ZİLE ALBÜMÜ FOTOĞRAFLARI 10

 

            ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 29 Nisan 2009 tarihinde güncellenmiştir.)

 

           
Yayınlanmasını istediğiniz Zile'nin fotoğraflarını e - mail adresime gönderebilirsiniz.
 

= Zile Fotoğrafları

= Aile Fotoğrafları

= Zile Kartpostalları

 
Ressam Ayşe Karip ATALAR'ın Tuval Üzerine Yağlı Boya Sokak Resimleri

Bu güzide sayfaların oluşturulmasında
Zile Belediyesi Başkanlığı Fotoğraf Arşivi'nden,
Sayın Necmettin ERYILMAZ, Mustafa BELDEK, Fikret TARHAN, Bekir AKSOY, Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR, Mehmet SEZEN, Fatih ALTINDAL, Foto UĞUR, Orhan YILMAZ, Avcılar Derneği, Kızılay Cemiyeti koleksiyonundan ve yayımlanmış Zile'yle ilgili kitapların içerisindeki fotoğraflardan, Zile 94 kitabı
ve Linkler
sayfasındaki web adreslerinden önemli ölçüde istifade edilmiştir.
Müteşekkirim...

Hüseyin Gazi Tepesi'nden Mezarlık, Zile, Kalesi ve Bağlar

Fotoğraf : Mustafa BELDEK - 01.05.2005

 

Çay Mahalle'de Elbaş Câmii, Türk Evi ve Büyük İskender Çeşmesi.

Panoramik Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ

 

Yeşilce Köyü Şeyh Eyük Türbesi

 

Ethem Çelebi Türbesi Mekke Manzarası

 

ABONE Otobüs İşletmesi San. ve Tic. Ltd. Şti.

34 VPH 02
AZİMKÂR Otobüs İşletmesi

.
Zile Cem Tur Şehir Merkezinde

34 KDD 63
Turhal'da Saldırıya Uğrayan Belediye Otobüsü

60 ZK 966 - Mart 2005


 
Bayrağa Saygı Mitingi Öncesi Belediye Sarayı

22 Mart 2005 Salı
Turhal İstikametinden Zile'ye Giriş

Zile Belediyesi 2005 Masa Takvimi'nden.
Güvenevler Câmîi

Fotoğraf : Ercan ER

Sivriçal Tepesi ve Çevresindeki Bağlar

Fotoğraf : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR 1981 - 1982

Sultan Reşad Tarafından Osmanlı Devleti'ne Yardımlarından Dolayı
Zile'de Mesci Yusuf Sülâlesi'ne Gönderilen Takdirnâme Beratı Ön ve Arka Yüzü
    
Beratı Gönderen : Bekir AKSOY

5 Kuruş (6 Ağustos 1332 tarihli kanun mucibince)
Darb-ı fi Konstantiniyye - Devlet-i Âli-i Osmaniye

Bekir AKSOY Koleksiyonu


Çeltek Baba Dinlenme ve Dua Mekânı

Saraç Köyü'nün Uzaktan Görünüşü

Fotoğraf : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR 1981 - 1982
Bir sivil mimarî örneği - Naci Giray Konağı

Zaman bile önleyememiş sıvalarındaki hengâmeyi


 
Hüseyin Gazi Tepesi'nden İstasyon'un Görünüşü

Fotoğraf : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR 1981 - 1982
Hayırsever Dinçerler Ailesinin Zile'ye Hediyesi

Zile Belediyesi 2005 Masa Takvimi'nden
Kınalı Çal Tepesi'nden İstasyon'un Görünüşü

Fotoğraf : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR 1981 - 1982


 


TGRT KEŞİF Programı - Sunucu Yeliz PULAT - 11.09.2001
Turhal Şeker Fabrikası'na Trenle Taşınan Şeker Pancarı

Fotoğraf : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR 1981 - 1982
İstasyon Yakınlarında Yağmurlama İle Pancar Sulama

Fotoğraf : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR 1981 - 1982
Muhittin Aksoy İmalâtı Telkari Usulü Gelin Kemeri

Bekir Aksoy Fotoğraf Arşivi

Sivriçal Tepesi'nden Zile'nin Görünümü

Fotoğraf : Mustafa BELDEK - 01.05.2005

Zileli Hattatlardan Bir Hat Örneği / Hattat Es Seyid Ali Lâfzı 1264

Bekir AKSOY - Hat Koleksiyonu 
Kaba Pelit Tekkesi

 
İstasyon ve Solda TMO Hububat Siloları

Fotoğraf : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR 1981 - 1982
Sepetci Sokak

 

Zileli Hattat Es Seyid Ömer Dehayi 1290

Bekir AKSOY - Hat Koleksiyonu

Şeyh Nusrettin Tekkesi'nin İç Mekânı

Şeyhnusrettin (Tekke) Köyü

 

Sığır Suni Tohumlama İstasyonu

Yurt Ansiklopedisi - 10. Cilt, Sh. CMXXXIII

Birlik Un Fabrikası - BİRSAN A.Ş.

 

Hüseyin Gazi Tepesi'nde Yalnızlığın Yeşil Doğası

Fotoğraf : Mustafa BELDEK - 01.05.2005

Hüseyin Gazi Tepesi'nin Zirve Kısmı

Fotoğraf : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR 1981 - 1982 

Zile Street Scene - Fotoğraf : Dick Osseman

http://www.pbase.com/dosseman/turhal_and_zile&page=all

İlbaşoğlu Câmîi'nden Bir Detay
İlbaşoğlu Câmîi Kitabesi

.
Küşâd oldukça her rûz bâb-ı âlâsı di Bismillah
Binâ-yı Câmi' Gülşen - ârâyı mübarek eylesün Allah
Ağa-yı 'izz-i âsaf İlbaşı - zâde Ahmed - râ
İtdi inşâsına himmet tamam oldu bi - avnillah
Bu kez pâkize cami'in didi târîhini Es'ad
Cema'atle namaz kılar didi bunda ibâdullah 1215 [1800/1801]

 Fotoğraf : Ercan ER


 
Arnavut Câmîi - Orta Mah. İpek Sok.

Câmi Y. T. : 1974


.
Naci Giray Konağı Çeşmesi

Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ
Boyacı Hasan Ağa Câmîi ve 11 Katlı

Belediye 2005 Masa Takvimi'nden

Saman Balyası Yapan İşçiler İstasyon TMO Siloları Önünde

Fotoğraf : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR 1981 - 1982


TGRT Keşif Programı - Sunucu Yeliz Pulat 11.09.2001
Şeyh Ahmet Türbesi / Kepez Köyü Çamlığı

TGRT KEŞİF Programı - Sunucu Yeliz PULAT - 12.09.2001
Zile Ovası Güneydoğu Bölümünden Bir Görünüş
a) Nato Yolu, b) Un Fabrikası, c) İstasyon

Fotoğraf : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR 1981 - 1982
Birlik Un Fabrikası

birsan A.Ş.
Boyacı Hasan Ağa Câmîi

 
Kapı Tokmak ve Zincirleri

Kaynak : Gülü Bardağ İçinde Kitabı

Zileli Hat Ustalarının Güzel Bir Hat Eseri

Bekir AKSOY - Hat Koleksiyonu

Hacı İshak Câmîi Kitabesi

İlbaşoğlu Câmîi Minare Kapısı Kitabesi

Hacı İshak Câmîi'nden Bir Görünüş

İlbaşoğlu Câmîi Bahçesi İçindeki Arap Dede Kabristanı

Zile'nin Başarılı Çevre Yolu Düzenlemeleri

Kavşaklarda Trafiğin Sinyalizasyon Uygulamaları
Zile Ovası'nın Doğu Bölümünden Bir Görünüş
a) Güvercinlik Tepesi, b) Nato Yolu

Fotoğraf : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR 1981 - 1982

Cemilzade Cımbıloğulları - Bilgen Ailesi Evi
Amasya Caddesi, Kislik Mah., Ekin Sokak,  No. 103


Zile Belediyesi 2005 Yılı Masa Takvimi

İstasyon Caddesi

Fotoğraf : Ercan ER


 

T.C. Zile Zabıta Âmirliği
Çay ve Şeker Fişi - 30.06.1954

Bekir AKSOY Koleksiyonu

Boyacı Hasan Ağa Câmîi
Boyacı Hasan Ağa Câmîi Kubbesi Tezyinatı

 

Zile Kalesi'nde Saat Kulesi

Boynu Bükük Bir Garip!


 
Küçüközlü Köyü

.
Muharrem Efendi'nin Kabri

.
Arap Dede

 


 

Zile Kale Surları ve Saat Kulesi

     

     

Yayınlanmasını istediğiniz Zile'nin özel fotoğraflarını
e - mail adresime gönderebilirsiniz.

 

YAZDIR