ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 20 Mart 2009 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

CUMHURİYETİN 50. YILINDA
ORDU 1973 İL YILLIĞI
ÜNYE PASAJLARI - 2

Hazırlayanlar : Vâli Muavinleri
Tayyar TOPRAK - Saffet K. BEKÂROĞLU

(Bölümlere ait bilgiler Komite Üyeleri ve ilgili dairelerince hazırlanmıştır.)

CUMHURİYETİN 50. YILINDA
ORDU 1973 İL YILLIĞI
ÜNYE PASAJLARI - 2


Fotoğraf : Ressam Üzeyir KOYUN

ÜNYE İLÇESİ'NDE
TARİHÎ VE ARKEOLOJİK
DEĞERLERİ HAİZ YERLER :

            KALE :

            İlçenin5 km batısında tarihin çok eski devirlerinde bir yanardağ olduğu, zamanla sönerek bugünkü karakteristik özelliğini aldığı söylenen 300 - 400 m yükseltide bir kale vardır. Ortaçağ'da volkanın krateri üzerinde bir takım savaş tesisleri kurulmuştur.

            Kalenin plâtosunda savaş zamanlarında kullanıldığı anlaşılan büyük bir havuz vardır. Kaleden dereye inen, dibi taş ve toprakla dolan büyük bir oyuk ile birkaç yüz metre uzunluğunda bir merdiven vardır. Savaş anlarında, yöresiyle ilişkisi kesilen kalenin su gereksinmesini bu kanaldan sağladığı sanılmaktadır.


Kaynak : Racih TOKAÇ - "Ünye'de Güz Sahilleri" Slaytından Alınmıştır.

            Yarıya kadar gömülü kapısının iki yanı tarihî ve renkli resimlerle süslüdür. 5 m yükseklikte ve yıkık durumdaki kapısının ikinci Mithrydates zamanında yapıldığı üzerinde durulmaktadır. Ancak kale üzerinde ve eteklerinde yapılacak objektif sondajların, karanlık kalmış birçok tarihî gerçekleri gün ışığına çıkaracaktır kanısındayız.

            SÜLEYMAN PAŞA SARAYI :

            Belediye Parkı'nın güneyinde, Süleyman Paşa tarafından (U) şeklinde mimarî bir tarzda yaptırılan bu sarayın varlığı bugünkü yıkıntılarından anlaşılmaktadır. Saray hakkında bilineneler, yazılı bir belge bulunmadığından söylenti olmaktan ileri gidememektedir.

Ünye'de eski Türk konağının başka bir cepheden görünüşü. Laurens'in bu gravürü
 Tchihatcheff'in Asie Mineure adlı kitabının Géographie Physique Bölümü Albümü'nde yayımlanmıştır.

Kaynak : X. Hommaire de Hell ve Ressam Jules Laurens - Doç. Dr. Semavi EYİCE
http://unyezile.com/jules.htm

            İN-ÖNÜ MAĞARALARI :

            Fatsa'dan Ünye sınırına girerken, turistik yola 600 - 800 m uzaklıkta yalçın ve dik kayaların eteğinde bir doğal mağara çeker dikkati. "İn-Önü Mağarası" derler buraya ve bugün koyun ağılı olarak kullanılmaktadır burası.

Yazkonağı Mağarası Girişi.

Fot. : ÜTAG - Ünye Tarih Araştırma Grubu Arşivi.

            KONAKLAMA VE SİNEMA TESİSLERİ :

            Ordu İli merkezi dışında Ünye İlçesi'nde Kılıç Oteli, Çınar Oteli, Kent Oteli vardır. Yatak ücretleri 10 - 20 lira arasında değişmektedir.

            Motel Gölevi : 11 yatağı vardır. Yatak ücreti 25 liradır. Bu motel Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılmıştır.

            Belediye Çamlık Moteli : Ünye İlçesi bitişiğinde ve Samsun şosesi kenarında, 35 yatağı vardır. Yatak ücreti tek kişi 50 lira, iki kişi 75 liradır. Moteller kaloriferlidir.

Ünye - Çamlık Mesire Yeri.

Kaynak : Cumhuriyet'in 50. Yılında Ordu 1973 İl Yıllığı

            Ünye İlçesi'nde Konak ve Belediye Sineması, Fatsa İlçesi'nde Belediye ve Cem Sinemaları vardır. Diğer bütün ilçelerde birer sinema bulunmaktadır.

            AVLANMA İMKÂNLARI : Ordu İli'nde sahil şeridinde yılın her ayında balık avcılığı yapılır. Karadeniz Bölgesi'nde en çok hamsi avı Ordu İli'nde yapılır. Ünye İlçesi'nde Avcılar Kulübü vardır. Bu ilçe av hayvanları yönüyle çok zengindir. Avcılar kurt, çakal, sansar, tavşan, sülün, keklik, karatavuk, sutavuğu, kuğu, ördek, bıldırcın avcılığı yaparlar.

Avcılar Kulübü Bayram Seremonisinde

Salih Başaran Fotoğraf Arşivi - Gönderen Baba Yavaş İbrahim Gürkan

            TABİİ KUMSALLAR, PLÂJLAR VE DENİZ SUYU SICAKLIKLARI : Ordu İli sahili Doğu'da Piraziz'den, Batı'da Akçay'a kadar 107 km'lik mesafe tabii kumsaldır. Deniz mevsiminde yerli halk ve turistler bu kumsallardan istifade etmektedirler.

            Çamlık Plâjı ve Mesire Yeri :

            İlçenin 1 kilometre batısında ve turistik yolun sağında, yeşil çamların kapladığı önü mavi, tavanı yeşil bir alan vardır. Çamlık... En güzel yerinde, kapalı bir gazinosu vardır, buranın. Yaz aylarında, kızgın güneşin bunaltıcı sıcağından kaçmak isteyenler için en ideal yerdir burası... Denebilir ki Karadeniz'in İncisi Ünye'nin yanında bir zümrüt gerdanlıktır Çamlık...

Çamlık Koyu
Fıstık Çamlarını Rüzgârdan Korumak İçin
Kumsala  Rüzgâr Perdesi Olarak Dikilen Kara ve Kızılağaçlar

Rahmetli Musa Sami Güven Diktiği Fıstık Çamlarıyla Ünye Çamlığının Mimarı Olmuştur.

            Uzunkum Plâjı :

            İlçeye 3 km uzaklıktaki Uzunkum Plâjı, özellikle yüzme bilen, bilmeyen herkesin yüzebileceği sığ denizi ve güzel kumuyla; yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrağı durumundadır. Belirli kimseler tarafından özel bir şekilde yönetilen bir de Kır Gazinosu vardır, buranın. Ayrıca Turizm Derneği'nce yaptırılan 10 adet kabin ile bir büfenin de önümüzdeki yıl içinde tamamlanacağı sanılmaktadır.

Karadeniz'de Eşi Benzeri Olmayan Kilometrelerce Uzayan Uzunkum Plajı ve Kumsalı

            Gölevi :

            Ünye'nin 8 km batısında geniş alandaki plâjı, moteli ve restoranı çok ziyâret edilen bir yerdir. Mevsimin taze balıkları burada yenir.

Kumsal, Plâj ve Sahili ile Ünlü Ünye.

            Cüri :

            Turistik ÜNTUR Tesisleri'nin bulunduğu yerdir. Pansiyonu, moteli ve plâjı ile hizmettedir. Her mevsimde civarın en lezzetli kuzu pirzolası ve balıklarını bulmak mümkündür.

Ünye - Boztepe : Hızlı Gelişen Türler Ağaçlandırma Sahasından Bir Görünüş.

Kaynak : Cumhuriyet'in 50. Yılında Ordu 1973 İl Yıllığı

            SU HİZMETLERİ :

            Ünye İlçesi'nde kaynak suyu kullanılmaktadır. Bu ilçenin iki pompası vardır.

        
Çataltepe Memba Suları ve Dinçer Grup Ürün Ailesi - http://www.dincergrup.com/index.php

1972 SONU İTİBARİYLE
KÖY İÇME SULARINA AİT DURUM

İlçe Sulu Ünite
Adedi
Suyu Yetersiz
Ünite Adedi
Susuz Ünite
Adedi
Toplam
Ünite Adedi

Merkez İlçe

407 13 164 584
Akkuş 115 - 187 302
Aybastı 89 34 101 224
Fatsa 388 - 71 459
Gölköy 83 1 88 172
Korgan 56 - 77 133
Kumru 72 - 117 189
Mesudiye 93 - 116 209
Perşembe 205 - 6 211
Ulubey 86 10 100 196
ÜNYE 225 20 348 593

TOPLAM

1.819 78 1.375 3.272

            POSTA, TELGRAF, TELEFON, RADYO VE TELEVİZYON HİZMETLERİ :

            Ordu İli'nde posta idaresi yalnız mektup postası olmak ve haftada bir defa Trabzon İli'ne mektup sevketmek üzere 1842 yılında kurulmuştur. İlk mektup sevkıyatı sırtla ve hayvanla yapılmıştır. Daha sonraları bazı ilçeler birbirlerine demir devrelerle bağlanmış ve telgraf muhaberesi başlamıştır.

Ünyeli Daşçı İsiyn Usda'nın (Hüseyin MİSTEPE) Askerde Güvercin Muhaberesi

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi / Florya 1942

            Ünye İlçesi'nde bir P.T.T. Müdürlüğü ve bu müdürlüğe bağlı Çaybaşı, Tekkiraz Şubeleri faaliyet gösterir. Ayrıca İkizce, Taşkeseği ve Kaynarpınar Köyleri'nde P.T.T. Acentaları vardır. Şehir içi ve köylere ait mektuplar P.T.T. dağıtıcıları eliyle dağıtılır.

Ünye PTT Binası

            İl dahilinde 53 kadar televizyon vardır. Verici istasyon 1974 yılında kurulacaktır. Yurdumuzda yapılan televizyon yayınları şimdilik takip edilememektedir. Radyo her köye girmiştir. Radyo olmayan köy ve mahalle yoktur. Yalnız Merkez İlçe ve köylerinde 14.685 radyo bulunmaktadır. Ordu İli Merkezi'ne, ilçelere ve köylere medenî hizmet araçlarının tamamı Cumhuriyet Devri'nde girmiştir.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

RESMÎ VE SERBEST TABİP - DİŞ TABİBİ VE ECZACILARIN İL, İLÇE VE KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI

Cetvel No. 1 Resmî
Mütehassıs Dr.
Serbest
Mütehassıs Dr.
Resmî
Pratisyen Dr.
Serbest
Pratisyen Dr.
DİŞÇİ ECZACI D. Hst. A. Ç.
S. Ver. Sv. Dis.
Resmî Serbest Resmî Serbest
Ordu 14 3 1 3 1 10 1 12 D. Hst. A.
Ç. S. V. S. D.
Perşembe               1  
Fatsa 2   1   1 4   7 D. Hast.
ÜNYE 4   1   1 3   4 D. Hast.
Akkuş     1            
Korgan     1            
Kumru     1            
Ulubey     1            
Gölköy     1     1      
Mesudiye     1            
Aybastı     1            
YEKÛN 20 3 10 3 3 18 1 24  

            Beher Doktor'a 16.870 nüfus isabet etmektedir.
            Beher Eczacı'ya 24.132 nüfus isabet etmektedir.
            Beher Dişçi'ye 33.405 nüfus isabet etmektedir.

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN DURUMU :

Cetvel No. 2

Sağlık
Memuru
Hemşire Ebe Yardımcı
Hemşire
Çevre
Sağlığı
Teknisyeni

Sağlık
Eğitim
Teknisyeni

Ordu 16 12 51 22 1 1
Perşembe 4 - 15 - - -
Fatsa 6 3 18 9 - -
ÜNYE 5 3 18 9 - -
Akkuş 4 1 4 - - -
Korgan 3 - 5 - - -
Kumru 2 - 2 - - -
Aybastı 5 - 5 - - -
Gölköy 7 1 6 - - -
Mesudiye 5 - 20 1 - -
Ulubey 4 - 7 - - -
Verem Sav. Disp. 1 1 - 1 - -
Sağlık Koleji 2 1 - - - -

YEKÛN

64 22 151 40 1 1

            Beher Sağlık Memuru'na 9.460 kişi,
            Beher Hemşire'ye 27.606 kişi,
            Beher Ebe'ye 4.022 kişi,
            Beher Yardımcı Hemşire'ye 15.183 kişi,
            Beher Çevre Sağlığı Teknisyeni'ne 607.319 kişi,
            Beher Sağlık Eğitim Teknisyeni'ne 607.319 kişi isabet etmektedir.

SAĞLIK KURULUŞLARININ DURUMU :

            1972 yılında yapılan poliklinik sayısı : 146.061
            1972 yılında yatırılarak tedavi edilen sayısı : 17.981

Cetvel No. 3 Yataklı
Tedavi
Kurumlarının
Adı
Yatak
Sayısı
Yataklı
Tedavi
Kurum
Sayısı
Hükûmet
Tabibi
Sayısı
Sağlık
Merkezleri
Sayısı
Yatak
Sayısı
(Sağlık
Merkezi)
Muayene
ve Tedavi
Evi Sayısı
Verem
Savaş
Disp.
Sayısı
Ana Çocuk
Sağlığı
Merkezleri
Sayısı
Ordu Devlet
Hastanesi
250 1 1       1 1
Perşembe   - - -     1    
Fatsa Devlet
Hastanesi
50 1 1          
ÜNYE Devlet
Hastanesi
50 1 1       1 1
Akkuş       1 1 10      
Korgan       -     1    
Kumru       1     1    
Aybastı       1     1    
Mesudiye       1 1 10      
Gölköy       1 1 10      
Ulubey       1          

YEKÛN

3 350 3 9 3 30 4 2 2

 

 

Ünye - Çamlık Mesire Yeri.

Kaynak : Cumhuriyet'in 50. Yılında Ordu 1973 İl Yıllığı

Ünye Çimento Fabrikası'ndan Bir Görünüş.

Kaynak : Cumhuriyet'in 50. Yılında Ordu 1973 İl Yıllığı

Yıllığın başına dönmek veya devamını izlemek için tıklayınız!
http://unyezile.com/yillik.htm http://unyezile.com/yillik3.htm


Devam Edecek

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR