ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 01 Ağustos 2007 tarihinde güncellenmiştir.)

.

 

YÛNUS İKLİMİNDE
YIKILANLAR
DESTANI

Şiir : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)


M. Ufuk MİSTEPE / TMO Güvercinlik Lojmanları - Temmuz 2006

YÛNUS İKLİMİNDE
YIKILANLAR DESTANI

      
Çağdaş Dede KORKUT M. Necati SEPETÇİOĞLU'nun
M. Ufuk MİSTEPE'ye hediye ettiği "Benim Adım Yunus Emre" adlı kitabı.

    

Ünye Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Yûnus Emre Şiir Yarışması
Jüri Özel Ödülü / 26 Temmuz 2007 Prş. Ünye

YÛNUS İKLİMİNDE YIKILANLAR DESTANI

Aldın mı selâmları gönlü güneşli Ey Yunus!

“Korkadurın ölümden, cümle doğan ölmüşdür” dersin!

Bilir mi yıkılanları Yunus’la şerefli ol ÜNYÜS..

Uyurken nice dehaların kabrinde yeşerirken mersin?

 

Melodi FM Fotoğraf Arşivi - 2006 / Ünye

Fotoğraf : Mustafa MEHEL

“Ne yerdedir yerin senin sana sorarım ey ağaç” derken bile

Ulu Çınar ağladı yaprakların dökerek Gavak Dibi’ne..

O da yıkılanlar ordusunda dal dal erircesine

Yunus dergâh oldu Ünye’de Şehnuz Türbesi’ne…

Ben ki bulamadım yerini Sadullah Bey Medresesi’n

“Bulamadım dağda taşta denizleri süzer oldum” diyesin!

Sevdalar da süzer, bulunamaz yitikler bre Yunus!..

Aynikola Papazı mı Garipler’de garipsensin?

Aya Nikola Kilisesi (Ünye'nin 40 Adet Kartpostal Koleksiyonundan)

Ahmet - Gülay BİRBEN Arşivinden Alınmıştır - Fotoğraf : Ahmet Hüseyin ŞEN

Tiryaki Hasan Paşa Kabri Diye Bilinen Metruk Mezar

 

Tiryakisi olduk paşaların şu meydanda

Budin’den Navarin’e erlerimiz ol meydanda

Bilmem ki nerelidir Hasan Paşa hangi yaluda

“Ne söylerler ne bir haber verirler..” Yunus!

Mithridates yıkılmaya doğru sen de yürü

Destana yazılacak niceler var niceden bir sürü

“Durmaz akar kanlı yaşlar, aksa gerek şimden gerü”

Fatih bile yürüdü burdan, hele Yunus gel berü!

 

Hükûmet Konağı - Saray Câmîi - Otel Kılıç arasında Hacı Emin Cad.

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 11.05.2005 Çrş. 12:17

“Zemane vefaları cefa gelir Yunus'a”

Hacı Emin ederdi gemileri hâk’çün inşâ

Ne vefa kaldı dost bildüklerin ne de safa

Yıkılanlar destan oldu Ey Yunus olma mı cefa!

Ömer Çam bu.. Safahat’ı tekbirle geçti

Kadıoğlu Hasan eğitimi ol daim seçti

Bora Orhan kitap oldu, anıldı Ünye’mde

“Nice bizim gibiler anda konuban geçti”

Eğitim Câmiamızın Duayeni Ömer ÇAM Hocamızın Kabri

 

Sahilin Betonarmeye Yenik Düştüğü Çarpık Yapılaşma

Çömlekçi Dere Ağzı Mevkii'nde Sinyalizasyon

Betonlara yenik düştü sahil yalı tüm evler

Dehliz oldu caddeler.. göğe uzanan alevler

Yağmasındayken sahili Ünye’deki bireyler

“Haşa ben terkedem seni şol bir evle çardak için”

Bir mavzer kana bularken minik fok yüreğin

Mavilerden çekilen dalga dalga küreğin

Feneraltı sönmesin, kimse çam’ın kesmesin

“Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin”

Ünye Sahillerinde Soykırıma Uğrayan Fok Balıkları

Bir zamanlar Fokfok Kayalıkları'nda yaşarlardı.

Sel'e Yenik Düşen Ünye Caddeleri

Bu mudur makûs talihe boyun eğmek?

“Behey Yunus sana söyleme derler”

Nasıl söylemem kalem elde, Ünye selde

İsmail Zühdî nakşetti celî sülüsünde.

“Ya ben öleyim mi söylemeyince de?”

Bir doğa ki börtüböcek neşvünemada

“Varıp anın üstüne, evler yapasım gelir”

Saraylar yandı bir gün Paşabahçe’de

“Varıp anın üstüne, evler yapasım gelir”

Hazinedarzâde Süleyman Paşa Sarayı'nın Tasvirî Bir Resmi

XIX. Yüzyıl Sonlarına Doğru Yandığı Tahmin Edilmektedir.Mustafa Râkım Efendi'nin Fatih - Karagümrük'teki Türbesi

Mustafa Râkım varanda İstanbol’a

Renk âlem, hattı çizüp işrete dalmadılar

Martılar uçmakta, karabatak sularda

“Çoklar gemiden çıkıp, denize dalmadılar”

Nota nota dökülse de Rıza Sağman, ezgi değil

“Er odur alçakta dura, yüceden bakan göz değil”

Feyziye Mektebi’n ilim – irfan yuvası

Yetişenler deha.. ondaki kem söz değil!

Hâfız Ali Riza SAĞMAN (1890 - 1965)

Solda : Mevlevî Tahir Olgun

Ünyeliler Grubu'nun Hedef Oluşum Plâtformu

Tasarım : A. Selim TUNCER

Olduk bir grup.. adımız dendi ÜNYELİ

Yıkılanlar da sayılır çıkar anda künyeli

Yapdık saraylar, parklar ve yollar.. biz o gün

“Şu yüce köşkler - saraylar, viran olur, kalır bir gün!”

Canik Livâsı’nda Kaza-i Ünye idik

“Her dem yeni dirlikte sizden kim usanası”

Bir Ordu dirildi hepten yenik düşdük

Kalbi kırık, boyun bükük, inan yetim sanası

Paşabahçe'den Kalebozuğu Evleri'nin Görünümü

 

UNIEH La Ville (Ünye Kenti) / Le Voyage du «CHEHBAL»
(Şeh-Bâl'in Seyahati) Mâziden Bir Fotoğraf - Série 1 -
Les Ports de l'Asie Mineure (Seri 1 - Küçük Asya Limanları)


Bu fotoğraf 28 Mart 1909 tarihli Şeh-Bâl Mecmuası,
Sayı : 20, Sayfa : 393'te yayımlanmıştır.

Yusuf Bahri Efendi Sadullah Medreseli’dir

“Çalap müderris bize aşk hod medresesidir”

Nabi Tokatlıoğlu da geçti bu dünyadan

“Deniz merci kat olsa tahta uşanasıdır”

“Yunus bir söz söylemiş, hiç bir söze benzemez”

Çınar dalların kavrulsa da görmeler bitmez

Haznedar Süleyman, konak yanmakta.. dinmez

Ol sarayın göze geldi, müflissen borç silesin

Les dessins de Jules Laurens (1825 - 1901) 14 Ağustos 1847

http://www.inha.fr/images/bibliotheque/expo04/grande/eba2351.jpg


 

“Kaldım bir karanlık yerde, ayrığı varmaz o yerde”

Mazmanlar üretür halat, urganı terde

Derya Hamamı bekler, Kaptan-ı Derya nerde

Top sesleriyle inler Karadeniz.. berkendelerde

“Ey Yunus Hakk’ı bilen söylemez hergiz yalan”

Akkuş, Niksar, Zile yolunda kalmadı talan

Kal’alarda emniyeti heç yıkamaz o yılan

İpek Yolu Kervanın deve yükü vuranda

Ünye -Niksar - Zile İpekyolu Güzergâhı

Develer Zile Panayırı'nda Yük Taşımaya Hazılanıyor.

Aynalı Martiniyle Hekimoğlu İbrahim

26 Nisan 1913 gecesi Yassıtaş Köyü'nde vurularak öldürülmüştür.

“Dilsizler haberini kulaksız dinleyesi”

Kestiler fındık dibin Hekimoğlu’n sesi

Dizdar Köyü’n aldıysa BEY nefesi

Gör yıkılanı Yunus, kimler dinleyesi

Kilise Tepesi’n Çan Kulesi’n yıktılar

Diğerinde düğün dernek kurdular

Hamam edip, soğuk suynan yundular

“Bu fena mülkünde ben nice hayran olam”

Solda : Meçhulasker İlkmektebi,  Sağda : Rum Kilisesi
Fot. : Foto Ahmet Hüseyin (ŞEN)

ÖMER ÇAM ve arkadaşları (1930/ÜNYE)

Servet-i Funoun / Directeur Propriétaire Ahmed İHSAN

Vue genérale de Ounia sur la Mer Noire

Çataltepe acıdır suyun, niyetinen içende

“Meger Hızır, İlyas ola âb-ı hayat içmiş gibi”

Sebiller akmakta berrak suyun gidende

Konuldu Balık Değirmeni terk-i viran gibi

Cevizdere, Kılıç Kökten mağrada

“Göçtü kervan kaldık dağlar başında”

Prehistorya mı kaldı bu zamanda

Sen de Yunus tarih oldun Şehnuz’da..

Tozkoparan Mağaraları'nda Çalışılırken

Paleolitik, Neolitik ve Bakır Devri (Bronz) Tabakaları
ve Belgeleri Çıkarılan Koytakkaya (Tozkoparan)


http://www.caytv.com.tr/html/kokulu_uzum.html

“Ağustos’un ortasında yanarken ben cayır cayır”

Serinlemek’çün bir salkım İsabella ayır

Ünye’nin gara üzümü deyip de geçmeyesin sakın!

Hırtarış gibi o da yıkılacak bir gün yakın..

“Okumakdan manâ ne, kişi Hak'kı bilmektir”

Karılar Pazarı’nda işin alış-veriş etmekdür

Nerde şimdi dönme dolap, nerde Çalap

Oysa dolap dönmekte, devran ki Hak’kı bilmekdür

Karılar Pazarı

 

Yok Edilen Mimarî Değerlerimiz Kalebozuğu (Kalabuzu) Sokak Evleri


Mehmet KUŞCU Fotoğraf Arşivi

Yalıkahvesi yol oldu, Kalabuzu’n n’oldu

Mustafa Kemal İlkokulu, o da enkaz oldu

Meçhul Asker gibi hepten herc ü merc oldu

“Ben harabat içinde buldum ise seni ne oldu”

Fındık bahçelerinden yazar mısın destanı

“Ger bağ-u ger bostan ola, ger bendü ger zindan ola,”

Karpuz elmasıydı susuzluğun dermanı

Bahçalar arsa ola, dergâh Yunus.. can ola.

Döşemedibi Köyü'nde Fındık Bahçesi

 

42. Ahmet / Ayşe ve Refaiddin Şahin'lerin Evi.

32. Lâstikçi Dursun YILMAZ ve Manav Zekeriyalar'ın Evi.

“Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş”

Keşaplı’dan Ermeniler göçer olmuş

Rum kızı Rodi’n gözyaşın dökmüş

Yunus, yıkık gidenlerçün neylersin?

“Yunus senin ki bu sözün kan yaşıla doldu gözün”

Mezâlimlerde Ünye’yi sardı bir hüzün

Yandı ocaklar.. viran Ünye her güzün

Anılara dönüp de sar sinene günbegün

Şehnuz (Yunus Emre Türbesi)

Fotoğraf : İbrahim GÜRKAN - Temmuz 2006

Çamlık Mezarlığı'nda Metrûk Bir Mezar

 

Elmalık’tan Çamlığa yatırdılar yiğidi

“Mezarlığa vardım, baktım herkes ölmüş yatar,”

Mezar taşların köşe bucak yitiği

Görmez misin bunları.. nöbet gelmiş bize bakar.

Sorun yumağı Ünye.. çözülmez bir bilenle

“Gerçek ere derviş gerek, doldu cihan dava ile”

Eren Yunus tozanır Saraçlı Gölevi’de

Yol, arsa - konak, yalı.. sahil boyu uzanır

Şehnuz Türbesi İçerisinde Yunus Emre'nin Kabri

Fotoğraf : İbrahim GÜRKAN - Temmuz 2006

Doğanın Zehirli Gaz ve Taşocağı ile Tahrip Edilmesi

 

Renkli Ünye taşları, dağların delik başları

Döşemişken kaderin, yollara serip taşları

Yontar iken mâziyi akar gözün yaşları

 “Onca iş koparaydım.. eleriben güç yetmez”

“Geçer iken Yunus, şeş oldu dosta,”

Ünyeli serdi geçmişin delik posta

Usta ağlama, bari sen bi sus da

Belki duran olur.. bura Ünye diyeler..

 

Sarıköy Yunus Emre Müzesi Önündeki Heykel

http://www.benimblog.com/yunusemre/

Nâmıyla anılır yiğit bilmez misin?

Cân oldu nâmın da candan diyeler

Ey Yunus gir Destan’a, silinmesin!

“Ölmez Derviş Yunus, selâmın ki vereler”

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR