ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 29 Ocak 2008 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

ESKİ BİR
ZİLE
FOTOĞRAFINA
ALTMIŞ SEKİZ YIL SONRA
BAKARKEN

Anı : Ahmet KAĞIZMAN
(Zile Kültür Derneği Haber - Kültür - Sanat - İletişim Bülteni)
(Yıl : 3, Sayı : 3, Mayıs 2005, Sh. 32 - 33'te yayımlandı.)

ESKİ BİR
ZİLE
FOTOĞRAFINA
ALTMIŞ SEKİZ YIL SONRA BAKARKEN

  
Eski Bir Zile Geleneksel Evi ve H. Cahit ÖZTELLİ'nin "Zile'li Şairler" kitabı.

Gerçek her zaman güzeldir ama, üzüntü vermiyorsa!..

            Babam rahmetlinin limon sandığı büyüklüğünde, zâtî eşyalarını koyduğu bir çekmecesi vardı. Aslında o sandıktı ama, biz çekmece derdik.

            Bazı akşamlar, babam herhangi bir sebeple bizden "çekmeceyi" getirmemizi isterdi. Ben ve kız kardeşim Kâmile yarış edercesine makatın altında saklı, anahtarı sadece babamda olan, bizim için de gizemli "çekmeceyi" getirmek için yerimizden âdeta ok gibi fırlardık. Babam anahtarıyla çekmeceyi açarken biz ayakta, babamın omzundan kapağın açılışını izler, bir hazinenin ortaya çıkarılışına ilk şahit olan insanların sevinç ve heyecanına kapılırdık. Kapak açılır, etrafı mis gibi bir esans kokusu kaplardı. O koku hâlâ belleğimdedir. Öyle bir koku burnuma gelse hemen çekmece çağrışım yapacaktır. Buna kesinlikle inanıyorum..


http://www.antikalar.com/v2/pub/adekor85.asp

            Çekmecede neler yoktu ki?.. Küçük esans şişeleri, eski saatler, babamın meslekî âlet ve edevâtı (gözlükler, şırıngalar, pensler..) bitirdiği okullardan (Ortaokul, Sağlık Mektebi) verilen diplomalar ve asıl ağırlıklı olan fotoğraflar!.. Fotoğraflar ve yine fotoğraflar...

            Bir parçadan sonra neyin çıkacağı, hangi şeyin neyin yanında, altında veya üstünde olduğu ezberimizdeydi. Onlar sandığa yerleştirilirken, aynı sırayla konmazsa, bu kadar şeyin bu küçük sandığa sığması mümkün değildi. Onun için de hep aynı sırayla çıkarılır ve aynı sıra ile konurdu.

            Aslında bizi daha çok ilgilendiren babamın albümlerine sığmayan, ebatlarına göre tomar hâlinde destelenmiş fotoğraflarıydı. Bütün sülâle, eş, dost, akraba, babamın "Sağlık Isyarları Mektebi"nden arkadaşları ve herkes o fotoğraflardaydı. O fotoğraflara belki yüzlerce defa baktığımız halde etrafa dağılmaları, hattâ yırtılmaları pahasına da olsa; yine ilk kez görüyormuş gibi birbirimizin elinden kapardık..

Türk Halkbilimcisi ve Araştırmacı Hüseyin Cahit ÖZTELLİ
   
Çalışma Odasında Çok Sevdiği Kitaplarının Önünde..

            Evde kimsenin olmadığı zamanlar o gizemli çekmeceyi açabilmek için ne zorluklar çektiğimi, kapağını çeşitli yöntemler kullanarak açabildiğim günler (ki, az da olsa zaman zaman olurdu) kalbimin nasıl yerinden çıkıyormuşçasına hızla çarptığını hâlâ hatırlarım.

            Aşağıdaki fotoğraf, işte o çekmecedekilerden bir tanesidir ama, o fotoğrafın diğerlerinden ayrı bir yeri var. Bana göre bu fotoğraf bir seviye göstergesidir. O fotoğrafta o günkü Zile'nin kültür seviyesi tespiti var.  Altmış sekiz yıl öncesi Zile'sinin "Kültür Düzeyinin Tespiti" vardı o fotoğrafta. İşte bugün sizinle ona özgü duygularımı paylaşmak istedim.

Sağda H. Cahit ÖZTELLİ'nin Dil Mevzulu Konferans Duyurusunu Gösterir İlân Panosu

Fotoğrafı Gönderen : Ahmet KAĞIZMAN / Hükûmet Meydanı - Eylül 1937

            Fotoğraf, babama arkadaşlarından Tayip SERİMER tarafından 1938 yılında gönderilmiş bir "Bayram Tebriği" idi. Şimdiki Hükûmet Binası'nın olduğu yerin fotoğrafıydı. Amasya, İstasyon, Cumhuriyet ve Turhal Caddeleri'nin kesiştiği kavşaktan büyük ihtimalle Şule Kahvesi'nin önünden çekilmişti.

            Fotoğrafa bakar bakmaz Turhal ve Amasya Caddeleri'nin kesiştiği köşeye konmuş bir İlân Panosu dikkati çekiyor. İlân Panosu'nda ne yazıyor diye merak edip, iki büyüteci üst üste koyarak yazıyı büyüterek okumaya çalışmış ve okumayı da başarmıştım. Fotoğrafta gözüken İlân Panosu'ndaki tarihe ve yazıya lütfen dikkat ediniz :

H. Cahit ÖZTELLİ'nin Dil Mevzulu Konferans Duyurusunu Gösterir İlân Panosu

Fotoğrafı Gönderen : Ahmet KAĞIZMAN / Hükûmet Meydanı - Eylül 1937

            Panoda "26 Eylül 1937 Pazar günü Dil Bayramı münasebetiyle Atatürk Anıtı'na saat 16'da çelenk konulacak ve saat 19,5'da da Dil Fakültesi talebelerinden Bay Cahit Öztelli tarafından 'Evimizde' dil mevzuu üzerine konferans verileceğinden yoldaşların muayyen saatlerde bulunmaları." yazıyor. Altta da bir imza var.. H. B.

            Evimiz dediği "Halkevi", H. B. de "Halkevi Başkanı" olsa gerek. Evet, bundan 68 yıl önce, Zile'de "dil mevzuu" üzerine konferanslar veriliyor ve Zile halkı bu konferansa davet ediliyor.

Zile Halkevi'nin Açılış Töreni

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

            Benim çocukluğumda İlân Panosu'nun konduğu köşede "Körüsüyn Suyu"nun aktığı bir çeşme vardı dersem, yaşıtlarım ve büyüklerim tarif etmek istediğim noktayı daha iyi anlayacaklardır.

            Okullardaki küçük çapta sürdürülen çalışmaları bir tarafa koyarsak, bugün böyle kültür ve sanat konulu konferansların verilmeyişi, halkımızın televizyon kültürüne mahkûm edilip, medyanın insafına bırakılışı hazin ve aynı zamanda utanılacak bir vakıadır bana göre...

            Gerçi bu üzücü durum sadece Zile'ye has bir şey de değil. Haksızlık etmeyelim memleketimize. Büyük kentlerde de kültür ve sanat faaliyetlerine halkımızın ilgisi ne yazık ki yok denecek kadar az. Bazen öyle yerlere gittiğimde; arkamdaki koltukları boş göreceğim endişesi yüzünden dönüp bakmaya cesaret edemediğim çok olmuştur.. Gerçek her zaman güzeldir ama, üzüntü vermiyorsa..

            Bir başka Zile fotoğrafında buluşmak üzere hoşça kalınız..

                                                                                                     Ahmet Kağızman

H. Cahit ÖZTELLİ Gençlik Yıllarında Zile'de.

Fotoğraf : Foto Nevzat EKEN
Öztelli İmzalı Fot. Gön.: Nurhan Buhan GİRGEÇ

            Makat : Minderli alçak sedir.
            Mevzu : Konu.
            Muayyen : Belli, belirli, kararlaştırılan.

H. CAHİT ÖZTELLİ'NİN BÜYÜK YAKINLIĞI

            Şair - Yazar, Ankara Dil - Tarih - Coğrafya Fakültesi «Halk Edebiyatı» Kürsüsü Öğretmeni, Türkiye Folklor Araştırma Enstitüsü kurucusu, hemşehrimiz Sayın H. Cahit ÖZTELLİ - ÇAĞILTI Ailesi'ni - ziyâret için Zile'ye geldiler.

            17.07.1973 Salı akşamı Zile Kültür Derneği Lokali'nde ve 18.07.1973 Çarşamba akşamı Zile Öğretmenler Derneği Lokali'nde Zile Kültür Derneği'nin onuruna düzenlenen sanat sohbetinde çeşitli sanat sarunları tartışıldı, konuşuldu. Sayın ÖZTELLİ'ye ÇAĞILTI için gösterdiği yakınlığa ve kazandırdığı yeni bilimsel havaya teşekkür eder, saygılar sunarız.
                                                               ÇAĞILTI AİLESİ
 

Zile Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

* Zile Kültür Derneği Haber - Kültür - Sanat - İletişim Bülteni'nde yer alan fotoğraf ve metinlerin
her hakkı saklıdır ve Mehmet Âli ERDİN'e aittir. İzinsiz çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, kopyalanamaz.
Aksine hareket edenler; Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'nın tüm hükümlerine göre sorumlu olur.*

YAZDIR