ZİLE AİLEMİZ FOTOĞRAFLARI 7

 

            ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 15 Aralık 2005 tarihinde güncellenmiştir.)

           
Yayınlanmasını istediğiniz Zile'nin fotoğraflarını e - mail adresime gönderebilirsiniz.

Sizler de Zileliler Ailesi'nin birer ferdisisiniz!
Saygıdeğer Hemşehrilerim...
Bu sahifelerde hemşehri olarak gördüğüm tüm Zileliler'in aile fotoğrafları
yayınlamayı düşünüyorum. Arka plânda Zile'yi çağrıştıran aile fotoğraflarınız varsa
e - mail adreslerime yer, tarih ve kişi adlarını da belirterek lütfen iletiniz.
Teşekkür ederim...

= Zile Fotoğrafları

= Aile Fotoğrafları

= Zile Kartpostalları

 Araştırmacı M. Âli ERDİN ve M. Ufuk MİSTEPE Zile Söyleşisinde

Fotoğraf : Fatma TOPAL - 14 Aralık 2005 TMO Genel Müdürlüğü

Bu güzide sayfaların oluşturulmasında
Zile Belediyesi Başkanlığı Fotoğraf Arşivi'nden,
Sayın Necmettin ERYILMAZ, Mustafa BELDEK, Fikret TARHAN, Bekir AKSOY, Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR, Mehmet SEZEN, Fatih ALTINDAL, Foto UĞUR, Orhan YILMAZ, Avcılar Derneği, Kızılay Cemiyeti koleksiyonundan ve yayımlanmış Zile'yle ilgili kitapların içerisindeki fotoğraflardan, Zile 94 kitabı
ve Linkler
sayfasındaki web adreslerinden önemli ölçüde istifade edilmiştir.
Müteşekkirim...

Tokat Yöresi Semah Gösterisi

 
Udî Bekir AKSOY Tokat Vakfı Altınpark Anfa Fuarı'nda

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 12.11.2005 C.tesi
Çeşmelerimizde Abdest Alma Kültürü

Zile Belediyesi Tanıtım CD'si


Zile Belediyesi Tanıtım CD'si


.


Zile Belediyesi Tanıtım CD'si
Şâir, Fotoğraf Sanatçısı Mahmut SEZEN'in Bir Fotoğrafı

Gönderen : Ressam Mehmet SEZEN
Şâir, Fotoğraf Sanatçısı Mahmut SEZEN'in Bir Fotoğrafı

Gönderen : Ressam Mehmet SEZEN
Zileli Mustafa SEZEN (1926 - 1996)'in oğlu Mahmut SEZEN'in sanatsal bir fotoğrafı.
Mahmut SEZEN 1952 Beylerbeyi doğumlu. Sahne, görüntü sanatları ve plâstik sanatlar alanında eğitim gördü.
Şiirle birlikte fotoğraf, belgesel film ve resimle ilgili çalışmalarını sürdürdü. Profesyonel yazarlığa farklı  dallarda devam etmektedir.
Resimle fotoğrafı ayıran ve birleştiren bir şiir ortamı oluşturmaya çalışmaktadır. Zaman Alaşımları ilk şiir kitabıdır.

Gönderen : Ressam Mehmet SEZEN

Hasan EKEN

Köylerde düzenlenen eğitim toplantılarının birinde konuşma yaparken..

     
Zile Kökenli İzinsiz Kazılarda Ortaya Çıkarılan ve Yitirilen Tarihî Eserler

Kiraz Festivali'nde Kara Dini Bağları'nda Zileliler 1968
  
Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği

Mehmet Oğuz GÜNEREN
Müftüoğlu Tekkesi Yakın Bağ Bahçesinde

Fot. Gönderen : Dr. Ali Adil GÜNEREN
Zile Mehterân Bölüğü

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi
Âşıkoğlu Necati AKYUNAK'ın Kabri

Fotoğraf : Çağıl AKYUNAK - 12.01.2006 12:26
Mahmut Ata GENÇ ve Hayati ERYİĞİT

Gönderen : Necati Gökhan ERYİĞİT
Ulu Câmi ve Hükûmet Meydanı

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi
Karacaoğlan Oyununda Hayati ERYİĞİT

Gönderen : Necati Gökhan ERYİĞİT

Arş. Selahattin ADIGÜZEL  ve M. Ufuk MİSTEPE Tokat Vakfı Altınpark Anfa Fuarı'nda

Fotoğraf : Bekir AKSOY - 12.11.2005 C.tesi

Zile Ana Okulu Öğrencileri Geçit Töreninde

Gönderen : Necati Gökhan ERYİĞİT
Müftüoğlu Bağındaki Kuyu ve Ceviz Ağacı

Fotoğrafı Gönderen : Dr. Ali Adil GÜNEREN
Dr. Ali Adil GÜNEREN
Yakın Bağ'da LÂLEY Kirazları Toplarken

Fotoğrafı Gönderen : Dr. Ali Adil GÜNEREN
Dr. Ali Adil GÜNEREN ve oğlu Mehmet Oğuz GÜNEREN
Kalaylı Bakır Sitil'den Kuyu Suyunu İçerken

Fotoğrafı Gönderen : Dr. Ali Adil GÜNEREN
Zile'nin İlk Caz Orkestrası
Bahri AYTER, Fikret Tarhan, Mehmet Sezen

Mehmet SEZEN Fotoğraf Arşivi
(Niyazi Haznedar, Mehmet Sezen, İbrahim Aksoy,
Rıfat Fenercioğlu, Ali İşçi ve Mehmet Demirtola.)

Yesevî Dostları Yesevî Dergisi'ni Etüd Ederken - 1997
Ressam Kemal Türker ve Ailesi - Ocak 2005

 
Zile Köylüleri Tarlada Haşhaş Çizerken / 1968 - 1970

Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği
Zile Kültür Derneği Tiyatro Kolu

Ressam Mehmet SEZEN Fotoğraf Arşivi
Şeyh Ahmet'in Kepez'deki Kabri / 1968

Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği

Ressam Derya ALTINER, M. Ufuk MİSTEPE ve Ressam Arzu ODABAŞOĞLU
Tokat Vakfı Altınpark Anfa Fuarı Etkinliklerinde Resim San'atıyla İlgili Sohbette


Fotoğraf : Bekir AKSOY - 12.11.2005 C.tesi

Ressam Derta ALTINER'in Kurşun Kalem Çalışmaları

Fotoğraf : Bekir AKSOY - 12.11.2005 C.tesi
Ressam Arzu ODABAŞOĞLU'nun Bir Çalışması

Fotoğraf : Bekir AKSOY - 12.11.2005 C.tesi
Öğretmen Suzan YAZICI ve Ana Okulu Öğrencileri - 1978

Foto : hha Ali DOĞAN/Hürriyet Gaz. - Gön. : N. Gökhan ERYİĞİT
Nebi YILMAZ Türk Halk Müziğini İcra Ederken

18.10.1997
Asife Buhan - Lâley Kiraz Güzeli 17.06.1968

Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği
Dr. Ali Adil GÜNEREN

Eylül/2005
Necmettin ERYILMAZ

Zile Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü - Gazeteci
Osman ÇETİN ve Mustafa KÖKNEL 1968 Kiraz Bayramı'nda

Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği
Aborijinlerle Türk Halk Müziği'nin İcrası

Nebi YILMAZ - Orkestra ve Koro Şefi
Serpil Fenerci - Kiraz Kraliçesi 17.06.1968

Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği

Arş. Mehmet Emin ULU ve M. Ufuk MİSTEPE  Tokat Vakfı Altınpark Anfa Fuarı'nda

Fotoğraf : Bekir AKSOY - 12.11.2005 C.tesi 
Fadime YILMAZ

Müzik Öğretmeni ve Cam Dekorasyon San'atçısı
Hayati ERYİĞİT Bir Etkinlikte

Gönderen : Necati Gökhan ERYİĞİTBir Tokat Gelin Konvoyu

Nebi YILMAZ - Müzik Öğretmeni ve Cam Dekorasyon San'atçısı

Hacı Azize Hanım Bağ Ocağı'nda Kalaylı Dövme
Bakırdan Leğan'da Tuzlu Kaynar Suyla Yaprak Börtletiyor.

Fotoğrafı Gönderen : Dr. Ali Adil GÜNEREN
LOKMA İkram Edilen Sofra/Müftüoğlu Tekkesi

Fotoğrafı Gönderen : Dr. Ali Adil GÜNEREN
Kiraz Festivali Bağlar Güzeli 17.06.1968

Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği
Kiraz Festivali Kraliçesi, Kiraz ve Bağlar Güzelleri 17.06.1968

Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği
Muharrem Dede ve Babasının Kabirleri/Devlet Hst. Bahçesi

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE 12.01.2006 Perşembe 13:03
Zile Panayırı'nda At Yarışları - 1968

Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği
Dr. Ali Adil GÜNEREN'in Dedesi - 2000 Yılı Sonları

Fotoğraf : Hacı Hafız Ahmet Nezir ATAOLUR oğlu Mehmet Ataolur
Mahmut Ata GENÇ ve Hayati ERYİĞİT Bir Temsilde

Gönderen : Necati Gökhan ERYİĞİT
Nebi YILMAZ - Müzik Öğretmeni ve Cam Dekorasyon San'atçısı

Avustralya Aborijinleriyle Türk Müziği Korosunda
Necmettin ERYILMAZ Meclis Başkanı Bülent ARINÇ'la

Tarihî Kentler Birliği Toplantısı / İst. 2005

Zileli Efsane Sanatçımız

ZİYAD Bülteni - Yıl : 3, Sayı : 3

Âşıkoğlu Necati AKYUNAK'ın Eski Dükkânı/Temmuz 1995

Ayaktakiler : Hamdi Türkuçar, Ali Kutluer, Osman Emmi, Hüseyin
Güngördü, Muharrem Türkuçar, Mehmet Uçan - Oturanlar :
Necati  Akyunak, Hüseyin Sevük, Mehmet Karademir

Zile Karadini Bağları'nda Kiraz Festivali Etkinlikleri ve Kiraz Toplayan Zileliler - 1968
    
Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği

Alparslan Ortaokulu Öğretmenleri : 15.03.1982
Hatice Küpçüoğlu, Zeki Zoray, Mehmet Karakalkan, Naci Dede,
Muammer Ketme, Faruk Uslu, Şener Uslu, Hasan Dönmezkuş, Ömer Selvi,
Nimet Türker, Mübeccel Özbay, Nefise Hanım, ? Sarı, Mustafa Uncuoğlu

Gönderen : Nurhan Buhan GİRGEÇ / Foto GamzeTGRT KEŞİF Programı - Sunucu Yeliz PULAT / 12.09.2001
Zile 1968 Kiraz Festivali'nde Zile Lisesi Bandosu

Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği
23 Nisan 1968 Çocuk Bayramı'nda Zile Bandosu

Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği
Zile Panayırı'nda At Yarışı Birincisi Ödül Töreni'nde - 1978

Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği
Zile Çiftçisi Özel Bıçağıyla Haşhaş Çiziminde / 1968 - 1970

Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği
Zile Panayırı/Hayvan Pazarı'ndan Zile Kalesi - 1968

Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği

1949 - Zile Spor Kulübü

Ressam Mehmet SEZEN Fotoğraf Arşivi

     

Yayınlanmasını istediğiniz Zile'nin özel fotoğraflarını
e - mail adresime gönderebilirsiniz.

 

YAZDIR