ZİLE ALBÜMÜ FOTOĞRAFLARI 13

 

            ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 29 Nisan 2009 tarihinde güncellenmiştir.)

 

           
Yayınlanmasını istediğiniz Zile'nin fotoğraflarını e - mail adresime gönderebilirsiniz.

 

Kale sırtlarından Zile'yi çevreleyen Gökkuşağı görüntüsü ile güzel bir enstantane.

Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ

 

= Zile Fotoğrafları

= Aile Fotoğrafları

= Zile Kartpostalları

 Ressam Ayşe Karip ATALAR'ın Tuval Üzerine Yağlı Boya Sokak Resimleri

Bu güzide sayfaların oluşturulmasında
Zile Belediyesi Başkanlığı Fotoğraf Arşivi'nden,
Sayın Necmettin ERYILMAZ, Mustafa BELDEK, Fikret TARHAN, Bekir AKSOY, Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR, Mehmet SEZEN, Fatih ALTINDAL, Foto UĞUR, Orhan YILMAZ, Avcılar Derneği, Kızılay Cemiyeti koleksiyonundan ve yayımlanmış Zile'yle ilgili kitapların içerisindeki fotoğraflardan, Zile 94 kitabı
ve Linkler
sayfasındaki web adreslerinden önemli ölçüde istifade edilmiştir.
Müteşekkirim...


Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

Zile Kalesi ve Amfitiyatrosu Kamera Çekimleri
    
TGRT KEŞİF Programı - Sunucu Yeliz PULAT / 11 Eylül 2001


Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

Mühtoğun Tekke Semahanesi'nin Mihrabı ve Tavan Süslemeleri
    
Fotoğrafları Gönderen : Dr. Ali Adil GÜNEREN

Amasya Caddesi - Gazneli Sokak

Fotoğrafı Gönderen : Nurhan Buhan GİRGEÇ
Solda Müftü  Hamdi Efendi'nin Evi, Münadiye
Hocanım'ın Evi - Sağda Saadet Oktar Hocanım'ın Evi,
Gavasların Lütfiye Hanım'ın Evi, Şenkaynaklar'ın Evi.

 

Amfitiyatro Kalıntıları ve Zile Kalesi

.

Mühtoğun Tekke Dairesi'nin Bahçesindeki Kuyu

Fotoğrafı Gönderen : Dr. Ali Adil GÜNEREN

Semahane Tavan Göbeğindeki Ahşap Süsleme

Fotoğrafı Gönderen : Dr. Ali Adil GÜNEREN
Zile Kalesi Yeraltı Tüneli Merdivenli Girişi

Zile Belediyesi Tanıtım CD'si
Şeyh Ahmet Dede Çamlığı / 1968

Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği
Müftüoğlu Tekkesi'nin Ana Giriş Kapısı

Fotoğrafı Gönderen : Dr. Ali Adil GÜNEREN
Halvetî, Nakşî, Mevlevî tarikte ders verilen Tekke'nin Meydan
Odası. Yarısı üzerine katlanmış olan postun bulunduğu yere
Şeyh Efendi otururmuş. Oraya oturulmasını Rahmetli
Dedeleri   istemez, edebe mugayir olduğunu söylermiş.

Fotoğrafı Gönderen : Dr. Ali Adil GÜNEREN
2005/Haziran Başları - Minare-i Kebir Mah., Müftüoğlu Sok.
Yaklaşık 170 yıl önce bir at satılmış, parası ile bu ''KAPI''
yaptırılmış. Sabah Namazı'ndan önce her iki kanadı ardına
kadar açılır, Yatsı Namazı'ndan sonra kapanır, gün boyu
taliplilerin girişine sorgusuz sualsiz yol verirmiş.

"Bir At Bir Kapı Oldu" denilen Tekke Kapısı
Fotoğrafı Gönderen : Dr. Ali Adil GÜNEREN
Harem dairesinin bahçesindeki''SOKU''.
Yarmayı pişirince sokuda büyük tokmaklarla döve döve parçalanır,
 ''BULGUR ve DÜĞÜ'' hazırlanırmış.

Fotoğrafı Gönderen : Dr. Ali Adil GÜNEREN
El değirmeni.. altındaki büyük taş kütlesini bir tahta çatalın
ucuna yerleştirir, kaldıraç prensibinden faydalanarak, ağaçtan
oyulmuş ''TEKNE''de ''ÇEYNENMİŞ''  üzüm  'CİBRESİ'nden
çıkarılabilecek son şıra damlalarını toplar,  gerekirse toprağa
yarı beline kadar gömülmüş ''SİRKE KÜPÜ''ne doldururlarmış.

Fotoğrafı Gönderen : Dr. Ali Adil GÜNEREN

Ulu Câmi İç Mekânından Detaylar
    
TGRT KEŞİF Programı - Sunucu Yeliz PULAT / 11 Eylül 2001

    
Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi


Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

Zile Kalesi Amfitiyatrosu'ndan Bazı Kamera Çekimleri (1968)
    
Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği

Mühtoğun Tekke Mutfağının Çömlekleri, Sofralar ve Yayık
    
Fotoğrafları Gönderen : Dr. Ali Adil GÜNEREN

17978 45170 at Zile 15 March 1977.
If you look carefully at the number plate it appears to be mounted on top of another plate.
 Any suggestions, WD plate perhaps.
   
45170 at Zile 15 March 1977. I don't remember much about Zile, except that we found this British built 2-8-0 of ex LMS design.


After this shot we decided to go to Zile since we hadn't been there before 15 Mart 1977.

Zile Ethem Çelebi Türbesi

.
Nakkaş Emin'e Ait Kalemişi Duvar Panosu

Madımaklar'ın Konağı/Tokat
   
Ressam Yrd. Doç. Dr. Kemal Türker'in Bir Tablosu

GOP Ünv. Güzel Sanatlar Bölüm Bşk.
Kale Muhafızları Kulesi (1875'te Ziya Paşa Saat Kulesi'ne Çevirdi.)

Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği
Hindoğlu Elvan ERYILMAZ'ın Kabrinden Hüseyin Gazi Tepesi

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE 12.01.2006 Perşembe 12:33
Haşhaş Tarlalarından Zile Kalesi /1968 - 1970

Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği
Zile Kalesi Mazgal Girişi

Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği
Koca Kayser de denilen Pontus Kaya Mezarı

Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Plânlama Atölyesi IV A - Ocak 2004

Zile Kalesi Surları ve Roma Sütunları - Boyacı Hasan Ağa Câmîi
   
Karadeniz Yaşam Dergisi - Nisan 2006

             
Yıkılmaya yüz tutan kaledeki tarihî kulenin küçük bir maketi şehir merkezindeki kavşağa yaptırıldı.
Ressam - Karikatürist : Mehmet SEZEN / 1993 Yenisi Yapıldığından Eskisinin Hükmü Yoktur!
Eski Eserler Genel Müdürlüğü'ne İthaf..


Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

Derebaşı Deresi Vadisi'nden Bir Görünüş

Fotoğraf : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR 1981 - 1982
Hasan Ağa Mektebi Kitâbesi

.


Örümcekli Dede Kitabesi
Savcı Köyü Yakınlarında
Üst Tebeşir  Devri'ne Ait Marnlı Kalker Tabakaları

Fotoğraf : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR 1981 - 1982
Zile Ulu Câmi Genel Görünüşü

Zile Belediyesi Tanıtım CD'si
Yeşilce Köyü Şeyh Eyük Türbesi

 


 


Zile Ulu Câmi Sağ Yan Giriş Kapısı Kitabesi


Zile Ulu Câmi Giriş Kapısı Sol Yan Kitâbesi
Hoca Beden Türbesi ve Çevresi - Çakırcalı Köyü

 

 Tekke Köyü'nde yatan Şeyh Nasrü'd-dîn'in Türbesi'nden İç ve Dış Detaylar
 
Zile Belediyesi Tanıtım CD'sinden Alınmıştır.

Beyazıd-ı Bestamî Câmîi Türbe ve Kubbesi

Fotoğraf : Bekir AKSOY

İstasyon'dan Turhal'a Şeker Pancarı Götürecek Vagonlar

Fotoğraf : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR 1981 - 1982
Yavuz Selim Parkı

Fotoğraf : Ercan ER
Ulu Câmi Kubbeleri

TGRT KEŞİF Programı - Sunucu Yeliz PULAT - 11.09.2001
Aynalı Çarık Ustası Mustafa Ganioğlu Üstünçelik

Tokat Etkinlikleri/Ankara - Zafer Çarşısı 25.02.2005
Zile Standı Fotoğrafı : Necmettin ERYILMAZ
Tokat Etkinlikleri/Ankara - Zafer Çarşısı

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE 25.02.2005 15:05
YENİDAĞİÇİ KÖYÜ

Köyün Kiremitle Örtülü Binaları
Gezir Deresi'nin Eylül Ayındaki Durumu

Fot. : Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR 1981 - 1982
Şeyh Ahmed Türbesi ve Çamlığı

TGRT Keşif Programı - Sunucu Yeliz Pulat 12.09.2001
Hava Şehitliği (Zile Asrî Mezarlığı)

Şehitlerimiz - Cilt 5
Yıldıztepe Kasabası / Yaylacı

http://www.yildiztepe.com.tr.tc

  
Zile Ulu Câmi Sol ve Sağ Yan Dış Kapı Kitabesi

Yağcızâde Abdullah Konağı/Tokat

Zile'nin Google Heart Proagramı'ndan Alınmış Hava Fotoğrafları - Image © 2005 DigitalGlobe
    

Nasuh Paşa Câmîi (Ulu Câmi)

 
Çağlayan Evliyâsı Çevresi

Karakuzu Köyü
Ulu Câmi Portalinin Sağ Tarafındaki Kitabe

 


Ulu Câmi Giriş Kapısı Üst Kitâbesi
Zile, Ethem Çelebi Türbesi

 
Zile, Yeşilce Köyü Şeyh Eyük Türbesi

 
Madımağın Celal'in Evi/Tokat

Oturma Odasındaki Dolap Süslemeleri
Lâtifoğlu Konağı/Tokat

Havuzbaşı/Ocakbaşı

Zile Kalesi Roma Amfitiyatrosu

Zile Belediyesi 2005 Yılı Masa Takvimi'nden Alınmıştır.

     

Yayınlanmasını istediğiniz Zile'nin özel fotoğraflarını
e - mail adresime gönderebilirsiniz.

 

YAZDIR