ZİLE ALBÜMÜ FOTOĞRAFLARI 14

 

            ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 29 Nisan 2009 tarihinde güncellenmiştir.)

 

           
Yayınlanmasını istediğiniz Zile'nin fotoğraflarını e - mail adresime gönderebilirsiniz.

 

Elbaşoğlu Câmii İç Tezyinatı - Bir Cehâlet Örneği
Restorasyon Anında Tevafuken Bulunan ve 50 Yıl Kadar Önce Üzeri
Macunla Kapatılan Hat ve Kök Boyalı Bezemelerin Kazıma Sonrası Görünümü

Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ - 11.12.2007 Zile
 

= Zile Fotoğrafları

= Aile Fotoğrafları

= Zile Kartpostalları

 1958 Yılında Zile Hükûmet Binası Önünde Bir Kutlama

Bekir AKSOY Fotoğraf Arşivi

Bu güzide sayfaların oluşturulmasında
Zile Belediyesi Başkanlığı Fotoğraf Arşivi'nden,
Sayın Necmettin ERYILMAZ, Mustafa BELDEK, Fikret TARHAN, Bekir AKSOY, Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR, Mehmet SEZEN, Fatih ALTINDAL, Foto UĞUR, Orhan YILMAZ, Avcılar Derneği, Kızılay Cemiyeti koleksiyonundan ve yayımlanmış Zile'yle ilgili kitapların içerisindeki fotoğraflardan, Zile 94 kitabı
ve Linkler
sayfasındaki web adreslerinden önemli ölçüde istifade edilmiştir.
Müteşekkirim...

Tasarımını Ressam Kemal TARHAN Hocamızın Yapıp Kalıpladığı
Hüseyin Gazi (solda) ve Zile Fevzi Çakmak İlköğretim Okulları Bahçelerindeki Havuzlar.

Soldaki Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 10.04.2009 / Sağdaki Fotoğraf : Bekir AKSOY - Eylül 2008 Zile

2005 Zile Müftüoğlu Tekkesi Harem Dairesi Dıs Kapıdan Görünüm (Sağda)
 

Fotoğraflar : Dr. Ali Adil GÜNEREN

Bu güzide sayfaların oluşturulmasında
Zile Belediyesi Başkanlığı Fotoğraf Arşivi'nden, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Sayın Necmettin ERYILMAZ, Mustafa BELDEK, Fikret TARHAN, Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR,
Mehmet SEZEN, Bekir AKSOY, Foto Uğur, Orhan YILMAZ koleksiyonundan ve
yayımlanmış Zile'yle ilgili kitapların fotoğraflarından,
Zile 94 kitabı ve Linkler
sayfasındaki web adreslerinden
önemli ölçüde istifade edilmiştir.
Müteşekkirim...

Ebru Tekniğiyle Yapılmış Muhtelif Tablolar (Ortada : Cumhuriyet Mitingi Tablosu)
   
Gülten - Haydar ÇUHADAR Ebru Koleksiyonu

Alikadı Mah. Turhal Cad. Kasapoğlu Ailesine ait Ev

Gönderen : Abdullah Şahintürk (Kasapoğlu)

Elbaşoğlu Câmîi İçini Çevreleyen Âyetler (Solda Restorasyon Öncesi, Sağda Kazıma İşlemi Sonrası)
Restorasyon Anında Tevafuken Bulunan ve 50 Yıl Kadar Önce Üzeri Macunla Kapatılan Hat ve Kök Boyalı
Bezemelerin Kazıma Sonrası Görünümü - Böylesi Bir Cehâlet Eşine Rastlanılması Çok Az Olan Bir Örnektir !!!

Soldaki Fotoğraf : Nurettin İMRE - Sağdaki Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ - 11.12.2007 Zile

Zile Kalesi Surları ve Saat Kulesi'nin Bir Görünümü

Fotoğraf : M. Ufuk MİSTEPE - 05.10.2007 Zile

Tümtümoğ'un Çene (Haznedar Sokak)

Fotoğraf : Bekir AKSOY / Temmuz 2006
Tümtümoğ'un Çene'den Ulu Câmi'nin Görünümü

Fotoğraf : Bekir AKSOY / Temmuz 2006
Zile Halk Kütüphanesi'nin
1975 yılında Zileliler tarafından yaptırılan modern binası

Hulûsi SEREZLİ Fotoğraf Arşivi
Restorasyonda Ortaya Çıkan Elbaşoğlu Câmii İç Tezyinatı

Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ - 11.12.2007 Zile
Zile Kalesi Surları Restore Ediliyor

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi
Doğal Ev Pekmezinin Hazırlanması

Zile Belediyesi Tanıtım CD'si


Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi
Zahire Pazarı

Fotoğraf : Hulûsi SEREZLİ
Zile'de Su Sondaj Çalışmaları

Fotoğraf : Mustafa BELDEK
Restorasyonda Ortaya Çıkan Elbaşoğlu Câmii İç Tezyinatı

Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ - 11.12.2007 Zile

Sakiler Mahallesi, Alacalılar'ın Evi

Fotoğraf : Bekir AKSOY / Temmuz 2006


Panoramik Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ

(Solda) : Nazar Kıl Allah - Sahibi Eser Memet Ali Sarı Dervişoğlu / (Sağda) : Kale İçi Mermer Yazıt ve Lâhitler
 

Ressam Ayşe Karip ATALAR'ın Tuval Üzerine Yağlı Boya Sokak Resimleri

1906 Yılında Zile Kalesi ve Çan (Gözetleme) Kulesi 

Zela - (Cumont, 1906:189) http://unyezile.com/komana.htm

Zile topraklarından çıkarılan ama Zile'ye ekonomik getirisi olmayan Zile Beji Mermeri'nin Nakliyesi

Fotoğraflar : Necmettin ERYILMAZ

Ekonomiye Damgasını Vuran Zile Panayırı'nın Panoraması - Sağda Zile Kalesi

Gönderen : Hulûsi SEREZLİ - Zile Postası Gazetesi Panayır İlâvesi 19 Ekim 1965

2005 Yılı Zile Panayırı Etkinlikleri - Lunapark ve Giyim Sergi Alanları
  
Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

   

Belpınar Göleti Açılışı / 1984 - (Pankart : Sayın Bakanımız Hoş Geldiniz)

Fotoğraf : Gazeteci / Esnaf Hulûsi SEREZLİ

Zile Kiraz Bayramı -Kirtik ve Lâley Kirazlar ile Pekmez Yapılan Narince Üzümleri / 1968
  
Kameraman : Mehmet SEZEN - Zile Turizm ve Tanıtma Derneği

Koca Kayzer Kaya Mezarı

Hulûsi SEREZLİ Fotoğraf Arşivi
Lâtince Yazılı Roma Sütunu

Hulûsi SEREZLİ Fotoğraf Arşivi
Zile Kalesi Saat Kulesi / hha - Zile - TOKAT

Hulûsi SEREZLİ Fotoğraf Arşivi
Maşat Höyük

Zile'de Bulunan Üç Bin Yıllık Şehir
Hulûsi SEREZLİ Fotoğraf Arşivi

Maşat Höyük'te
Bulunan Eserler Ortaya Çıkarıldıktan Sonra.
Hulûsi SEREZLİ Fotoğraf Arşivi
Saat Kulesi ve Roma Sütunu

Hulûsi SEREZLİ Fotoğraf Arşivi


Ressam Ersal YAVİ - Tasvirî Zile Kalesi ve Amfitiyatro

Zile Kalesi Surları

Hulûsi SEREZLİ Fotoğraf Arşivi
Zile Kalesi'nde Roma Dönemi Taş Yontuları

Necmettin ERYILMAZ Fotoğraf Arşivi
Zile Dinçerler Lisesi

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

Dinçerler İlköğretim Okulu / Yunus Emre Mahallesi

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi / 2006
Hayvan Pazarında Büyükbaş Hayvanlar

Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ


Zile Kalesi ve Amfitiyatro - Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi
   

Hoca İshak (Güdük Minareli) Câmii ve Boyacı Hasan Ağa Câmii
 
Necmettin ERYILMAZ Fotoğraf Arşivi


http://unyezile.com/define.htm

Zile Kalesi ve Temsilî Bir Harp Resmi

 


Hulûsi SEREZLİ Fotoğraf Arşivi
Zahire Pazarı

Fotoğraf : Hulûsi SEREZLİ
KÖKNEL'ler Un ve Çuval Fabrikası

Fotoğraf :
Mustafa BELDEK

Restorasyonda Bulunan ve 50 Yıl Kadar Önce Üzeri Macunla Kapatılan Tezyinâtın Kazıma Sonrası Görünümü
 
Fotoğraf : Necmettin ERYILMAZ - 11.12.2007 Zile

09.06.1981 / Tertip Komitesi Adına : Nurettin KOCAMAN (Belediye Bşk.) - Selahattin ALANYA (Kaymakam)

Hulûsi SEREZLİ Fotoğraf, Kartpostal ve Davetiye Arşivi

Türk Millî Eğitimi'ne Katkılarından Dolayı Cemalettin DİNÇER'e Sunulan Şükran Plâketi

Millet ve Devletimiz Adına Teşekkürlerimle - Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL

Çeltek Baba - Çeltek Köyü / Çilehane Girişi 1963

Fotoğraf : Hulûsi SEREZLİ
Zile ve Zileliler 2000 Belgeseli

İst. Zileliler Yardımlaşma Derneği
Zile Kalesi ve Saat Kulesi

Fotoğraf : Hulûsi SEREZLİ
Ressam Fikret TARHAN'ın Bir Tablosu

Taliha Tarhan OBUT Ressim Arşivi

Ulu Câmi ve Hükûmet Meydanı - 1972

Hulûsi SEREZLİ Fotoğraf Arşivi


Hulûsi SEREZLİ Gazete Arşivi

Zile Ekonomisini Tetikleyecek Olan Bazı Ürünlerden Elektrikli Tokat Kebabı Ocağı ve Zile Pekmezi

Hakan ÇAVDAR ve Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

Avrupa Birliği Destekli Meslekî Eğitim Kursları Zile'de Sürdürülüyor

Zile Belediyesi Fotoğraf Arşivi

     

Yayınlanmasını istediğiniz Zile'nin özel fotoğraflarını
e - mail adresime gönderebilirsiniz.

 

YAZDIR