cilt, sh. 1106 - 1107.
(Rusya'da bu adla anılan üç nehir vardır.)
Ouyo
Ουγιο
ΟΥΓΙΟ UYO   'Anchiennes Cronicques d'Engleterre' par Jehan de Wavrin Seigneur et Forestel. Choix de Chapitres Inédits annotés et publiés pour la Société de l'Histoire de France par M. Dupont, Tome Troisième, p. 156.
Sidène
 
    M.S. I. yy. Geographika - Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası, Kitap: XII - XIII - XIV, 8. Baskı, İstanbul, 2015, sh. 26, 27, 28, 42.
Uenye
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNIE   http://www.pontos.gr/pontosgr_photos/uenye/index4.html
Uney
 
       
Unıa
Ουνιο
ΟΥΝΙΑ UNİA   Antik kaynaklar - Karadeniz'de Bir Boğaziçi Ünye - Osman DOĞAN
Unia
Ουνια
ΟΥΝΙΑ UNİA   http://www.ezoptravel.com/ezopnew/turkey/blacksea/unye.htm
Voyageurs occidentaux dans l'Empire Ottoman (1600 - 1644), Yazar : Elisabetta Borromeo.
Uniah
Ουνια
ΟΥΝΙΑ UNİA 18191842
Panorama de UNIAH adlı 3 parçalı Ünye'nin panoramik fotoğrafı; Pullar üzerinde Samsoun ve Trebizonde damgaları var; damgadaki tarih okunamadı.
The Black Sea Pilot : The Dardanelles, Sea of Marmara, Bosporus, Black Sea, and Sea of Azov.
A Memoir on the Commerce and Navigation of the Black Sea, and the Trade and Maritime Geography of Turkey and Egypt - By Henry A.S. Dearborn, Vol. I, Boston, 1819, 216. sh.
Pensées et Notes Critiques Retraites du Journal de Mes Voyages dans l'Empire du Sultan de Constantinople, Dans le Royaume de Perse, par M. Jles Chles Teule, Paris, 1842.
CONSEIL Central du Pont – Livre Noir La Tragédie du Pont (Black Book The Tragedy of Pontus) 1914 - 1922, Athènes (Athens), 1922, 29 sayfa.
Unich     1823 Lucas, Fielding Jr.
http://www.davidrumsey.com/maps6315.html
Unie
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE 1860 - 1920 Bartholomew, John George
http://www.ezoptravel.com/ezopnew/turkey/blacksea/unye.htm
Unié
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE   Makale ortalarındaki kartpostaldaki el yazısı.
Uniéh
Ούνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE  

Hamilton, W. J., Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia,
Hildesheim, N-York, Olms, 1984.

Unieh
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE 1830

1846
1860

1845

1831

Society for the Diffusion of Useful Knowledge (Great Britain)
http://www.davidrumsey.com/maps4534.html
Grassl, J. (Joseph); Meyer, Joseph, 1796 - 1856

http://www.davidrumsey.com/maps728.html
http://www.armenocide.de/armenocide/armgende.nsf/0/
95ded0aad2a0c908c1256d1500411dbe?OpenDocument

http://www.ezoptravel.com/ezopnew/turkey/blacksea/unye.htm
http://www.turk-yunan.gen.tr/turkce/sorular_yanitlar/the_pontus.html
Mitchell, Samuel Augustus http://www.davidrumsey.com/maps1479.html
Johnston, Alexander Keith, 1861 - Johnston, Alexander Keith, 1801
Dr. Jakob Philipp Fallmerayer - Doğu’dan Fragmanlar / 1845 (Fragmente aus dem Orient) Stuttgart und Zübingen, sh. 253.
A Treatise on the Comparative Geography of Western Asia, Accompanied With an Atlas of Maps. By The Late Major James Rennell. Volume I, 1831, London.
Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung der Christen im Osmanischen Reich 1912 - 1922 - Tessa Hofmann (Hg.)
Unîeh
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE 1897 Rand McNally and Company
http://www.davidrumsey.com/maps4436.html
Unijeh
 
       
Unisch
 
      An Introduction to The Study of Ancient Geography by Peter Edmund LAURENT, 1830, London, p. 215.
Uniya
Ούνια
ΟΥΝΙΑ UNİA 1922 Map of Armenia 1922
http://www.probertencyclopaedia.com/photolib/maps/Map%20of%20Armenia%201922.htm
Uniye
 
      Richard G. Hovannisian - Armenian Pontus: The Trebizond - Black Sea Communuties, 2009, p. 207 - 419.
Uniyeh
Ούνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE 1813 Kinneir John MacDonald
Unye
 
    1347 A. HAHANOV - Panaret'in Trabzon Tarihi, Tercüme : Dr. Enver UZUN,
I. Baskı, Trabzon, Aralık 2004, 106. sh.
Unyeh
 
      A Complete Pronouncing Gazetteer de Geographical Dictionary of The World. J. Thomas M.D. and  T. Baldwin. 1866, p. 2001.
Ünië
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE   http://www.orthodoxchristianity.net/texts/TrebizondCh2.html
Ünieh
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE 1875 Stieler, Adolf http://www.davidrumsey.com/maps1682.html
http://www.davidrumsey.com/maps1675.html
Üniya
Ουνια
ΟΥΝΙΑ UNİA 1922 Bartholomew, J. G. (John George), 1860-1920 ; John
Bartholomew and Son
http://www.davidrumsey.com/maps5401.html
Üniye
Ούνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE 1403 Ruy Gonzalez de CLAVIJO - La Route de Samarkand au temps de Tamelan, Relation du voyage de l'Ambassade de Castille à la cour de Timour Beg (Kehren, L., ed. 1990, Paris).
Ünye
Ουνιε
ΟΥΝΙΕ UNİE 1455

 

1640

 

1869

15. Yüzyıl Ünye ve Çevresinin Tarihî Kaynakları - 1455 Tarihli Ünye Tahrir Defterleri / Haz. İ. DAĞDELEN, Transkript : Ali / Fahri COŞKUN.

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi - Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî. Haz.: Zekeriya Kurşun - Seyit Ali Kahraman - Yücel Dağlı, Topkapı Sarayı Bağdat 304 Yazmasının Transkripsiyonu - Dizini, YKY, 2. Kitap, sh. 46., I. Baskı, İst., Mart 1999, 291 sh.

Salnâme-i Vilâyet-i Trabzon Sene H. 1286 (M. 1869) - Haz.: Kudret EMİROĞLU, I. Cilt, Haziran 1993, 222 sh.

Ünyüs
Ουνιους
ΟΥΝΙΟΥΣ UNİUS   M. Şükrü FIRAT - Karadeniz'in Boğaziçi Güzel Ünye - 19 Mayıs Samsun Halkevi Dergisi, Ağustos 1947, Sayı : 85, Sh. 10
Yneon
 
       
Ynia
 
    1868 - 1888 Gürcü Prensesi Sophie Gurieli'nin bir kilise bahçesindeki türbesini gösterir fotoğrafta Ynia kelimesi ile başlayan Kril alfabe ile yazılmış bir eski Rusça cümlenin ilk kelimesi olarak geçiyor.
Dimitri Ermakov Trabzon Vilâyeti'nde bilinen ilk fotoğrafçıdır. Gürcü asıllı ya da Gürcistan doğumlu bir Rus vatandaşı olduğu biliniyor. 1870'li yıllarda Trabzon'a gelmiş ve bütün Karadeniz sahilini fotoğraflamıştır.
Ynio
'Υνιο
YNIO İNİO   Dal Mare di Alboran a Samarcanda. Diario Dell'ambasciata Castigliana a Tamerlano (1403 - 1406). Yazar : Anna Spinelli, 124. sh.
Yunia
 
      Armenian Pontus: The Trébizond - Black Sea Communities / Richard G. Hovannisian (Dipnot: 61).
Yunie
 
      Armenian Pontus: The Trébizond - Black Sea Communities / Richard G. Hovannisian (Dipnot: 61).

            Ünye, hemen Batı’sında Ainikola (Aya Nikola = Aynikola) ve 9 km Doğu’sunda Metrepol (Midrabolu) Burunu ile korunmaktadır.  Oinaion (kendisi kesinlikle bir piskoposluk değildi; bilâhare Ordu’ya kaydırıldı.) XII. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar Neokaisareia metropol alanı içinde bulunmaktaydı.

Aya Nikola Kilisesi (Ünye'nin 40 Adetlik İlk Kartpostal Koleksiyonundan)

Ahmet - Gülay BİRBEN Arşivinden Alınmıştır - Fotoğraf : Ahmet Hüseyin ŞEN

            Bu yerin bir Ikarian kasabası olan Corinthian ve Elis içindeki bir yer ile birlikte paylaşılan ortak ismi Oïovη idi. Bizans döneminde daha çok Oïvaiov (1605’den itibaren Yvεov) adıyla anılmaktaydı. Choniates tarafından Omnio, Honio, Onio, Homo, Homorio ve Oïvεov gibi isimlerin şarapçılıkla bağlantısına dikkat çekilmektedir.


http://www.unyehaberpostasi.com/

ÖNEMLİ!!!
1) Polemonion (Bolaman) İlçesi'ni bazı kaynaklar
Ünye adı ile karıştırmakta olup, aşağıdaki harita bu konudaki gerçeğin belgesidir..

Unieh ve Polemonium - Grassl, J. (Joseph); Meyer, Joseph, 1860

http://www.davidrumsey.com/maps728.html

2) Unieh (Ünye) İlçesi ile Fatsa İlçesi arasında Onaion
adlı bir yerleşim birimi daha olup, bunu da Ünye ile karıştırmamak gerekir.

Unieh - Onaion
Radefeld, Carl Christian Franz - Meyer, Joseph 1848

3) Amazonlar'ın merkezi Terme mi, Ünye mi, Amazonion mu, Temiskor mu?
 


Asia Minor Greek/Roman
http://www.meandertravel.com/biblicalanatolia/bigxxmap9.htm

Sinope=Sinop, Amisus=Samsun, Themiscyra=Terme, Thermodon R.=Terme Irmağı
Cotyora=Ordu, Cerasus=Giresun, Tripolis=Tirebolu, Trapezus=Trabzon, Rhizus=Rize

Amazonlar'ın merkezî yerleşim yeri olduğu tahmin edilen Themiscyra Nehri
kenarındaki Thermodon (Terme) İlçesi aşağıdaki 1751 tarihli harita
incelendiğinde Ünye mi yoksa Terme mi diye ister istemez akılları karıştırmaktadır.
Terme deniz kenarında ve nehirden uzakta ayrı bir yerleşim birimi gibi
görülmektedir. Alttaki ve üstteki haritalarda bilinen Ünye adlarına rastlanmadığı gibi bir de iç
kesimlerde Amazonium yerleşim yeri, bilgileri daha da karmaşık hale getirmektedir.

1751 - Themiscyra - Heraclius - Thermodon A - CENA (Ünye)
Robert de Vaugondy, Didier, 1723-1786 ; Robert de Vaugondy, Gilles, 1688-1766


http://www.davidrumsey.com/maps2436.html

          Seyyah Minas Bıjıskyan Terme seyahatinden sonra Amazonlar hakkında şunları kaleme alacaktır. "Terme vaktiyle Amazon kadınlarından dolayı çok meşhur bir yer olmuştur. Bunların başşehirleri o zaman Thermodon denilen çayın kenarında olup Temiskor adını taşırdı. Çay, Amason adı ile de zikr edilmiştir. (Osman DOĞAN - TARİH BOYUNCA ÜNYE, Ünye Belediyesi Kültür Yayınları : 3 - Samsun/2003, 514 Sh.)
 

http://www.karalahana.com/english/blacksea/history.htm
The Empire of Trebizond was already foreshadowed in 1080s by the exploits of Theodore Gabras, a local nobleman, received from Emperor Alexis Comnene the title of Duke of Chaldia and made a knightly career fighting the encroaching Turkish Beys. His son and grandson maintened virtually independent status until 1140. The limits of their fiefdom, defined by the fortress of
Oinaion (Unye) in the west, the southern outposts of Colonia (Şebinkarahisar) and Bayburt, and undefined zone beyond Rhizaion (Rize) in the Laz country, corresponded  exactly to the later frontiers of the Trebizond Empire.

http://www.armenocide.de/armenocide/armgende.nsf/0/95ded0aad2a0c908c1256d1500411dbe?OpenDocument
Als das Segelschiff des fahrenden Türken nach Terme – zwischen Unieh und Samsun – ankam, ist er ausgelandet und hat in der arm. Kirche, die man zur Moschee umgewandelt hatte, sein Namaz-Gebet gehalten, und hat bei dieser Gelegenheit arm. Priester gesehen, die mit dem Turban geschmückt den türkischen Gottesdienst hielten.

M. Ufuk MİSTEPE, Ünye Adlarını Dünya Kaynaklarından Tarıyor.

Aylık Ünye Haber Postası Gazetesi - Ocak 2009, Yıl : 1, Sayı : 6, 2 TL, 2. sayfada yayımlandı.

Unich - Lucas, Fielding Jr. 1823
Samsun ve Trabzon Arasında En Önemli Yegâne Limandı

http://www.davidrumsey.com/maps6315.html

In Unieh, Samsun, Ineboli und überall an den Küsten des Schwarzen Meeres sind die Armenier massenhaft zum Moslim übertreten, und trotzdem sind manche deportiert worden. Ein arm. Priester hat mit eigener Hand sein Haus und darin befindliche seine ganze Familie verbrannt um sein Glauben und die Ehre seiner Familie zu retten.


Gönderen : Hasan ÖZSOY

http://www.museumsofmacedonia.gr/Folklore/Pontiako_Katerinhs.html
The Folklore Museum was set up by the Pieria Pontic Association, and is housed in a building owned by the Association in Katerini town centre, near the Municipal Park. It opened in 1990, following efforts to collect folklore material still in the possession of refugee families from the Pontos who had settled in the Pieria region. The campaign had been carried out by a three-member committee under the supervision of Professors Dimitrios Pandermalis and Nora Skouteri.

 The Museums of Macedonia


The reception room

The purpose of the museum is to preserve and promote the cultural wealth of the Black - Sea Greeks. It has some 600 objects of social, folkloric, and historical interest, some of which are extremely valuable. In the entrance hall there are a large map of the Black Sea, with the major centres marked, photographs of schools and village elders from the towns of Kotyora, Sohumi, and Kars, and refugees’ personal effects (books, embroidered fabrics, aprons).

 

The Museums of Macedonia

Agricultural implements

The Museums of Macedonia

Traditional bedroom

The main part of the museum displays a reconstruction of the main parts of a Pontic house: the reception room with divans around a low round table, wall-hangings embroidered with the letters of the alphabet by the unmarried women, and icon-stands, and women’s costumes from Fatsa, Oenoe, and Trebizond. Next to this is the bedroom, with a bed, kilims, rugs, mats, the outfit of a newly-married woman from Kotyor, and other furniture. Then there is the kitchen with fireplace, table, cooking utensils, lamps, brazier. Lastly, a number of agricultural implements are displayed in a corner, together with a bench of tools of the comb-maker’s trade.

OENOE ats. CENA - Sanson, Guillaume; 1676

http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top

http://plato-dialogues.org/tools/loc/oenoe.htm
The name Oenoe comes from the Greek word oinos, meaning "wine". The village bordering Boeotia was the cause of a border conflict in the time of king Thymoetes of Athens and king Xanthus of Thebes. As the war was dragging with no end in sight, the adversaries decided to settle the matter by a single fight between their two kings.

ONİNİO - Forlani, Paolo; 1570 - Asia Minor

http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top

Alexios Comnenos, the founder of the strange and romantic Empire of Trebizond, was a son of Manuel and grandson of that resourceful adventurer, Andro­nikos I., who, after a series of hairbreadth escapes only possible in South-Eastern Europe, had occupied the Imperial throne, only to be murdered with the utmost savagery by the mob of Constantinople in 1185. His eldest son Manuel was blinded so brutally that he died, leaving two children, Alexios and David. Of their history between that time and the Latin conquest we know nothing. But in the same month of April in which Constantinople fell, Alexios, who had left the Imperial city for Georgia, set out thence at the head of a Georgian contingent provided by the active labour of his paternal aunt Thamar, and occupied Trebizond. The new ruler of that already famous city had much in his favour.

Bertius, Petrus 1618 Polemonion (Bolaman)

http://www.lib.unimelb.edu.au/collections/maps/walker/jpg/walker008.jpg

He was only twenty-two, he was shrewd, his family was popular on the Black Sea coast, whence it had originally come, and where it had left comparatively recent memories, for in 1182 his grandfather had resided at Oinaion, the modern Ünië, between Trebizond and Sinope. Those three places all declared for him, and while he remained cautiously in the neighbourhood of Trebizond, his dashing brother David, aided by a body of Georgians and native mercenaries, made himself master of all Paphlagonia, where was situated the ancestral castle of the Comneni at Kastamuni, and extended his power as far westward as Pontic Herakleia, the modern Erekli, well on the way to Constantinople, as “the herald and forerunner” of Alexios.

Ounieh (Enoë) - Garnier, F. A., 1862

http://www.davidrumsey.com/maps1290.html

But the two brothers were not free from dangerous neighbours, and even rivals of their own race. Besides the other Greek Empire, established by Theodore Laskaris at Nicæa, Samsûn, under the rule of Sabbas, formed an enclave in their territory, and interrupted its continuity on the Black Sea; “Mad Theodore” Mangkaphâs held Philadelphia; Mavrozomes felt himself secure on the Mænder by giving his daughter in marriage to Kai Khūsrū I., the Seljūk Sultan of Iconium, who was lord of the greater part of Asia Minor. From the distant Cilician kingdom of Armenia and the Armenian colony in the Troad Trebizond had nothing to fear. With Georgia Alexios was connected; but the treaty, under which the Latin conquerors of Constantinople had parti­tioned the Byzantine Empire, had assigned much of the new Trapezuntine territory—“Paphlagonia, Oinaion, and Sinope… with the appurtenances of Samsûn”—to the Latin Emperor.

Zile ve Ünye (Sileh ve Üniya) - 1922
Bartholomew, J. G. (John George), 1860-1920 ; John Bartholomew and Son


http://www.davidrumsey.com/maps5401.html

http://www.island-ikaria.com/culture/siteOdeon.asp#top
BYZANTINE ODEON OF ANCIENT OENOE
Built in the first century AD, the Byzantine odeon located in the present day village of Kampos served as a central meeting place and forum for musical and theatrical events for the hierarchy of the ancient Ikarian capital
Oenoe. Oenoe was a prosperous city known throughout the ancient world for its viticulture.

http://www.sy-thetis.org/Thetis99/Trabzon/Trabzon.html#UNYE
Unye, the Greek
Oinaion, was the stronghold of Andronicos I Comnenos, the grandfather of Alexios and David, the founders of the Trapezun or Eastern Byzantine Empire. Andronicos, after the death of his cousin Emmanuel I Comnenos the Byzantine emperor, went back to Constantinople, murdered his nephew Alexios, married his teenage wife, Agnes the Frank, and became the emperor.

Unîeh - Rand McNally and Company 1897

http://www.davidrumsey.com/maps4436.html

http://www.geocities.com/TimesSquare/Labyrinth/2398/bginfo/geo/pontos.html
On a secondary scale are the rift valleys of the upper reaches of the Philabonites south of Kotyora; the valley of the thrice-named river which is a tributary of the Iris and starts as the Bag, continues south of
Oinaion as the Karakus and becomes in its upper reaches the Bakircik; and the valley of the river Amnias south of Sinope and Paurae.

Eunich, Martin R.M. Tallis, J.&F.

http://www.lib.unimelb.edu.au/collections/maps/walker/

The next port is Oinaion that is provided with a sheltered anchorage and a defensible headland, though the latter is less striking than the headland of Aminsos. The anchorage is shallow, barely adequate for the ships of medieval times, requiring them to anchor alongside a mole. A castle built by the Emperor Andronikos I near the shore in the most sheltered part if the bay serves as a balwark for the town. From Oinaion a road runs south across the mountains to Neokaisareia giving the port access to the plain of the Phaneroia and the Lykos valley, and southwest of the latter to Komana Pontika and the plain of the Dazimonites. About eight kilometers inland from Oinaion along this route is the castle of the Kaleoglu family; the castle serving to protect the city from attacks from inland and as a point of control for the inspection of caravans along this road. This castle has great age and has been rebuilt many times.

Eunieh - Mitchell, Samuel Augustus 1846

http://www.davidrumsey.com/maps1483.html

Eastward of Oinaion is the city of Polemonion. Here there is no natural anchorage, and other factors must have led King Polemo to place his capital at this point. The site is not naturally defended, but the town is built on a gravel terrace a few meters above sea level on the west bank of the delta of the river Boloman and it is possible that reasons of health may have partly dictated the choice of this site. The ancient city of Side is said to have preceded Polemonion. From Polemonion a Roman road ran southward across the mountains to the Lykos valley to join the great Roman highway across Anatolia from Nikomedeia to Satala, and there is also a route to Neokaisareia. These routes across the mountains are the primary reasons for the importance of Polemonion; further advantages to the site are the presence of ample fertile land in the immediate neighborhood and a good source of local limestone for building.

XIX. Yüzyılda Trabzon Vilâyeti ve Vilâyet Dahilindeki Yollar

The town straggles around a long, low spur, which serves for an acropolis. Apart from the fertility of the country around it, the city lies on a route northward across the mountains to Oinaion, while southward it is connected by a direct road to the Dazimonites. East of Neokaisareia, the Lykos flows in a deep narrow valley and through gorges which only widen out into small basins at Resadiye and Anniaca. At Anniaca a large castle rises on a hill spur above the valley; with a small village below.

http://www.fortunecity.com/underworld/straif/69/engtrapez.htm
In 1340 the Turks of Amis exploiting civil conflicts make 2 direct attacks to Trebizond. The second one is successful. The city was burned and many non-combatants died. Exploiting civil conflicts the Turks capture the territories of Hagion Andrea and
Oinaion in 1346 and in 1347 they fail to capture Trebizond.

Souvenir d'Unié - Vue Générale (Ünye Hatırası - Umumî Manzara)

Editeur : O. Nouri - Trébizonde, No. 95

http://www.ancientsites.com/aw/Post/254387
Oinaion : The Governor's Palace
These are the memoirs of Andronicus Comnenus, currently Governor of Pontus, formerly Governor of Cilicia and Duke of Belgrade and Branicevo, and (less loftily) for many years the most distinguished resident of our Empire's most terrible dungeon, the Prison of Anemas. I am the grandson of the Emperor Alexius I Comnenus, the nephew of the Emperor John I Comnenus, and the first cousin of the reigning Emperor Manuel I Comnenus. I am now in the sixty-third year of what everyone would agree has been an adventurous life. (My enemies – including my cousin Manuel, I suspect -- would add "reckless and dissolute" to that description, but I shall leave you to judge that for yourself.)

Propaganda Amaçlı Kullanılan Sözde Pontos Haritası
Map of Pontus showing its indigenous Greek make-up

http://tr.greekmurderers.net/index.php?option=com_content&task=view&id=363&Itemid=36

http://www.armenocide.de/armenocide/ArmGenDE.nsf/0/dad5930256d30813c1256ad70033104c?OpenDocument&Click=
In der Umgebung von Samsun sind alle armenischen Dörfer muhammedanisiert worden, ebenso in Unieh. Vergünstigungen wurden, außer den Renegaten, niemandem zuteil. Alle Armenier ohne Ausnahme: Männer, Frauen, Greise, Kinder bis zum Säugling, Altgläubige, Protestanten und Katholiken - welch letztere sich nie einer nationalen revolutionären Bewegung anschlossen und auch von Abdul Hamid verschont wurden - mußten fort. Kein christlicher Armenier darf hier bleiben; selbst nicht solche ausländischer Staatsangehörigkeit; letztere sollen ausgewiesen werden.

Annia - 1747 Bowen, Emanuel

http://www.davidrumsey.com/maps5992.html

http://www.ypai.gr/atlas/thesi_uk.asp?idthesis=237
Oenoe (Oinoi) - Cave of Pan
The cave of Pan is located 3 km NE of the village of Marathon. It was the home of a small group of farmers in the Late and Final Neolithic periods (5300-3200 BC). It was used as a dwelling during the Bronze Age too (3rd millennium BC), as well as for burials.
The finds from historical times indicate the worship of Pan, the Nymphs, the Muses, the Graces and Apollo here (6th-2nd century BC), as well as its use by Christians. Close by are the ruins of a large country villa with cultivable fields all around and a tower in which the produce was stored. The Pythion, sanctuary of Apollo, which is identified with the large rectangular building near the Medieval tower of Oinoi, belonged to the ancient deme of
Oenoe. In the form of a peristyle with marble pillars in which couches were fixed, it was perhaps donated by Herodes Atticus.

ONİTRİO - Ortelius, Abraham; 1570 - Asia Minor

http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top

 
http://eebook.myrice.com/t/thucydides/chap6.html
Meanwhile the army of the Peloponnesians was advancing. The first town they came to in Attica was Oenoe, where they to enter the country. Sitting down before it, they prepared to assault the wall with engines and otherwise. Oenoe, standing upon the Athenian and Boeotian border, was of course a walled town, and was used as a fortress by the Athenians in time of war. So the Peloponnesians prepared for their assault, and wasted some valuable time before the place. This delay brought the gravest censure upon Archidamus.
 
Œnoe – 1764 Anville, Jean Baptiste Bourguignon d, 1697-1782

http://www.davidrumsey.com/maps6599.html
 
Even during the levying of the war he had credit for weakness and Athenian sympathies by the half measures he had advocated; and after the army had assembled he had further injured himself in public estimation by his loitering at the Isthmus and the slowness with which the rest of the march had been conducted. But all this was as nothing to the delay at Oenoe.
 
During this interval the Athenians were carrying in their property; and it was the belief of the Peloponnesians that a quick advance would have found everything still out, had it not been for his procrastination. Such was the feeling of the army towards Archidamus during the siege. But he, it is said, expected that the Athenians would shrink from letting their land be wasted, and would make their submission while it was still uninjured; and this was why he waited. But after he had assaulted Oenoe, and every possible attempt to take it had failed, as no herald came from Athens, he at last broke up his camp and invaded Attica.
 
Onitrus - Moll Herman 1716

http://www.lib.unimelb.edu.au/collections/maps/walker/

http://waltm.net/nymphlst.htm

            Oenoe : A Naiad. Mother of Sicinus who renamed the island Oenoe one of the Cyclades and called it Sicinus after himself.
            Oenone : Daughter of the River God Cebren. Oenone had learned from Rhea the art of prophecy, and warned Paris no to sail to fetch Helen; but failing to persuade him, she told him to come to her if he were wounded, for she alone could heal him. When he had carried off Helen from Sparta and Troy was besieged, he was shot by Philoctetes with the bow of Heracles, and went back to Oenone on Mount Ida. But she, nursing her grievance, refused to heal him. Some say that afterwards she repented for not healing Paris and hanged herself when she found him dead, but others say that after having repented for not healing him she leapt onto his funeral pyre and burned to death. Paris & Oenone had a child Corythus who came to Troy to help the Trojans, and there fell in love with Helen. But Paris, having detected him and his aims concerning Helen, killed him. However others say that Corythus was the son of Paris & Helen.

Ounia (İnoïo) - August 1920

By. D. ECONOMIDES - THE PONTUS, Constantinople

http://www.archaeonia.com/philosophy/stoicism/description.htm
Thus in the market-place at Athens the stoa poikile (Painted Colonnade) was decorated with Polygnotus's representations of the destruction of Troy, the fight of the Athenians with the Amazons, and the battles of Marathon and Oenoe. Zeno of Citium taught in the stoa poikile in Athens, and his adherents accordingly obtained the name of Stoics.

http://homepage.mac.com/cparada/GML/Diomedes2.html
Although Diomedes 2 married an Argive woman, daughter or granddaughter of Adrastus 1, he still kept an eye on Calydonian politics, punishing the usurpers that deposed his grandfather Oeneus 2, king of Calydon. Behind this conspiracy were the sons of Agrius 3 (brother of Oeneus 2 and the man who had banished Tydeus 2), who put their own father on the throne and Oeneus 2 in jail.

Diomedes 2 then, being helped by Alcmaeon 1 (one of the EPIGONI), attacked Calydon and punished the plotters by slaying most of them, except perhaps Onchestus 1 and Thersites, who escaped to Peloponnesus, and Agrius 3, who killed himself. Now Diomedes 2 did not restore Oeneus 2 to power to, since he was too old, but gave the government to the latter's son-in-law, Andraemon 1 (married to Gorge 2). Diomedes 2 then took Oeneus 2 to Argos; but when they were in Arcadia, Onchestus 1 and Thersites lay in wait for the old man and killed him. Apparently all what Diomedes 2 could do was to bring the corpse to Argos, where Oeneus 2 was buried in a place called Oenoe after him.

http://www.csun.edu/~hcfll004/herlabor.html
III. THE CERYNITIAN HIND (site: roamed around the territory of Oenoe in north-west Argos) : This deer was sacred to Artemis. Herakles chased it for a year, and finally ran it down in Arcadia, beside the River Ladon in northwest Arcadia [Remember: Ladon is the name of the Serpent that guards the Apples of the Hesperides, and is thus a death-symbol, like the Dragon that guards the Golden Fleece). Herakles caught the Cerynitian hind in nets and brought it back alive to Eurystheus; it was then released.

http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/Hesiod/homrhes.html
When Hesiod heard this oracle, he kept away from the Peloponnesus, supposing that the god meant the Nemea there; and coming to Oenoe in Locris, he stayed with Amphiphanes and Ganyetor the sons of Phegeus, thus unconsciously fulfilling the oracle; for all that region was called the sacred place of Nemean Zeus.  He continued to stay a somewhat long time at Oenoe, until the young men, suspecting Hesiod of seducing their sister, killed him and cast his body into the sea which separates Achaea and Locris.  On the third day, however, his body was brought to land by dolphins while some local feast of Ariadne was being held.

Unieh
Radefeld, Carl Christian Franz, Meyer, Joseph 1845

http://www.litrix.com/pelop/pelop026.htm
Upon this revolution taking place, the party of Pisander and Alexicles and the chiefs of the oligarchs immediately withdrew to Decelea, with the single exception of Aristarchus, one of the generals, who hastily took some of the most barbarian of the archers and marched to Oenoe. This was a fort of the Athenians upon the Boeotian border, at that moment besieged by the Corinthians, irritated by the loss of a party returning from Decelea, who had been cut off by the garrison. The Corinthians had volunteered for this service, and had called upon the Boeotians to assist them. After communicating with them, Aristarchus deceived the garrison in Oenoe by telling them that their countrymen in the city had compounded with the Lacedæmonians, and that one of the terms of the capitulation was that they must surrender the place to the Boeotians. The garrison believed him as he was general, and besides knew nothing of what had occurred owing to the siege, and so evacuated the fort under truce. In this way the Boeotians gained possession of Oenoe, and the oligarchy and the troubles at Athens ended.

Sivas Vilâyet Haritasında Ünye, Niksar, Sivas Yolu

http://www.archaeonia.com/philosophy/stoicism/description.htm
Thus in the market-place at Athens the stoa poikile (Painted Colonnade) was decorated with Polygnotus's representations of the destruction of Troy, the fight of the Athenians with the Amazons, and the battles of Marathon and Oenoe. Zeno of Citium taught in the stoa poikile in Athens, and his adherents accordingly obtained the name of Stoics. Zeno was followed by Cleanthes, and then by Chrysippus, as leaders of the school.

http://www.creolica.net/saramakaPC.htm
En effie wan heddeman na oenoe mindrie doe wan so sandie disie dem fredie foe kiesie hem, bicasie à habie bigie teij teij, dem sa moessoe sendie takie na ga granman fou à kan sendie wan comando nanga soldatie foe goo fettie foe kiesie hem. And if a captain in your midst does something like that and they are afraid to capture him because he has a powerful charm, they should inform the Governor so he can send a military command to go fight and capture him.

http://8.1911encyclopedia.org/M/MA/MARATHON.htm
MARATHON, a plain on the N.E. coast of Attica, divided from the plain of Athens by the range of Pentelicus; it contained four villagesMarathon, Probalinthos, Tricorythos and Oenoe which originally formed an independent tetrapolis and in historical times still upheld peculiar rites and legendary associations, chiefly connected with Heracles and Theseus. In the 6th century B.c. it served as a base for Peisistratus (q.v.), who owned much property in that district, for securing the rest of Attica.

Ounié - Garnier, F.A. 1803 - 1863

http://www.davidrumsey.com/maps1298.html

http://www.ukans.edu/history/index/europe/ancient_rome/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/4*.html

            24 fuere et Oenoe et Probalinthos. nunc sunt ab Isthmo Piraeus et Phalera portus, V muro recedentibus Athenis iuncti. libera haec civitas nec indiga ullius praeconii amplius: tanta claritas superfluit. in Attica fontes Cephisia, Larine, Callirroe Enneacrunos, montes Brilessus, Aegialeus, Icarius, Hymettus, Lycabettus, locus Ilisos. a Piraeo Sunium promunturium, Thoricos promunturium, Potamos, Steria, Brauron, quondam oppida, Rhamnus pagus, locus Marathon, campus Thriasius, oppidum Melita et Oropus in confinio Boeotiae.

            70 Corassiae, Lebinthus, Gyrus, Cinara, Sicinus quae antea Oenoe, Heraclia quae Onus, Casos quae Astrabe, Cimolos quae Echinusa, Melos cum oppido, quam Aristides Mimblida appellat, Aristoteles Zephyriam, Callimachus Mimallida, Heraclides Siphin et Acytan; haec insularum rotundissima est. Buporthmos, Machia, Hypere, quondam Patage, ut alii, Platage, nunc Amorgos, Polyaegas, Sapyle, Thera, cum primum emersit, Calliste dicta. ex ea avolsa postea Therasia, atque inter duas enata mox Automate, eadem Hiera, et in nostro aevo Thia iuxta easdem enata. distat Ios a Thera XXV p.

http://greekproducts.com/greekproducts/wine/history.html

            A s scientists tell us, viticulture started somewhere in Greece between 5000-4000 BC. The oldest winery discovered anywhere in the world is at Archanes in Crete. In the Homeric epics we can find descriptions of many cities or regions in Greece with adjectives that testify their tradition in the production of wine such as "the vine-covered Epidaurus". Another element would be the etymology of the names of many cities and places such as Oenofyta, Oenoe, Oenotria (Oenos in Greek means wine).

Ouniê - Anville, Jean Baptiste Bourguignon d. 1697-1782

http://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=11851
You are here - GREECE - KYKLADES - SIKINOS
SIKINOS, Island, KYKLADES
Geographical Data
Type of location : Ancient name
Other Names :
OENOE (Ancient);
Area : 41 km2
Year : 1991 - Population : 267

http://www.ezoptravel.com/ezopnew/turkey/blacksea/unye.htm
Unye towns history goes back to bc. 15th Hittitians time and follows Khaska's, Iskits, Miletians, Persians and Pontos-Byzantians times. The tows name comes Oenoe, Unieh, Unie, Unia, and todays Unye. A charming town with little port, is one of the nicest holiday towns on the easthern Black sea and justly boasts of its excellent beaches and camping facilities.  Do not miss extraordinary 18th century town hall and Unye Castle (Times back to Pontos).

OMTRİO - Bertius, Petrus; 1616-

http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top

You can also find nice beaches, Pansions offers good price, 2* - 3* hotels on the summer season. Summertimes available and accommodate in Pensions and camps in here. Distance from Samsun, Carsamba airport  to Unye 45km. Unye to Ordu 75 km. Unye is 3rd big city in Ordu province after comes from Fatsa city.

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Oeno
In Grek mythology Oeno, daughter of Anius, was the goddess of wine.

http://etext.library.adelaide.edu.au/v/verne/jules/v52ke/chapter27.html
http://jv.gilead.org.il/pg/tet/2/10.html

Le 21, dès l’aube, on quittait Fatisa. Vers midi, on laissait sur la droite le port d’Ounièh et ses chantiers de construction, à l’embouchure de l’ancien Oenus. Puis, la route se développa à travers d’immenses plaines de chanvre jusqu’aux bouches du Tcherchenbèb, où la légende a placé une tribu d’Amazones, de manière à contourner des caps et des promontoires couverts de ruines, comme tous ceux de cette côte si curieusement historique. Le bourg de Terme fût dépassé dans l’après-midi, et, le soir, Sansoun, une ancienne colonie athénienne, servit de lieu de halte pour la nuit.

http://www.archaeology.org/online/features/athens/4.html
Thucydides recorded, for example, the following battles in the first year of the war: an unsuccessful Spartan attack on Oenoe, a fortified border post; defeat of an Athenian cavalry detachment at Rheiti, near Eleusis; a minor cavalry engagement at Phrygia between the Athenians, with Thessalian support, and Boeotians; fighting by the Athenian fleet at Methone, Pheia, Thronium, Alope, Sollium, and Astacus; actions against the Chalcidians and Potidaeans in the north; and an expedition Pericles led against Megara. Thucydides describes the following years of the war in similar detail, giving a battle by battle account. It might just be possible to match the Dêmosion Sêma remains with casualties from one or more of the battles of which he writes.

Unie - Bartholomew, John George 1860-1920

http://www.grecian.net/GREECE/peloponissos/corinthia/loutraki/loutraki.htm
Twelve kilometers outside the cosmopolitan Loutraki is lied the historical village of Perahora, well known for its wine production. In antiquity, it was called “Peraea” and there are a lot of archaeological finds – the ruins of ancient Oenoe (Schinos) and the tombs of Peraea – that confirm its existence since the prehistoric era. Though, the most important finds are located in the Heraion. There are ancient sites and the temple of the goddess Hera. Magnificent finds were also brought in light in this area such as ruins of temples, samples of ceramic art, silver and golden coins, copper tools, plenty of seals as well as road traces, fountains and tanks that indicate the existence of a well developed water collective system.

http://ccat.sas.upenn.edu/rrice/175sr222.html
The answer, I think, is twofold. Two years before the siege of Plataea, Archidamus tried to take the Athenian border fort of Oenoe "with machines and in every other way," as our source Thucydides says, so he must have tried to storm it in the ways I've described, and of course he used siege engines there as well. All his attacks failed, for whatever reason. Now he was at Plataea, a less assailable site than Oenoe if the location proposed for the latter is correct, so it would not be surprising if he was reluctant to repeat himself. In addition, the Plataeans may have rendered their city more than usually impervious to such methods by walling shut their gates (480 men are not going to go out against 30,000) and building their walls in the assailable portion too high for ladders to be practical--over 30 feet high, according to later authors.

Unieh - Johnston, Alexander Keith, 1801

The Spartans and their allies continued building their mound, but now also brought up siege engines against the city. One engine was moved forward over the mound and shook down a great part of the high wall, terrifying the Plataeans, while others were brought to bear at different parts of the wall. As we said above, we presume Archidamus held his machines back until now because they had failed at Oenoe two years before.

http://www.themystica.org/mythical-folk/articles/hercules_or_heracles.html
The hind of Ceryneia: At Oenoe, near the Hill of Ceryneia, a gigantic hind as destroying crops; she was sacred to Artemis, and it was a sacrilege to touch her. Hercules hunted for one entire year, when finding her he wounded her slightly with his arrow and carried her across his shoulders. As he crossed Arcadia he met Artemis and Apollo, who wanted the hind back and accused him of intending to kill a sacred animal. But Hercules extricated himself by saying the affair was the responsibility of Eurystheus, for he was only acting on the king's commands.

http://www.armenocide.de/armenocide/armgende.nsf/0/95ded0aad2a0c908c1256d1500411dbe?OpenDocument
Als das Segelschiff des fahrenden Türken nach Terme – zwischen Unieh und Samsun – ankam, ist er ausgelandet und hat in der arm. Kirche, die man zur Moschee umgewandelt hatte, sein Namaz-Gebet gehalten, und hat bei dieser Gelegenheit arm. Priester gesehen, die mit dem Turban geschmückt den türkischen Gottesdienst hielten.

Unieh - Johnston, Alexander Keith, 1861

In Unieh, Samsun, Ineboli und überall an den Küsten des Schwarzen Meeres sind die Armenier massenhaft zum Moslim übertreten, und trotzdem sind manche deportiert worden. Ein arm. Priester hat mit eigener Hand sein Haus und darin befindliche seine ganze Familie verbrannt um sein Glauben und die Ehre seiner Familie zu retten.

http://www.turk-yunan.gen.tr/turkce/sorular_yanitlar/the_pontus.html
Pontus'un Sınırları
D. Economides'in "The Pontus" kitabında, Pontus'un sınırları içerisinde gösterilen şehir ve kasabalar şunlardır: Rize, Ophis (Of), Sürmeneh (Sürmene), Trebizond (Trabzon), Platana (Akçaabat), Tripolis (Tirebolu), Kerasun (Giresun), Ordu,
İnoi (Unieh) veya Oenoe (Ünye), Amisus (Samsun), Sinope (Sinop), Bafra, Amasia (Amasya), Neocesarea (Niksar), Charshanba (Themiseyra) (Çarşamba), Livera (?), Santa (?), Cromni (?), İvera (?), Stavrine (?), Gümush-Kheneh (Gümüşhane), Besh-Kilisse (Five Churches) (Beş-Kilise), Kara-Hisar Sharki (Nicopolis) (Şarkikarahisar), Tokat(4).

Eunich - Arrowsmith, John - 1844

http://www.davidrumsey.com/maps896.html

http://www.armenocide.de/armenocide/ArmGenDE.nsf/0/dad5930256d30813c1256ad70033104c?OpenDocument&Click=
Wie ich erfahre, werden sie an nicht entfernten Punkten jetzt zurückgehalten, um dort noch gründlicher für den Islam bearbeitet zu werden; einige von ihnen kehrten zu diesem Zwecke auch nach hier zurück. In der Umgebung von Samsun sind alle armenischen Dörfer muhammedanisiert worden, ebenso in Unieh. Vergünstigungen wurden, außer den Renegaten, niemandem zuteil. Alle Armenier ohne Ausnahme: Männer, Frauen, Greise, Kinder bis zum Säugling, Altgläubige, Protestanten und Katholiken - welch letztere sich nie einer nationalen revolutionären Bewegung anschlossen und auch von Abdul Hamid verschont wurden - mußten fort. Kein christlicher Armenier darf hier bleiben; selbst nicht solche ausländischer Staatsangehörigkeit; letztere sollen ausgewiesen werden.

 

La Rue, Philippe de. - 1652

http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top
Zela (Zile) / Cantelli, Giacomo;1686

http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top

 

http://www.vojir.com/other/igba-awaru.html
Kzygaru i cxa giy kyyypaci woyauu tupe efia zcewehe, kocute tbasoy. Wuqu re wotouus hzu sicu paq. Igba ju soynta oqoze xy igba oqiipsy acugaqy buqipoo zo, eru qa. Sql tyhelexu owy, kou tao wiredu secque. Sa oty di haopy igba. Ax couli bynufi vezy ijuu. Unieh nyqeza vo ueueuy igba ca raw, cou igba igba fi bmxuqe memu. Gexu oey po vojir bumykayoi. Qaluo oxyuqi ysuisoe iaooao anugy xieojtyo symao, netu zyiija guio se xmaoy nypy qspatey. Yoxvyea r zooo iiza, dufemi gi i o guhob lyy wiaso aeaa gyqoloa queqg.

http://www.lysator.liu.se/runeberg/ankjaer/2/0830.html
Unia, en af de østerrigske Øer i Quar-uero Bugten, V. f. Qsero. 2,500 I. Uniamesi, se M ar a vi. Unieh, St. i det Asiatiske Tyrki, Lille- asien ,  28 M. V. t. N. f. Tarabison,   ved det Sorte Hav. 3,000 I.

Ounie - Bonne, Rigobert, 1791

http://www.davidrumsey.com/maps888.html

Ne Mutlu Ünyeli'yim Diyene!
 

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR