ZİLE
SİVİL TOPLUM KURULUŞU’NUN
AYAK SESLERİ - II

Makale : M. Ufuk MİSTEPE
(Araştırmacı - Orman Endüstri Yüksek Mühendisi)
(Bu sayfa en son 05 Aralık 2008 tarihinde güncellenmiştir.

M. Ufuk MİSTEPE "Zile Türküleri" Adlı Kitabıyla Turizm Haftası'nda.

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi - 13.04.2008 Ankara

Z-STK
ZİLE SİVİL TOPLUM KURULUŞU
TARİHÇE ALBÜMÜ


Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi - Zile Büyük Oteli, Boyacı Hasan Ağa Câmii ve Ulu Câmi Minaresiyle Zile

PROJE SÜRECİNDE
ZİLE'DE YAŞANAN GELİŞMELER

Projenin Zile halkına mal edilmesi akabinde artık
tatmin edilmemiş egoyu besleyen 'BEN - EGO Merkezli' söylemlere veda edildiği
ve Grup Kimliği'nde 'BİZ' olgusunun yaşandığı yeni bir dönem başladı.
Bu ve gelecek dönemlerde Proje Lideri Z-STK'nın Yönetim Kurulu Başkanı olacaktır.

Zile, Tüm STK'lar ile Kamu ve Özel Sektörüyle Z-STK'ya şartsız destek verdi.
Zile Medyası, Belediyesi Her Etkinlikte Daha Bir Canlı ve Daha Bir Bilinçle Katılım Sağlamayı Başardı.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi - Hüseyin GÜLSÜN, Kıvırcık Ali Zafer Çarşısı'ndaki Etkinliklerde Zile Standı'nda.

            Dikkat ettiyseniz Kurumsallaşma sürecine kadar PLÂTFORM sözcüğünü sıkça kullandık. Kurumsallaşma aşamasından sonra 'Toplumsal Diyalog Plâtformu' adını kullanmak Dernekler Yasası gereğince hatalı bir tanıma çağrışım yaptığından Zile - Sivil Toplum Kuruluşu (Z-STK) adını zikredeceğim.

            5253 Sayılı Dernekler Kanunu'nun 25. maddesi hükmüne göre dernekler kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere plâtform oluşturabilirler. Görüldüğü üzere plâtform süreci dernek oluşumu ardından gelen geçici bir eylemdir. Oysa proje, finişi olmayan bir süreci hedef aldığından devamlılık arz eder.

      Plâtform oluşturma
      MADDE 25 —
Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilirler.

            Zile halkı internetteki grup etkinlikleri akabinde gelişmeleri yakından takip etme şansı buldu ve geniş katılımla grup çalışmalarına destek verdi. Bugün 1.125 kişi olan Zileliler Plâtformu Grubu'nun kurumsallaşma aşaması akabinde yaptığı çalışmaları ve gerçekleşen eylemleri şimdi adım adım izleyeceğiz.

            Zile'de en çarpıcı görüntü, tüm  sivil toplum kuruluşlarının ve başta Zile Kaymakamlığı olmak üzere Zile Belediyesi'nin, Zile Ticaret Borsası'nın, Zile Ticaret ve Sanayi Odası'nın ve Zile Esnaf ve Kefalet Kooperatifi'nin, eğitim câmiası ile yüksek okulların, sanayici ile esnafın, Zile köylerinin ve Zile medyasının (Zile TV - Özhaber Gazetesi), siyasîlerin de desteğini alarak bu oluşuma destek veriyor olmasıydı.

            Artık her etkinlik bir fırsat olarak değerlendiriliyor ve Z-STK'nın üyeleri diğer kuruluş temsilcileri yanında yer alarak, onlarla işbirliğini gerçekleştirme azminde olduklarını göstermeyi bir vazife addediyorlardı. En önemlisi de Zile Belediyesi'nin projeye tam destek vermesi ve her adımında arkasında olduğunu aktiviteleriyle gösteriyor olmasıydı. Ve ilk önemli adımını, Z-STK'ya Zile Büyük Oteli'nin aşağıda fotoğrafı görülen 9. Katı'nı tahsis etmesi oldu.

Ellerini Zile Adına Taşın Altına Koymaya Hazır Zile Toplumsal Diyalog Plâtformu Üyeleri Bir Sohbet Anında

ZTDP Üyeleri Güzide Mekânında - M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi / 28.12.2007 Zile

            Z-STK üyeleri kendilerine tahsis edilen bu güzide ortamda sık sık bir araya geliyor, sorunları tartışıyor, yemek partileri veriyor ve eğitim çalışmaları yapıyordu. Ve hattâ beyin cimnastiği yaparak kararlar alıyor ve akabinde uygulama aşamasına geçiyorlardı. Projenin 'Ben - Ego Merkezli' tehlike arz eden sürecinin atlatılmasının detayları, liderlik saplantısı ve kıskacının Kaz Uçuşu Modeli'yle giderileceği üyelerle gerçekleştirilen sohbet ortamında yaşanmış olaylarla işlendi. Ardından Turizm Haftası etkinliklerinde ve TV Canlı Yayınları'nda aynı konu işlenerek toplumun bilinçlendirilmesi sağlandı.

Z-STK Toplantı Salonunda Siyasîler, İşadamları ve Bürokratlar, Üyelerle Beyin Cimnastiğinde.

Z-STK Fotoğraf Arşivi - Parlamenter Hüseyin GÜLSÜN Zile'nin sorunlarını not alıyor.

            Tarihî Kentler Birliği Onursal Başkanı ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin SÖZEN'in Belediye Başkanı Murat AYVALIOĞLU'nu Zile evleri mimarîsi konusunda bilinçlendirmesini müteakip, yeni Zile yerleşim alanı Çekerek istikametine kaydırıldı ve mimarî yapının bozulmaması sağlandı. 04/06 Nisan 2008 tarihlerinde Çorum'da yapılan seminer esnasında görüş alışverişinde bulunulan Sayın SÖZEN " Zile'de çok hızlı ilerlememiz gerekiyor. Yaptığınız çalışmaları duyuyorum. Oluşturduğunuz Turizm İhtisas Komisyonu en isabetli oluşumlardan birisi. Katılımın geniş tabanlı olması hizip duygusunu gidereceği gibi herkesin konuya sahiplenmesini sağlayacaktır. Zile'nin bizim için çok ayrı ve özel bir önemi var. Zile'de kültür ve tarih anlamında her döneme ait bulgular bulunuyor.

ÇEKÜL Vakfı Bşk. Prof. Dr. Metin SÖZEN "Kendini Koruyan Kent" Zile'de.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Kültür Bakanlığının finansmanı ile Zile'nin bir kitabını hazırlayacağız. Bu çok teknik bir konu, bu kitap Zile için çok büyük bir referans ve envanter olacaktır. Orta Anadolu'da hattâ Türkiye'de bu kadar oturmuş bir şehir dokusu yok, fakat Zile âdeta saklı bir şehir, burayı gün ışığına çıkarmamız lâzım!" dedi. SÖZEN daha sonra danışmanlarına talimat vererek "Zile'deki gelişmelerin ÇEKÜL Bülteni ve ulusal basına duyurulması" için talimat verdi. Belediye Başkanı Murat AYVALIOĞLU da "Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Sayın Hikmet Denizli ile Hitit Festivali'nin Zile ve Erbaa'da kutlanması için görüşme yaptıklarını, bunun da Zile turizmi için önemli bir katkı sağlayacağı"nı söyledi.

TBMM Bşk. Bülent ARINÇ ve ÇEKÜL Vakfı Bşk. Prof. Dr. Metin SÖZEN Zilelilerle.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Prof. Dr. Metin Sözen, Kelkit Plâtformu Başkanı Adnan Şahin ve ünlü Kent Tasarımcısı Ali Akdamar Zile Belediye Başkanı Murat Ayvalıoğlu'nun daveti üzerine incelemelerde bulunmak üzere 03.10.2007'de Zile'ye geldi. Murat Ayvalıoğlu önderliğinde.. Zile sokaklarında tarihî Zile evlerini ve 4000 yıllık tarihî Zile Kalesi'ni gezerek buralarda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Metin Sözen ve ekibi Zile'ye hayran kaldı. Belediye Başkanı Murat Ayvalıoğlu Zile'de incelemelerde bulunan ekibe ve Zile Toplumsal Diyalog Plâtformu üyelerine Belediye Kültür Evi'nde iftar yemeği verdi.  Zile, ÇEKÜL Vakfı'na da üye oldu ve Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Necmettin ERYILMAZ da ÇEKÜL Vakfı Zile Temsilcisi seçildi.

Motorize Turistler (2007) ve TRT Kameraları (Ağustos 2004) Zile'yi Keşfetme Turlarında Hayli Başarılı.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Niksar ve Zile'de Kent Atölyesi kuracaklarını söyledi. ÇEKÜL Vakfı tarafından "Tarihî Kentler Birliği" ve "Kendini Koruyan Kentler" projeleri ile tarihe ışık tutulmaya devam ediliyor. Tokat'ın Niksar, Erbaa ve Zile ilçelerinde tarihî evler ve sokaklar belirlenerek koruma altına alınmaya çalışılıyor. Özgün kimliğini koruyabilmiş 50'ye yakın kentte, kültürel dokunun korunarak geleceğe aktarılmasını amaçlayan projede çok sayıda geleneksel yapı korumaya alınıyor, koruma amaçlı Kent Plânları hazırlanıyor.

ÇEKÜL Vakfı Bşk. Prof. Dr. Metin SÖZEN Zile'de Mimarî Estetiği Tetkik Ederken.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Sözen, "Tarihî Kentler Birliği", "Kendini Koruyan Kentler" ve "Kelkit Plâtformu" gibi projelerle Tokat'ta bir yol haritası çıktığına işaret ederek, "Bu bölgede Niksar, Zile ve Erbaa'da plânlamaya gidildi. Elde ne kadar kaynak bulunuyorsa bunun doğru kullanılmaya başlandığını ve projenin nitelikli üretilmesine yol açan sistemin doğmaya başladığını gördük. Kendi içimizde kendi işimizi kendimiz görme politikasını gözden geçirdik. Niksar ve Zile'de Kent Atölyesi kuracağız. Her kentte bir Kent Müzesi ve Arşivi oluşturacağız. Zile'de kale yanında bulunan büyük bir binayı Kültür merkezi ve Kent Dairesi Arşivi yapacağız. Kalenin onarımı için gerekli kaynak araştırması ve ihale başlıyor. Bu bağlamda dengeli ve birbirine bağlı olarak çalışmalar gidiyor. Hangi partiden kim seçilirse seçilsin kendi aralarında belediye başkanlarının dayanışmasını istiyoruz." diye konuştu.

Koruyamadığımız Tarihî ve Mimarî Değerlerimiz - Saat Kulesi / Elektrik Santralı

Bekir AKSOY Fotoğraf Arşivi

            Zile Kalesi'nin restore edilerek müze oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmaları tamamlandı. Tarihî kaynaklarda Roma İmparatoru G. Iulius Sezar'ın dünyaca ünlü "Veni, vidi, vici!" (Geldim, gördüm, yendim!) sözünü Altıağaç Mevkii'nde söylediği yer olan Zile'de 4 bin yıllık tarihî kalenin restorasyon projesi, Tarihi Kentler Birliği ve Zile Belediyesi'nin işbirliğiyle yapıldı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca onaylanan projeyle kalenin giriş kapısındaki saat kulesi ve surlar onarılarak kaledeki eski kışla binası aşağıdaki fotoğrafta görülen orijinal haline dönüştürülerek, müze de bu kare içerisinde projesini çizen Adnan SEÇKİN tarafından Zile'ye kazandırılacak.

Tur Operatörleri Kalede Tetkik Gezisinde - Mimarlar Yazlık ve Kışlığı Olan Tipik Bir Zile Evi Önünde.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Sayın SÖZEN ve ekibiyle Zile'de yapılan toplantıda, TDP Derneği'nin yönetim merkezi olması hem de Zile halkına örnek teşkil etmesi için Amasya Caddesi üzerinde plâtforma tahsis edilen evin acilen restoresine başlanmasına karar verildi. Amasya Caddesi'nin örnek bir cadde olarak boyanması için destekleyici firmadan boya alacağını söyleyen Prof. Dr. Metin Sözen mahallî ustaları eğitmek üzere restorasyon işinde uzman ustaları da göndereceğini, Zile’ye daha sık gelip çalışmaları yakından izleyeceğini söyledi.

            Üyeler kurumsallaşma aşamasının ilk günlerinde Turizm İhtisas Komisyonu ile Safranbolu gezisi tertipleyerek, yapılabilecekleri gözlemlediler, bol bol fotoğraf çekerek not aldılar. Ayrıca bireysel olarak gidilen Beypazarı örneği de grup içerisine gönderilen fotoğraf destekli mesajla üyelere tanıtıldı ve kısa vadede Beypazarı gezisi de programa alındı.

Safranbolu ve Beypazarı Tetkik Gezilerinden iki Ayrı Görünüm.

Hulûsi SEREZLİ Fotoğraf Arşivi - 10.12.2006 / Safranbolu ve M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi - 15.06.2008 / Beypazarı.

            Gelişmeler, görüldüğü üzere Ana Hedef olan Zile'yi "Eğitim, Turizm ve Kültür Kenti" yapma doğrultusunda küçük adımlarla atılan amaçlar silsilesinden oluşuyordu. Her atılan adım bir amacın gerçekleşmesine mâtuf bilinçli bir eylem olarak kayıtlara geçiyordu. Örneğin; Kültür Havuzu oluşturmak önemli bir aşamaydı ve tüm Zilelilerin desteğiyle başarılmış ve 401 makale, 4510 Zile temalı fotoğrafla bir Türkiye Rekoru kırılmıştı.

Zilelilerin destekleriyle oluşturulan Kültür Havuzu erişilmesi güç bir Türkiye Rekoru'na İmza Atmıştı.

 

            Zile'yi bundan böyle yapılacak her etkinlikte bu hedefe yönelik olarak lâyık-ı veçhile temsil etmek diğer bir amaçtı ve bu da yıllar içerisinde başarıyla gerçekleştirildi. Zile Belediyesi tüm imkânlarını seferber ederek standları kiralıyor ve Zile'yi temsilen olması gereken câmiayı o aktiviteye peşinden sürüklüyordu. Standlarda Zile kültürü tüm ihtişamıyla gelenlere sunuluyor ve Zile ürünleri pazarlanılarak şimdiden tanıtım amaçlı egzersizlerle geleceğin altyapısına imkân sağlanıyordu.

Zile Halk Oyunları Ekibi ve Halk Çalgıları Orkestrası Standlar Çevresinde Zilelilerin Sevincine Eşlik Etti.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi - Sağdaki Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE / 11.04.2008 Ankara

            Zile Ticaret Borsası Başkanı Ferruh KÖKNEL'in ifadesiyle "Zile Turizmini Geliştirme Kurulu'nda aktif olarak görev alan Borsamız, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanlığı ve Yönetim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi yetkilileri ile Zile'miz ve yörelerinde tarihî ve kültürel inceleme ve araştırmalarda bulunarak Zile turizmi çalışmalarında çok etkin rol oynadık." ve devamla "İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (BÜMAK) üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden 8 kişilik öğrenci grubu ilçemizde bulunan turizme açılabilecek mağaraları araştırmak için ilçemize geldiler. Evrenköy Kasabası'nda bulunan Karaçemüle Mağarası'nı araştırdılar. Güzelbeyli, Yalınyazı ve Yıldıztepe Kasabaları'nda isimleri belli olmayan çok sayıda mağaralarda iki ayrı koldan araştırmalarda bulundular. Mağara araştırmaları ile ilgili rapor hazırlayarak bir çok yetkili makama göndererek Zile turizmine yönelik destek ve faaliyetlerimizle katkı sağladık."

Zile Ticaret Borsası Başkanı Ferruh KÖKNEL'in Plâtforma Katkılarını Şükranla Anıyoruz.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Zile'nin adı artık kamuoyunda sık sık duyulmaya başlamış, medya Zile temalı haberlere sıkça yer verir olmuştu. Sanal ortamda Zile'nin kültürel bazda reklâmatize edilmesi ve medyadaki ilginç haberler Zile'yi yavaş yavaş ilgi odağı haline getirmeye başlıyordu. Daha arkeolojik kazılar başlamamış, mimarî restorasyon programa alınmamışken tur operatörleri Zile'ye beklenmedik anlarda turları gönderiyor ve daha altyapısı hazır değilken bile turistler gördükleri karşısında hayretengiz bakışlarını ve beğenilerini ortaya sermekten çekinmiyorlardı.

Zile Kalesi'nde ve Kervansaray Köyü'nde Turist Kafileleri Farklı Ortamları Temaşa Ederlerken.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Zile İlçesi'nin Turizm Destinasyonu'na Dönüştürülmesinde Girişimcilere ve Yerel Halka Meslekî Turizm Eğitimi Verilmesi Projesi çerçevesinde 1. Girişimciler Eğitim Programı hayata geçirildi. Turizm için şimdiden gönüllü gençler ve beceri sahibi insanların ellerine altın bilezik geçirilmeye başlanmıştı bile...


1. Girişimciler Eğitim Programı Davetiyesi

            Bir yandan da Zile'nin tarihî geçmişi ortaya çıkarılıyor, yüzey araştırmaları destekleniyor, tümülüsler tespit olunuyor ve mağaralar gün ışığına çıkarılıyordu. Seferberlik hamlesi başlamış, her üye çevresinde gördüklerini grup içerisinde paylaşıyor ve bilgi birikimine destek veriyordu. Projenin Ünye ayağında ise insanlar birbirlerini yiyor, hakaret ediyor, hedefi ve lideri reddediyor, projeyle dalga geçerek biz bunları istemedik diye lâkayt davranıp, Ünye'ye odaklanmak yerine kişilere saldırıp egolarını tatminle vakit geçiriyorlardı.

 İlhan TRAK, Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT, Nesrin ÖZSAİT, M. Ufuk MİSTEPE Türk Evi'nde.

Kızılcin'de Mağaraya İniş / Dr. Orhan YILMAZ Fotoğraf Arşivi - 12.04.2007

            Bunun sebebi kişisel hatamdan kaynaklanmıştı. Mesajlaşmada sunduğum özgür ortamı maalesef grubu dağıtma cihetinde kullanan insanlara karşı sansür uygulamayışım bunlara neden olmuştu. Oysa mesajları ön kontrolden geçirseydim, art niyetli insanlar bu denli ortamı karıştırmaya fırsat bulamayacaklardı. Ne yazık ki özgürlüğün tadını çıkarırlarken yaptıkları hatalarla Ünye'ye ne kadar zarar verdiklerinin halâ farkında bile değiller!

Ünyeliler Grubu'nun 100. Yıl Parkı'nda Ünye'de Yaptıkları İlk Toplantı - 15 Temmuz 2007

M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi

            Zile Belediyesi, turizm yatırımlarına öncülük etmek üzere evlerin restorasyonuna başladı. Özkaleliler Ailesi Zile'ye Türk Evi'ni restore ederek bağışladı. Ardından Belediye'ce iki konağın restorasyonu başladı. Diğer yandan Ulu Câmi, Boyacı Hasan Ağa Câmii ve Elbaşoğlu Câmii, hamam restorasyonları programa alındı. Eski Zile koruma altına alınarak geleceğe emanet olarak devralınan bu mimarî değerler şimdiden restorasyon için gün saymaya başladı. Parlamenter Hüseyin GÜLSÜN, Hayırsever Dinçerler Ailesi, Ticaret Borsası ve Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları birer ev restorasyonları için söz verdiler.

Zile Belediyesi'nce Restore Edilen Konaklardan İki Tanesi.

Fotoğraflar : Mustafa BELDEK - Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Bu arada Çanakkale şehitlerinden Kınalı Ali'nin Zile'deki ailesine ulaşıldı. Araştırmacı Ahmet DİVRİKLİOĞLU'nun titiz çalışmalarına Belediye Başkanı da destek verince.. önce Kınalı Ali kitapçığı Özhaber Gazetesi eki olarak dağıtıldı, türküsü yakıldı, destanı yazıldı ve Kınalı Ali Heykeli Zile Kütüphanesi önüne dikildi.

Zileli Heykeltıraş Cahit KOÇÇOBAN'ın Tasarımı Kınalı Ali Anıtı.
Zileli Kınalı Ali CD'si ve Kınalı Ali Askere Gönderilirken Saçına Kına Yakılıyor.

CD'yi Hazırlayan : A. DİVRİKLİOĞLU - M. Ufuk MİSTEPE Fotoğraf Arşivi - 26.09.2008

            Gelişim sürecinde kültürel temelli yayınlar birbiri ardından piyasaya çıkmaya başladı. Dr. Orhan YILMAZ'ın Zile İsyanı, Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI'nın İz Bırakan Zileli Şâirler, M. Ufuk MİSTEPE'nin Söz ve Notalarıyla Zile Türküleri, Ahmet DİVRİKLİOĞLU'nun Kınalı Ali Destanı, birçok Zileli Âşığın yaşam öyküsü, Zile Ticaret Borsası'nın yayın atakları ve Zile Vakfı'nın çıkardığı Çağıltı Dergisi yayın hayatına kazandırıldı.. ve heyecanla beklenen "Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu"nun 39 tebliğ içeren Bildiri Kitabı... ve basıma hazır sponsor bekleyen diğerleri...

Bu Kitaplar Zile Belediyesi Kültür Yayınları Serisi'ne Aittir.

Dr. Orhan YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI ve M. Ufuk MİSTEPE Yayın Arşivi

            Ünye'de, harika kumsalında Beach Volley gibi bir turnuva ayaklarına kadar gelmişken geri tepenler yerlerinde sayarlarken, Zile tepelerinin yamaç paraşütüne uygunluğu keşfedilmiş ve Hüseyin Gazi Tepesi'ne Zile Belediyesi'nce araç tırmanma şeridi açılarak bu spor dalının yaygınlaşması teşvik edilmiş ve tepe ağaçlandırılmaya başlanmış.. yamaç paraşütü sporu ile ilgilenen Zileli Mehmet BAYRAKTAR, tepede düzenlenen atlama plâtformunun ardından düzenlenen turnuvanın ses getirdiğini ifade ederek, uluslararası bir organizasyonu düşündüklerini ifade etmiştir.

Hüseyin Gazi Tepesi'nde Yamaç Paraşütü için Atlama Plâtformu hazırlandı.

Mehmet BAYRAKTAR Fotoğraf Arşivi

            Her yıl Ankara ve İstanbul'da tertiplenen Turizm Haftası Etkinlikleri'ne katılım bir gelenek haline gelmiş ve Zile Tokat İli hinterlandında ben de varım demenin coşkusunda her yıl daha bir aktif sunumlarla hemşehrileri ve kamuoyunun karşısına çıkmayı bilmiştir. Bu etkinliklerde Zile Mehteran Takımı görselliğiyle beğeni toplamıştır.

19 Kişilik Zile Standında Emeği Geçen Etkinlik Grubunun Çalışması ve Ankara Altındağ Parkı'nda Mehteran Gösterisi.

Tokat Etkinlikleri/Ankara - Zafer Çarşısı 25.02.2005 ve Altındağ Parkı / 2006.

            Zile, birçok gazetede manşet olurken, TV programlarında ilgiyle izlenen yapımların odağı oldu. Zile Kültürü'nün kayıt altına alınması için Ünye'de yıllar önce Tarihçi ve Köşe Yazarı Sayın Aynur Zeren TAN Hanımefendi'nin Hizmet TV'de başlattığı "Sözlü Tarih Programı" Zile'de de Zile TV nezdinde beğeni bularak "Yaşayan Tarih Programı" adıyla yayın hayatına kazandırıldı ve Zile'nin duayenleri her hafta bu programa çıkarılıp, yakın tarih mercek altına alınmaya devam edildi.

Hizmet TV'de 2005 Yılında "Sözlü Tarih Programı"na Çıkan M. Ufuk MİSTEPE Aynur TAN'a Aktivitelerini Anlatıyor.

"Yaşayan Tarih Programı" için stüdyoda yayına girmeden önce ön hazırlık çalışmaları yapan Zile TV sahibiyle. 09.03.2008

            Ariel ve TOBB’un “bir hayali olup da hayata geçirmeyi arzulayan” kadınlara yaptığı çağrıya 30 bin cevap geldi. Bazı başvurulara iliştirilmiş, baba - koca baskısı hikâyeleri de vardı. Neşe Hayırlı’nın mantar projesi, 30 bin YTL finansman ve danışmalık desteği alacak üç proje arasına girdi. Nuray Şimşek’in Zile’de Hostel Projesi için ise özel kontenjan açıldı. Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu'nda verilen bir akşam yemeğinde Gençlik Hosteli Projesi ile "ARİEL ile Bir Adım Öne" yarışmasında Özel Ödül kazanan İngilizce Okutmanı Nuray ŞİMŞEK Hanımefendi'nin yanında MİDEK MİNGÜ A.Ş. (Hasan MİNGÜ) Ofisi'nden iki genç yüksek mimar (Hande TUNCER ve Adnan GÜNAY) uygun bir konak bulmak üzere Zile'ye gelmişler ve Zile Belediye Başkanı'ndan bu konuda her türlü kolaylık için destek ve söz almışlardır.

Nuray ŞİMŞEK, Ariel Reklâmlarındaki Mantıköy'de. / Zile'deki sayısız konaklardan Gaydaroğlu Konağı

Nuray ŞİMŞEK Fotoğraf Arşivi - Temmuz 2008 / Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Zile, ciddî dergilere kapak olmayı başardı. En son olarak Sezar'ın Zile'ye karayoluyla 10 km (kuş uçuşu 6 km) mesafedeki Altıağaç mevkiinde M.Ö. 47 tarihinde yapılan ve bir nevi dünya savaşı önemini haiz Roma - Pontos Savaşı belgelendi ve önümüzdeki ay içerisinde yazar, arkeolog, savaş tarihçisi ve turizmcilerden oluşan bu grubun hazırladığı geniş makale yeni çıkacak olan Tarih Dergisi'nin kapak konusu olacak.

Zile, Dergi Kapaklarında Artık Gündem Oluşturan Kimliğiyle Kendinden Söz Ettirmesini Biliyor!

M. Ufuk MİSTEPE Dergi ve Albüm Arşivi

            15/20 Nisan 2008 Turizm Haftası Etkinlikleri coşku içerisinde kutlandı. İlk gün Saray Sineması'nda konferans verildi ve M. Ufuk MİSTEPE "Yaşanabilir Bir Zile" Projesi'ni slayt destekli olarak Zile halkına tanıttı. 36 slayt ile proje detaylarıyla kamuoyuna görsel güzelliğinde yansıtıldı ve Zile halkınca beğeni topladı. Ayrıca konferansta katılımcılar Zile ile ilgili dört tebliğ sundular. Detayları http://unyezile.com/proje.htm sayfasında görebilirsiniz.

M. Ufuk MİSTEPE Elektronik Sunumunda "Yaşanabilir Bir Zile Projesi"ni Zile Halkına Takdim Ediyor.

Slayt No. 1 (Solda) - Fotoğrafı Gönderen : Öğr. Gör. Mehmet KOCAMAN - 16.04.2008 Zile

            Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu 2008 Yılı Turizm Haftası Etkinlikleri başarılı bir hafta geçirilmesini sağladı. Konferansın ardından aynı gün akşamı katılımcılar ZİLE TV'de Canlı Yayın'a çıkarak Z-STK'nın faaliyetlerini ve Zile için yapılacak eylemleri kamuoyu ile paylaştılar. Büyük beğeni toplayan bu açık oturumda Zile halkının Zilelilik Bilinç ve Şuuru pekiştirildi ve onlara Zile'ye sahip çıkma olgusunda beklentilerin ve yapılması gerekenlerin neler olduğu hatırlatıldı. Canlı Yayın'a telefonla katılımlar ve seyircilerin de iştiraki konuya verilen önemin güzel bir göstergesini oluşturdu.

15/20 Nisan 2008 Turizm Haftası Etkinlikleri'nde Zile TV Canlı Yayını'nda Katılımcılar ve Plâket Töreni.

Fotoğrafı Gönderen : Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI ve Zile Belediyesi - 16.04.2008

            Z-STK üyeleri Zile Ticaret Borsası ve Zile Belediyesi ile birlikte sergiledikleri dayanışmayı birçok kuruluşu ziyâret ederek pekiştirmekte başarılıydılar. Sivil Toplum Kuruluşu olarak tüm kuruluşları çatısı altında toplamayı başarmış ve Grup Kimliği ile hareket ederek, BEN Egosu'nu yenmenin üstesinden gelmişlerdir. Bu ziyâretlerin ardından "Eli Taşın Altına Koymak!" özdeyişinde birbirlerinin sözlerini teyit etmişler ve sözlerinde durarak, diğer kuruluşlarla birlikte ellerini taşın altından çıkarmamışlardır.

Z-STK Üyleri Zile Ticaret Borsası'nı Davet ve Zile Belediyesi Ziyâretlerinde Ellerini Taşın Altına Koyacağı Sözünü Aldılar.

Bu fotoğraflar M. Ufuk MİSTEPE'nin Turizm Haftası Konferans Bildirisi Sunum Slaytlarından Alınmıştır.

            Turizm Bakanlığı, turizmde 14 Marka İl Projesi ile bir uygulama başlattı. Bu projeye daha sonra Çorumlu milletvekillerinin çalışmaları sonucu Çorum da dahil edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, *Marka Kent Projesi* ile 15 ilde turizm gelirlerini artırmak amacıyla söz konusu kentler markalaştırılarak öne çıkarılacak. Amasya, Bursa, Edirne, Hatay, Gaziantep, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Kars, Mardin, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Çorum'da şehir turizminin canlandırılması için Paris, Londra, Montreal ve Prag örnek alınacak. Her yıl öncelikli olarak bu şehirlerden biri kültür turizm kenti olarak ilân edilecek. Şehre yön levhaları ve bilgilendirme tabelâları konulacak. Yöresel etkinlikler uluslararası standartlara uygun biçimde geliştirilecek. Halkın bilinçlendirilmesi, etkinlikler için amfitiyatrolar yapılması sağlanacak. Tarihî çekim noktaları restore edilecek, ışıklandırma ve çevre düzenlemesi yapılacak. Söz konusu bölgelere turistik tesisler kurulacak, kent merkezlerinde festivaller ve fuarlar düzenlenecek. İşte bu fırsatı Tokat İli için de yaratmak için Z-STK konuyu gündeme almış ve 16. il olarak Tokat'ın da projeye dahil olması çalışmasında etkinliğini sürdürmüştür.

TBMM Başkanı Bülent ARINÇ ve Topkapı Sarayı Müze Müdürü Prof. Dr. İlber ORTAYLI ile Zile Temasları.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Başkanı Tokat Valisi Recai Akyel tarafından yönetilen ekibin Kelkit Havzası'ndaki 5 il ve 15 ilçede yemek kültürlerine yönelik yaptıkları araştırmaların kitap haline getirilmesi plânlanıyor. Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Müdürü Adnan Şahin, oluşturdukları Kelkit Lezzetleri Ekibi'nin havzadaki mutfak zenginliğini görünce hayrete düştüğünü söyledi. Kelkit Havzası'nda hiç bilinmeyen sadece mahallinde yapılan yüzlerce yemeği kayıt altına aldıklarını anlatan Şahin, ''Biz havzanın mutfak kültürünün bu denli zengin olduğunu tahmin etmiyorduk. Çalışmalarımız tamamlandı. En kısa zamanda bu konuyla ilgili kitap ve dijital yayından oluşan kiti çıkaracağız. Zile mutfak kültürü yönünden çok zengin bir kent. Hiç adını duymadığımız yemekler, tatlılar ve turşular bulduk Zile'de. Üstelik genelin damak zevkine de hitap ediyor.'' dedi.

Zile Mutfağının Başlıca Mönülerinden..
F. Saliha MİSTEPE'nin Yaptığı Nohutlu Pilâv, Toyga Çorbası, Keşgek ve Baklalı Dolma.

Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE

            Ekibin teknik yapımcısı tasarımcı Ali Akdamar ise çıkaracakları bu kitin hem kitap hem de dijital olarak yayımlanacağını belirterek, şöyle konuştu : ''Profesyonel bir fotoğraf ekibi ile çok hassas bir çalışma yapıyoruz. Bu kit havzanın turizmine çok katkıda bulunacak. Artık dünyada lezzet turları düzenlenmektedir. Kelkit de zengin mutfak kültürü ile bu pastadan pay almalıdır. Özellikle üzüm turşusu enfes bir yemek, turşu deyince aklımıza tuzlu - ekşi bir tat geliyor. Fakat üzüm turşusu çok nefis bir tatlıymış. En kısa zamanda bunu Türk ve dünya mutfağına katmamız lâzım. Bence turşunuz pekmezinizden daha güzel.'' Bu arada ekip tarafından Tokat'ın Zile ilçesinde de beyaz Zile pekmezi, Zile kömesi, Zile batı, tatlı tarhana, kete, turşulu patlıcan yemeği ve üzüm turşusunun fotoğrafları çekildi. Zile Plâtformu'nun ev sahipliğinde yapılan çekimlerde çekim ekibi, hiçbir yerde duyulmamış olan üzüm turşusunun çok önemli bir lezzet olduğunu, tanıtımının iyi yapıldığı taktirde Zile için önemli bir pazar oluşturacağını kaydetti.

            Zile'ye fakülte ve yüksek okul açılması ve mevcutların Tokat'a taşınmaması için siyasîler ve bürokratlarla GOP Üniversitesi Rektörlüğü ve YÖK nezdinde yapılan girişimler olumlu netice vermiş ve Z-STK, toplum nazarında saygınlığını o ölçüde artırmayı bilmiştir. Bu girişimlerde ne liderlik kavgası ne tatmin edilmemiş ego ne de çekememezlik ön plânda yer almamış, Zile halkı bilinçli bir Zilelilik şuuru içerisinde memleketine hizmet ediyor olmanın övüncünde başarı için birlikteliğin gücünü sergilemişlerdir.

Z-STK Üyeleri, Eğitim Duayenleri, Siyasîler ve Bürokratlar Zile Çıkarları Peşinde Anlamlı Ziyâretlerde.

Bu fotoğraflar M. Ufuk MİSTEPE'nin Turizm Haftası Konferans Bildirisi Sunum Slaytlarından Alınmıştır.

            Turizm etkinliklerinde Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI Hocamızın önerisiyle yıl içerisinde Zile Sempozyumu gerçekleştirilmesi önerildi ve Zile Belediyesi tam destek verdi. http://unyezile.com/sempozyum.htm adresinde detayları verilen bu sempozyum parmak ısırtacak güzellikte 39 bildiriyle üç gün sürdü ve dördüncü günü Ballıca Mağarası gezisi ile sona erdi.


http://picasaweb.google.com/zilesitesi/Zile_sempozyumu#

            Saray Sineması'nda gerçekleştirilen sempozyuma konusunda uzman ve duayen profesörler, araştırmacılar ve akademisyenler katıldı. M. Ufuk MİSTEPE de "Milât Öncesi Zile" adlı 41 dakika süren 16 sayfalık slayt destekli bildirisiyle diğer katılımcılar gibi ciddiyetini ortaya koydu. http://unyezile.com/milat.htm

Sayın M. Ufuk MİSTEPE,
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu"na
katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, tüm Zile halkı adına şükranlarımı sunarım.
09 / 12 Ekim 2008 - Murat AYVALIOĞLU / Zile Belediye Başkanı
 
"Tarihi ve Kültürü ile Zile Sempozyumu" Tanıtım Afişi ve Katılımcı Plâketi

            Zile Belediyesi etkinliklerini sürdürmeye devam etti ve Kelkit Havzası İstanbul Etkinlikleri içerisinde İstanbul Taksim Meydanı'nda Zile Belediyesi Standı ulusal basının en ilgisini çeken reyonların başında geldi. Zile ekibi Taksim Meydanı'nda meşhur beyaz pekmezi yapıp gelen misafirlere çaldırınca bir anda fuarın en ilgi çeken standı haline geldi. Valiler, bürokratlar, gazeteciler pekmez çalmak için kuyruğa girdiler. Ayrıca Gelin Hamamı'nı canlandıran ekip de büyük ilgi gördü. Üç gün boyunca Taksim'de pekmez ve şıra tarhanası dağıtıldı.

Taksim'de Zelveyle Zile Pekmezi Çalınması ve Gelin Hamamı Canlandırması.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Anadolu mutfağının önemli isimlerinden, birçok ulusal kanalda TV programı yapan, gazetelerde Anadolu mutfak kültürünü tanıtıp, yemek tarifleri yapan ünlü gurme gazetecisi Elif KORMAZEL yine ünlü mutfak dergisi Foodinlife Genel Yayın Yönetmeni Gökmen SÖZEN ve Türkiye'nin en büyük restoran zincirinin patronu Tahi ÖZTAN ve Anadolu Halk Mutfağı Derneği Başkanı Adnan ŞAHİN Zile'ye gelerek incelemelerde bulundular.

Keşkek (Solda), Zile Batı (Ortada) ve Nohutlu Pilâv, Toyga Çorbası ve Ayva Tatlısı ile Zile Sofrası'nda Damak Lezzeti.

Sağ ve Soldaki Fotoğraflar : M. Ufuk MİSTEPE - Ortadaki Fotoğraf : Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Foodinlife Genel Yayın Yönetmeni Gökmen SÖZEN "Zile Belediyesi ve Anadolu Halk Mutfağının ortaklaşa yaptığı Anadolu Mutfakları ve Pişirme Teknikleri Merkezi"nin Türkiye'de farklılık yaratacak bir proje olduğu gözüküyor. Zile Konağı'na yapılan Pişirme Teknikleri Merkezi farklı bir yapısıyla bir akademiye dönüştürülmüş. Projede Pişirme Teknikleri Alanı, Mutfak Eğitim Merkezi, Seminer Salonu, Ar - Ge, Mutfak Arşivi ve Kütüphanesiyle farklı bir değer katmış ortaya. Zile'de de yapılması Turizm Gastronomisi açısından büyük değer oluşturuyor." dedi. Elif KORKMAZEL de "Zile mutfağının Anadolu mutfakları arasında önemli yeri var. Zile'nin gurme turizmine açılması gerekli, o nedenle belediyece yapılan Anadolu Pişirme Teknikleri Merkezi çok önemli bir proje. Bu projenin faaliyete geçmesi ile tüm dünyadaki gurmeler Zile'ye geleceklerdir. Gurme yani yeme içme sektörü ekonomik krizden en az etkilenen sektördür. Bu nedenle bu işe Zilelilerin sahip çıkması gerekir" dedi.

Zile Kömesi Yapım Aşamasında Türkiye'nin Gurmeleri Köme Batırırlarken ve Tadını Test Ederlerken.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Z-STK üyeleri, Belediye, Tokat Şâirler ve Yazarlar Derneği işbirliği ile muhtelif tarihlerde Zileli Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU, Cahit KÜLEBİ ve Ahmet Taner KIŞLALI gibi değerlerin hatırlanması ve tanıtımına müteallik toplantılar ve yarışmalar düzenlendi. Bu kültürel etkinlikler diğer iz bırakan Zilelilerin de gündemden düşmeyeceği ve vefa borcu gereği anılacaklarının göstergesi oldular.

Cahit KÜLEBİ'yi Anma Toplantısı - M. Necati SEPETÇİOĞLU Roman Yarışması Jüri Heyeti

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Z-STK Derneği tarafından Zile Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile Ahşap Boyama - Cam Süsleme Kursu açılacak olacağı da bu hafta müjdelendi. Daha önce .

AB Kursları'nda Türk Evi'nde Eğitilen Zileliler - Turizm Kursiyerleri Sertifika Töreni'nde.

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Kızılcahamam etkinlikleri ve geleneksel toplantıları da Zile halkının çıkarlarını koruma hedefinde yıllık aktivitelerini bir gözden geçirme ve muhasebe yapmaya imkân sağladı. Zile Kurultayları'nda bürokratı, sanayicisi, akademisyeni, politikacısı, araştırmacısı ve serbest meslek sahibi.. tüm Zileliler Patalya Thermal Hotel tesislerinde birkaç günlüğüne de olsa hasret gidermenin coşkusunu yaşadılar. Bildiriler sunup, mangal ve müzik partileri yapıp bol bol eğlendiler...

Kızılcahamam Patalya Thermal Resort Hotel Tesisleri'nden Üç Muhtelif Görüntü

http://www.patalyahotel.com.tr/galeri/galeri.html

            Zileliler Yardımlaşma Derneği bu geleneksel buluşmanın ötesinde Zilelilere burs imkânı sağlanması, yurt içi geziler tertiplemesi, Z-STK aktivitelerinde destek olması, tiyatro etkinliklerine katılım sağlanması, yurt dışı gezileri, Ramazan sofraları ve iftar çadırı düzenlemeleri, okul ve laboratuar tefrişleri, PC donanım imkânı sağlanması, süt toplama aracı alınması, Başkent Üniversitesi Zile Diyaliz Merkezi'nin bu toplantılarda kararlaştırılıp yatırımın Zile'de neticelendirilmesi, hemşehrilerine sağlık yardımı yapılması gibi birçok aktivitede Zile'ye fayda sağladılar ve şimdi Z-STK şemsiyesi altında daha bir güvenle çalışmalarına devam ediyorlar.


Fotoğraf "Zile ve Zileliler 2000 Yılı Belgeseli"nden Alınmıştır.

            Zile'de Dinçerler Ailesi Zile Sevdası ile Türkiye'ye örnek olan ve TBMM'den Liyâkat Ödülü alan hayırsever bir ailedir. Cemalettin DİNÇER Beyefendi Z-STK'nın emektarı Necmettin ERYILMAZ Bey'e "Hayr yapmayı Cenab-ı Allah herkese nasip etmez. Biz bu işin hazzını yaşıyoruz. Allah ömür, sağlık ve yeterli maddî gücü verirse ölene dek bu hayr işlerimiz Zile'de devam edecek. Bize bu konuda destek olan ve hattâ yakamızı bırakmayan Belediye Başkanımız ve
her karşılaşmamızda mutluluklarını ifade eden hemşerilerimize teşekkür ediyoruz.

Zile Endüstri Meslek Lisesi Robot Kulübü Mayınsavar Robotu Üretti ve Son İki Yıldır Türkiye'de İlk 10'a Girmeyi Başardı.

Atiye - Bekir Dinçer İlköğretim Okulu ve Birçok Yatırım Dinçerler Ailesinin Zile Sevdasının Bir Tezahürü.

            Bazı çatlak sesler bizi üzmüyor değil. Fakat yapılan işler ortada; bundan sonra hayattan beklentimiz tamamen idealist olarak memleketimiz ve hemşerilerimizin mutluluğudur. Yapımına başladığımız üniversite Uygulama Oteli'nde projede olmamasına rağmen, olimpik yüzme havuzu, fitness center (sauna - fin hamamı - kondüsyon merkezi), lüks bir restoran yapmayı plânladıklarını" söyledi.

Hayırsever Dinçerler Ailesi'nin Zile'ye Kazandırdığı
Sayısız Eserlerden Bir Tanesi de Zile Turizm Meslek Yüksek Okulu'dur.

Dinçerler Ailesi Fotoğraf Arşivi

            Zile'yi "Eğitim, Turizm ve Kültür Kenti" yapma yolunda Dinçerler Ailesi'nin verdiği ivmeyle eğitimdeki atılım gözle görülür başarıları peşinde getirdi. Zile Anadolu Öğretmen Lisesi, Zile Dinçerler Lisesi, Zile İmam Hatip Lisesi, Zile Endüstri Meslek Lisesi, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu eğitim kenti olma yolunda farklı aktivite ve başarılarıyla Anadolu coğrafyasında ZİLE damgasını vurdu ve MARKA KENT ZİLE'de EĞİTİM'deki varılan noktayla geleceğe umut verdi.

Bahçe ve Çevre Düzenlemesi Dalında Bölge Birincisi Olan Zile İmam Hatip Lisesi

http://www.zileihl.k12.tr/index_dosyalar/Sayfa39.htm

           

     
Sayfa Başına ya da Makale Başına Dönmek İçin Tıklayınız


Devam Edecek

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR